ETC-downloads – Video-si

වීඩියෝ

ආරක්‍ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාව පිළිබද වීඩියෝ  (ඉදිරිපත් කිරිම: සේවා සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතනය ගන්නෝරුව)

ආරක්‍ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාව පිළිබදව හදුනා ගැනීම

ආරක්‍ෂිත ගෘහයක් නිර්මාණය කර ගැනීම 

ආරක්‍ෂිත ගෘහ තුළ තවාන් පාලනය

ආරක්‍ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාව පිහිටුවීම හා නඩත්තුව

ආරක්‍ෂිත ගෘහ තුළ රෝග හා පළිබෝධ හදුනා ගැනීම හා පාලනය