ETC-inter provincial-Hambantota – si

අන්තර් පළාත් කාර්යාලය - හම්බන්තොට

හම්බන්තොට අන්තර් පලාත් ව්‍යාප්ති කාර්යාලය යටතේ ඇති ප්‍රදේශය DL3 සහ DL5 කෘෂි දේශගුණික කලාප වලට අයත් වන අතර  අම්බලන්තොට, හම්බන්තොට. තිස්සමහාරාමය, ලුණුගම් වෙහෙර, සූරිය වැව සහ බලංගොඩ යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස වලට අයත් වේ. එය කෘෂි කර්ම කොට්ඨාස 31 කින් සමන්විත වේ. මෙම කොට්ඨාස කෘෂිකර්ම     ව්‍යාප්ති  කාර්යාල 8 ක සහ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල 3 කට අයත්වේ.

ලූනම, අම්බලන්තොට, මයුරපුර, බඳගිරිය,වීරවිල, බෙරලිහෙල, යෝධකන්ඩිය සහ කල්තොට ලෙස කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති කාර්යාල බෙදා ඇත.

ගොඩ ඉඩම් හෙක්ටයාර18243 ක් සහ මඩ ඉඩම් හෙක්ටයාර 17417 ක ප්‍රදේශයක කෘෂිකර්ම උපදේශකයන් සහ තාක්ෂණික සහයකයන්  පිරිසක් සහිත අන්තර් පළාත්  ප්‍රදේශීය සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂකවරුන් තිදෙනෙකු (වලව,කිරිදෝත ඔය, කල්තොට) මඟින් කලමනාකරණය කරනු ලබයි. සමස්ථ අධීක්ෂණ කටයුතු මෙහෙයවනු ලබන්නේ නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු විසිනි. 

වී, ශාක සංරක්ෂණය, අතිරේක ආහාර බෝග, ගොවි කාන්තා  වැනි ප්‍රධාන විෂයයන් භාර නිලධාරීන් සිව් දෙනෙක් ද සිටිති. කලාප භාරව වෙනම විෂයභාර  නිලධාරීන් පත් කර ඇත.

අරමුණු

 • වීවගාවේ ඵලදායීතාව වැඩි දියුණු කිරීම. දැනට සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්කරයට බුසල් 145 ක් වේ. එය ලබන වසරේ අක්කරයට බුසල් 150 දක්වා වැඩි දියුණු කිරීමට ඉලක්ක කර ඇත.
 • අතිරේක ආහාර බෝග (එළවළු සහ පලතුරු) දේශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සහ ආනයනය අඩු කිරීම. සෘතුමය හා අවාරයේ වගාවන් වැඩිදියුණු කිරීම මගින් වසර පුරා නිෂ්පාදනය සහතික කිරීම
 • හම්බන්තොට අන්තර් පළාත් ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදනය වන්නේ මුං වගාවයි.වර්තමානයේ එය තුන්වන හා සිව්වන කන්නයන්ගේ වගාව සමඟ වාර්ෂිකව හෙක්ටයාර 7000 ක වපසරියක සිදු කරනු ලබයි.
 • මෙම ප්‍රදේශයේ පලතුරු සහ එළවළු වගාව සඳහා GAP (යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත්) සහතික කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ. GAP වැඩසටහන සමඟ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලය සම්බන්ධ කර ගැනීම මඟින් තෝරාගත් නිෂ්පාදන සඳහා අලෙවි පහසුකම් සැපයීම තුළින් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා සාධාරණ මිලක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
 • දැනට දෛනික බිම්මල් නිෂ්පාදනය කිලෝග්‍රෑම් 800ක් පමණ වන අතර පසුගිය වසරේ බිම්මල් ගෘහ 85ක් අලුතින් ඉදිකර ඇත.
 • Croplook වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරමින් පහතරට එළවළු වල මිල උච්චාවචනය වන ආකාරය ගොවීන්ට දැනගැනීමට සැළැස්වීම මඟින් නියමිත වේලාවට බෝග වගා කිරීමට පහසුකම් සැලසීම.
 • හෙක්ටයාර 600 ක පමණ ප්‍රදේශයක කෙසෙල් වගා කර ඇති අතර ඉන් බහුතරයක් කෝලිකුට්ටු හා ඇඹුල් වන අතර කැවෙන්ඩිෂ් වර්ගය  සුපිරි වෙළඳ සැල් ජාලය සමඟ සම්බන්ධ වීමට කැවෙන්ඩිෂ් වර්ගය වගා කරනු ලැබේ.
 • ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා ගොවීන් ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ප්‍රදේශයට සුදුසු බෝග (කරවිල, තිබිබටු,තුඹ) වගාකිරීම හා අලෙවි කිරීම.

කාර්යයන්

 • වී වගාව සම්බන්ධ ව්‍යාප්ති වැඩසටහන්
  • යාය 2 ව්‍යාපෘතිය
  • වල් පැළෑටි මර්ධනය, තීව්‍ර සී සෑම, ජල කලමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු කිරීම
  • සහතික කළ බිත්තර වී ලබා දීම – කි.ග්‍රෑ. 2 පැකට්
  • අඟුරු සහ කුකුල් පොහොර හඳුන් වා දීම.
  • කුඹුරු එක්ව වගා කිරීම – වර්ෂාව සමඟ බිම් සකස් කිරීම.
  • බද්ධ ක්‍රමය ( කල්තොට) පැරෂුට් ක්‍රමය ( මයුර පුර), සුදුසු ශාඛ ඝනත්වය පුහුණු කිරීම (අක්කරයට බුසල් 2), BG 374 හඳුන්වා දීම.
 • තිරසාර පොකුරු ගම්මාන සංවර්ධන වැඩසටහන.

