RRDI_Sub_Bombuwala – Sinhala

RRID- Bathalagoda LOGO

RRDI උප ඒකක

ප්‍රාදේශීය වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය (RRRDC) - බෝඹුවල

ප්‍රාදේශීය වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය (RRRDC) කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇති අතර එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ බතලගොඩ වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය (RRDI) යටතේ ය. ජෛව හා අජීවී ආතතීන්, විශේෂයෙන් යකඩ විෂ වීම සහ ජලයෙන් යට වීම යන තත්වයන්ට ඔරොත්තු දීම සඳහා රතු සහ සුදු ඵලාවරණයෙන් යුක්ත ඉහළ අස්වැන්නක් සහිත සහල් ප්‍රභේද සංවර්ධනය කිරීමට මෙම මධ්‍යස්ථානය කටයුතු කරයි. ඊට අමතරව, එය අදාළ වෙනත් තාක්ෂණ උත්පාදනය හා සංවර්ධන කටයුතු සිදු කරයි.

RRRDC හි කාර්යය වන්නේ ගැටළු සහිත පස් ඇති කුඹුරු සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් කළුතර, කොළඹ, ගම්පහ, ගාල්ලේ ප්‍රදේශ කීපයක් සහ රත්නපුර (LCWZ) හි සහල්වල ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා තාක්ෂණයන් සංවර්ධනය කිරීම හා බෙදා හැරීම ය.

තාක්ෂණයන්

 • ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත් කලාපය සඳහා යකඩ විෂ සහිත සහල් ප්‍රභේදයට මධ්‍යස්ථව ඉවසා සිටින ඉහළ අස්වැන්නක් සහිත, රතු ඵලාවරණයක් සහ මාස 3.5 ක් වයසැති වැඩි දියුණු කරන ලද සහල් ප්‍රභේදයක් වන Bw 372 නිල වශයෙන් නිකුත් කරන ලදී.
 • වැඩිදියුණු කරන ලද සහල් රේඛාව නම් කිරීම Bw 11-3403, මාස 3, රතු ඵලාවරණ, අතරමැදි තද ධාන්‍ය වර්ගය, යකඩ විෂ සහිත සහල් රේඛාව මධ්‍යස්ථව ඔරොත්තු දෙන මහා පරිමාණ විවිධාකාර අනුවර්තන හැකියාව පරීක්ෂා කිරීම
 • වැඩිදියුණු කළ සහල් රේඛාව Bw 12-574, මාස 3, රතු සම්බා සහල් රේඛාව විවිධ අනුවර්තන හැකියාව සඳහා නම් කිරීම
 • 2018 දී CRVT සඳහා වැඩිදියුණු කළ සහල් මාර්ගය Bw 14-509 සහ Bw 15-3-1322 නම් කිරීම
 • LCWZ හි ගංවතුර තත්ත්වයන් යටතේ ජලයෙන් යටවන ඔරොත්තු දිය හැකි සහල් මාර්ග (Bw NP-14-7-5, Bw NP-14-7-3) සහ කලාපීය ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ (ගොවි බිම්) සංවර්ධනය කිරීම.

අංශ

 • ශාක අභිජනන අංශය
 • පාංශු විද්‍යා අංශය
 • කෘෂි විද්‍යා අංශය
 • ජල කළමනාකරණ අංශය
 • වල්පැලෑටි විද්‍යා අංශය
 • ව්‍යාධි අංශය
 • කීට විද්‍යා අංශය

පර්යේෂණ සහ ප්‍රකාශන

සියලුම වයස් කාණ්ඩවල (2 ½, 3, 3 ½, 4 සහ 4 4 මාස) සාම්ප්‍රදායික අභිජනන ක්‍රම මගින් සහල් ප්‍රභේද වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහන LCWZ සඳහා සුදුසු ඉහළ අස්වැන්නක් සහිත සහල් අභිජනන මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රතිරෝධය / ඉවසා දරාගත හැකි ජෛව හා අජීවී ආතතීන් සමඟ සිදු කෙරේ. with resistance /tolerant biotic and abiotic  stresses  to leaf blast, bacterial leaf blight, gall midge, brown plant hopper and iron toxicity and submergence conditions in LCWZ

