ETC-training-FMTC -si

ගොවිපල යාන්ත්‍රික පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - අනුරාධපුර

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පිහිටුවන ලද අනුරාධපුරයේ ගොවිපල යාන්ත්‍රික පුහුණු මධ්‍යස්ථානය (FMTC) 1971 දී ජර්මනියේ ෆෙඩරල් ජනරජයේ රජයේ සහයෝගීතාවයෙන් ආරම්භ කරන ලදී. FMTC හි දැක්ම වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවිපල යාන්ත්‍රිකකරණය පිළිබඳ පුහුණුවේ විශිෂ්ටත්වයේ මධ්‍යස්ථානය බවට පත්වීම වන අතර, කෘෂිකර්මාන්තයේ තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා සුදුසු යාන්ත්‍රිකකරණයක් සහිත දක්ෂ ගොවි ප්‍රජාවක් නිර්මාණය කිරීම මෙහෙවරයි. පුහුණු වැඩසටහන් ප්‍රධාන වශයෙන් ගොවිපල යන්ත්‍රෝපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම, ගොවිපල යන්ත්‍රෝපකරණ අලුත්වැඩියා කිරීම සහ ක්ෂුද්‍ර වාරිමාර්ග පද්ධති සැලසුම් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

FMTC හි විශිෂ්ටත්වය සඳහා වූ කැපවීම ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමට ලක්ව ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නොව ගෝලීය පරිමාණයෙන් කෘෂිකාර්මික යාන්ත්‍රික පුහුණුව සඳහා කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ස්ථානගත කර ඇත. ලොව පුරා කීර්තිමත් ආයතන සහ රජයන් සමඟ සහයෝගීතාවයෙන්, FMTC සිය පුහුණු වැඩසටහන් තාක්‍ෂණික දියුණුව සහ කෘෂිකාර්මික යාන්ත්‍රිකකරණයේ හොඳම භාවිතයන් හි ඉදිරියෙන්ම සිටින බව සහතික කරයි.

 1. ගොවිපල යන්ත්‍රෝපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම:

ට්‍රැක්ටර්, ශාක ආරක්ෂණ උපකරණ, බද්ධ කරන්නන්, ජල පොම්ප, අස්වනු නෙළන යන්ත්‍ර සහ වගා උපකරණ ඇතුළු විවිධ ගොවිපල යන්ත්‍රෝපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම පිළිබඳව FMTC විසින් පුළුල් පුහුණුවක් ලබා දේ. ප්‍රායෝගික සැසි සහ න්‍යායික මොඩියුල හරහා, සහභාගිවන්නන් මෙම අත්‍යවශ්‍ය කෘෂිකාර්මික මෙවලම් නිසි ලෙස හැසිරවීම සහ නඩත්තු කිරීම පිළිබඳ ප්‍රවීණතාවයක් ලබා ගනී.

 1. ගොවිපල යන්ත්‍රෝපකරණ අළුත්වැඩියා කිරීම:

ගොවිපල යන්ත්‍රෝපකරණවල බාධාවකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වීම සහතික කිරීම සඳහා කාලෝචිත අලුත්වැඩියාවන් සහ නඩත්තු කිරීමේ වැදගත්කම හඳුනා ගනිමින්, FMTC උපකරණ අළුත්වැඩියා කිරීම පිළිබඳ විශේෂ පුහුණුවක් ලබා දෙයි. සහභාගිවන්නන් දෝශ නිරාකරණ ශිල්පීය ක්‍රම සහ අළුත්වැඩියා කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි ඉගෙන ගන්නා අතර, යාන්ත්‍රික ගැටළු ඉක්මනින් හා කාර්යක්ෂමව විසඳීමට ඔවුන්ට හැකි වන අතර එමඟින් ගොවිපලෙහි අක්‍රීය කාලය අවම කර ඵලදායිතාව වැඩි කරයි.

 1. ක්ෂුද්‍ර වාරි පද්ධති සැලසුම් කිරීම:

තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා, විශේෂයෙන් ජල හිඟයට ගොදුරු වන ප්‍රදේශවල කාර්යක්ෂම ජල කළමනාකරණය ඉතා වැදගත් වේ. ක්ෂුද්‍ර වාරිමාර්ග පද්ධති සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දීමෙන් FMTC විසින් මෙම අවශ්‍යතාවය ආමන්ත්‍රණය කරයි. සහභාගිවන්නන් විවිධ වාරිමාර්ග ශිල්පීය ක්‍රම, ජල සංරක්ෂණ පිළිවෙත් සහ ජල භාවිතය ප්‍රශස්ත කිරීමට සහ බෝග අස්වැන්න වැඩි කිරීමට සුදුසු උපකරණ තෝරා ගැනීම පිළිබඳව ඉගෙන ගනී.

