Sinhala: HORDI – Staff

HORDI - LOGO

ආයතන ප්‍රධානී

ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඒ.ආර්.ටි. වික්‍රමාරච්චි

අධ්‍යක්ෂ

එස්. එස්. වැලිගමගේ මයා

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) / ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (කීට විද්‍යා)

සි. මාගමගේ මිය

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (විශ්ලේෂණ රසායනික විද්‍යා)

අංශයන්හි නිළධාරීන්

එළවළු අභිජනන අංශය

එම්. ජි.එස්.පි.පතිරණ මිය

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (ශාක අභිජනන)

එච්.එම්.පී.එස්. කුමාරි මිය

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

ආචාර්ය එච්.එම්.වී.ටී. වෙලේගම මිය

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

ආචාර්ය ජී.ඩි.ජී.චතුරානී මිය

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

එන්.එම්.ඩබ්.එම්. බණ්ඩාර මෙය

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

එන්.බී.යූ. දිසානායක මිය

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

ශාක ව්‍යාධිවේදී අංශය

එම්.එස්.ඩබ්. ප්‍රනාන්දු මිය

අංශ ප්‍රධානි
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

පි.ජි.එච්.එම්.එස්.එන්. හේරත් මයා

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

කීට විද්‍යා අංශය

කේ.එම්.ඩී.ඩබ්.පී. නිශාන්ත මයා

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (කීට විද්‍යා)
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (පැළැටි සංරක්ෂණ සේවය)

පි.එච්. රණවීර මිය

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

ශෂ්‍ය විද්‍යා අංශය

ඩි.පි. කරුණානන්ද මිය

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (ශෂ්‍ය විද්‍යා)

කේ.එච්.එස්.ටී. දේශබන්දු මිය

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

එච්.එම්.පී.ටී.කේ. හෙට්ටිගෙදර මිය

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

ආචාර්ය අයි.ඩබ්.එම්.අයි.ඩබ්.ටි.කේ. ඉලංගකෝන් මිය

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

පාංශු සහ ශාක පෝෂක අංශය

එන්.ආර්.එන් සිල්වා මිය

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (පාංශු විද්‍යා)

කේ.කේ.කේ. නවරත්න මිය

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

ආහාර දුහක විශ්ලේෂණ අංශය

සි. මාගමගේ මිය

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (විශ්ලේෂණ රසායනික විද්‍යා)

පී.ඩබ්.වයි. ලක්ෂානි මිය

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

ව්‍යාප්ති හා සන්නිවේදන අංශය

එන්.එම්.ඩබ්.එම්. බණ්ඩාර මෙය

අංශ ප්‍රධානි
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

අප අමතන්න