තව කියවන්න >>

සේවාවන්

 • කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙහි බීජ සහතික කිරීමේ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය අංශයේ සහතික කිරීමේ ක්‍රියාවලිය යටතේ මධ්‍යස්ථානයේ නිර්දේශිත සහල් ප්‍රභේදවල අභිජනන බීජ නිෂ්පාදනය කිරීම
 • ශ්‍රී ලංකාවේ LCWZ සඳහා සාම්ප්‍රදායික හා සාම්ප්‍රදායික නොවන අභිජනන ක්‍රම භාවිතා කරමින් සහල් ප්‍රභේද වැඩිදියුණු කිරීම හා තාක්‍ෂණය ව්‍යාප්ත කිරීම.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ වී වගාවට අදාළ තාක්ෂණයන් (ජෛව හා අජීවී ආතතිය) ගොවි ප්‍රජාව වෙත ව්‍යාප්ත කිරීම
 • ශාස්ත්‍රඥයින්, සිසුන්, වෘත්තීය සහ ගොවි ප්‍රජාවන් ඇතුළුව රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන අංශ සඳහා කෘෂිකාර්මික පුහුණු වැඩසටහන් සහ ව්‍යාප්ති වැඩසටහන් සැපයීම.
 • විවිධ බීජ වර්ග වල බීජ වී නිෂ්පාදනය කිරීම සහ බී.වී සහල් ප්‍රභේදවල මූලික බීජ නඩත්තු කිරීම.
 • කලාපීය හා ජාතික මට්ටමින් ප්‍රදර්ශන හා වැඩමුළුවලදී අවශ්‍ය පහසුකම් හා ආහාර සැපයීම කෘෂිකාර්මික සේවා සැපයීම
 • LCWZ තත්වයන් යටතේ සහල් ප්ලාස්ම ද්‍රව්‍ය සංරක්ෂණය, නඩත්තු කිරීම සහ ඇගයීම (වැඩිදියුණු කළ, සාම්ප්‍රදායික)
 • රට තුළ වී වගාව සම්බන්ධයෙන් කෘෂිකාර්මික තාක්‍ෂණය හා සම්බන්ධ දේශන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්, විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් සහ ගොවීන් සඳහා අවශ්‍යතාවය මත පැවැත්වීම.
 • ගොවීන් රැගෙන එන පාංශු, ජලය සහ කොම්පෝස්ට් සාම්පල විශ්ලේෂණය කිරීම සහ වාර්තා කිරීම හා පාංශු පරීක්ෂණ වටිනාකම මත පදනම්ව, භූමියට විශේෂිත පොහොර නිර්දේශයක් ලබා දෙනු ලැබේ.
 • විවිධ සංවිධාන විසින් සංවිධානය කරනු ලබන විවිධ වැඩසටහන් / වැඩමුළු සඳහා සම්පත්දායකයින් ලෙස සහභාගී වීම.
 • කෘෂි කාලගුණ දත්ත රැස් කිරීම සහ ඒවා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, කොළඹ සහ NRMC, පේරාදෙණිය වෙත නිතිපතා සහ වෙනත් අවශ්‍යතා සඳහා සැපයීම.

කාර්ය මණ්ඩලය

ඩබ්ලිව්.ඩී.පී. වීරසිංහ මිය
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ) (වැඩ බලන)
එන්.පී.එස්. ද සිල්වා මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
කේ.වී. වික්‍රමසිංහ මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
ඩී.එම්.විතානවසම් මයා
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
අයි. දිසනායක මයා
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
එච්.එන්.එස්. ප්‍රනාන්දු මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
එම්.ජී.එන්.රූපසිංහ මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

අප අමතන්න

මෙම වෙබ් පිටුව සැකසෙමින් පවතී…

එතෙක් මෙහි ඉංග්‍රීසි බසින් ඇති වෙබ් පිටුව වෙත පහත සබැදිය මගින් යොමු වන්න.