ශ්‍රී ලංකාව කෘෂිකාර්මික නවීකරණය සහ තිරසාරත්වය සඳහා වෙහෙසෙන බැවින්, අවශ්‍ය කුසලතා සහ දැනුමෙන් ගොවීන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා FMTC වැනි ආයතන ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ගොවිපල යාන්ත්‍රිකකරණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමෙන්, වැඩිදියුණු කළ කෘෂිකාර්මික භාවිතයන් සඳහා තාක්‍ෂණය උපයෝගී කර ගැනීමේ හැකියාව ඇති දක්ෂ ගොවි ප්‍රජාවක් සංවර්ධනය කිරීමට FMTC දායක වේ. විශිෂ්ටත්වයට සහ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමට ඇති කැපවීම සමඟින්, FMTC ශ්‍රී ලංකාව තුල හා පිටත් දි  කෘෂිකර්මාන්තයේ අනාගතය සඳහා බලාපොරොත්තුවේ ආලෝකයක් ලෙස දිගටම පවතී.

ක්‍රියාකාරී සහ නඩත්තු පිළිබඳ පාඨමාලා
   ( මෙම පාඨමාලා ප්‍රධානය කරනු ලබන්නේ කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ පරිහරණය කරන /
          මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අයට පමණි )
 • රෝද දෙකේ ට්‍රැක්ටර් ක්‍රියාකාරීත්වය හා නඩත්තුව ( දින 05 )
 • රෝද හතරේ ට්‍රැක්ටර් ක්‍රියාකාරීත්වය හා නඩත්තුව ( දින 10 )( වෘත්තීය පුහුණුව )
 • වතුර පොම්ප ක්‍රියාකාරීත්වය හා නඩත්තුව ( දින 02 )
 • ස්ප්‍රේ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකාරීත්වය හා නඩත්තුව ( දින 02 )
 • ගොයම් කපන යන්ත්‍ර සහ ගොයම් මැඩීමේ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකාරීත්වය හා නඩත්තුව   ( දින 03 )
 • කම්බයින් හාවෙස්ටර් යන්ත්‍ර ක්‍රියාකාරීත්වය හා නඩත්තුව ( දින 05 )
අළුත්වැඩියා පිළිබඳ පාඨමාලා
 ( මෙම පාඨමාලා ප්‍රධානය කරනු ලබන්නේ අලුත් වැඩියා වැඩපලවල සේවයේ නියුතු
 අවු: 01 ක සේවා කාලයක් ගතකල ආධුනිකයින්ට සහ සේවක මහතුන්ට පමණි )
 • රෝද දෙකේ ට්‍රැක්ටර් අලුත් වැඩියාව   ( දින 10 )
 • ජල පොම්ප අලුත් වැඩියාව ( දින 05 )
 • ද්වි රෝද ට්‍රැක්ටර එන්ජින් අලුත්වැඩියාව – දින 05
 • ද්වි රෝද ට්‍රැක්ටර සම්ප්‍රේසණ පද්ධතිය අලුත්වැඩියාව – දින 05
 • දියර ඉසින යන්ත්‍ර අලුත්වැඩියාව – දින 5
වෙනත් විශේෂ පාඨමාලා
 • ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදනය ( හැඳින්වීමේ පාඨමාලාව ) ( දින 02 )
 • ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදනය ( සවිස්තරාත්මක පාඨමාලාව ) ( දින 03 )
 • සූර්ය බල, බිංදු ජල සම්පාදන පුහුණුව ( දින 01 )
 • ගෙවතු වගා පුහුණුව ( දින 01 )
 • වෙල්ඩිං කිරීමේ උපාංග සහ වෙල්ඩිං ක්‍රම   ( දින 05 )            
 • කෘෂිකාර්මික අත් උපකරණ
 • ලේසර් ලෙවලය භාවිතය

ඡායාරූප එකතුව

24-512


ආචාර්ය්‍ය.සම්පත් සෙනෙවිරත්න

නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

අප අමතන්න