  • මෙම වැටසටහන යටතේ ලුනුගම්වෙහෙර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තිරසර අඹ වගා ව්‍යාපෘතිය, වලව කලාපයේ බිම්මල් වගා කිරීමේ වැඩසටහන, අපනයනය සඳහා කැවෙන්ඩිෂ් වගා ව්‍යාපෘතිය සිදු කෙරෙමින් පවතී. 
 • කාන්තා කෘෂි කර්ම ව්‍යාප්ති වැඩසටහන්

  • බිම්මල් පැකට් කිරීමේ මේස ලබා දීම
  • ජෑම් නිෂ්පාදනය සඳහා බ්‍රික්ස් මීටර ලබාදීම
  • විසිතුරු මල් සඳහා දැල් ගෘහ ලබා දීම.
 • GAP සහතික කරණ එළවළු සහ පළතුරු නිෂ්පාදන වැඩසටහන.

  • මෙම වැඩසටහනේ ඉලක්කය වන්නේ යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් කෙරෙහි ගොවි ජනතාව යොමු කිරීමයි. මේ යටතේ ගොවීන් පුහුණු කිරීම, ගොවිපළවල් අධීක්‍ෂණය කිරීම, පළිබෝධනාශක භාවිතය විධිමත් කිරීම සඳහා උපදෙස් දීම, සහතිකපත් නිකුත් කිරීම, ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය ව්‍යප්ත කිරීම,ගුණාත්මක පරිසර හිතකාමී සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න නිෂ්පාදන වෙළඳපළටලබා දීම.

   GAP කුඩා කණ්ඩායම් වැටසටහන – 6

   කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර ඒකාබද්ධ වැඩසටහන – (SAPP) 111 ගොවීන්

 • පළතුරු හා එළවළු විදේශ වෙළඳපලට යොමු කිරිම
 • තෙවන හා හතරවන කන්න වලදී මුං ඇට වගා කිරීම

සේවාවන්

 • තාක්ෂණය හුවමාරු කිරීම.

ගොවීන්ට අවශ්‍ය තක්ෂණික දැනුම ලබාදෙමින් ව්‍යාපති කටයුතු වල යෙදීම. පුහුණු පන්ති, ක්ෂේත්‍ර ආදර්ශණ, ක්ෂේත්‍ර දින සහ ක්ෂේත්‍ර චාරිකා මඟින් ගොවීන්ට තාක්ෂණික දැනුම ලබා දීම.

 • විවිධ කෘෂිකාර්මික වැඩසටහන් සැළසුම් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.

  • තිරසර පොකුරු ගම්මාන සංවර්ධන වැඩසටහන
  • මුං ඇට වගාකිරීමේ වැඩසටහන
  • කාන්තා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති වැඩසටහන්
  • GAP (යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත්) වැඩසටහන
 • ගුණාත්මක බීජ සහ රෝපණ ද්‍රව්‍ය සැපයීම සහ සම්බන්ධීකරණය
 • පළතුරු බෝග ප්‍රවර්ධනය සහ අලෙවිය සම්බන්ධීකරණය කිරීම. සහ අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන.
 • පළිබෝධනාශක අලෙවිකරණ අලෙවිසැල් ලියාපදිංචි කිරීම සහ යාවත්කාලීන කිරීම සහ සහකාර නිර්වින්දන වෛද්‍ය වරුන්ගේ  පුහුණුව (ASTA) සංවිධානය කිරීම
 • බෝග වගා කාලසටහන Croplook වෙබ් අඩවිය මඟින් ගොවීන්ට සුදුසු බෝග වගාව, වර්ධනය වීමට ගතවන කාලය හා උපරිම ආදායම සඳහා වගාකළයුතු ප්‍රමාණය පිළිබඳව තොරතුරු සැපයීම.
 • ආයතන සම්බන්ධීකරණය
 • අලෙවි කරන උපායමාර්ග හඳුන්වා දීම
 • කාන්තා කෘෂිකාර්මික ව්‍යාප්ති වැඩසටහන්
  • හෙළ බොජුන් හල් මඟින් පාරි‍භෝගිකයන් වෙත ගුණාත්මක දේශීය ආහාර ලබා දීම හා ප්‍රචලිත කිරීම.

 • බෝග සායන වැඩසටහන හා ගොවි ක්ෂේත්‍ර පාසැල් වැඩසටහන
  • ක්ෂේත්‍රයේ ඇතිවන ගැටළු සම්බන්ධයෙන් ගොවීන් වෙත විසඳුම් ලබා දීම.

අපගේ ඡායාරූප එකතුව

 • තාක්ෂණය හුවමාරු කිරීම්.
 • කාන්තා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති වැඩසටහන්
 • වී වගාවේ ව්‍යාප්ති කටයුතු
 • තිරසාර පොකුරු ගම්මාන සංවර්ධන වැඩසටහන
 • එළවළු සහ පලතුරු නිෂ්පාදන වැඩසටහන්
24-512

නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (අන්තර් පළාත්)

ඩබ්ලිව්. එම්. ගුණදාස මහතා

24-512

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රධාන කාර්යාලය)

ඩබ්ලිව්. සමන්ත කුමාර මහතා

කිරිඳිඔය කොටස

24-512

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

ඩබ්ලිව්. එම්. ගුණදාස මහතා

වලව කොටස

24-512

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

එන්.ටී විජේසිංහ මහතා

කල්තොට කොටස

24-512

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

ජී.සී.එස්.කුමාර මහතා

අප අමතන්න