Agriculture Research Station, Thirunelvely – Sinhala Ongoing

ARS-Thiru LOGO

FCRDI Sub Unit

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ස්ථානය -

තිරුනේල්වේලි

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් ක්ෂේත්‍ර භෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා 1950 ගණන් වල තිරුනෙල්වේලි කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවන ලදී. කඳුකරයේ වැදගත් පර්යේෂණ කටයුතු සිදු කිරීම සහ කලාපීය මට්ටමින් ගුණාත්මක බීජ සැපයීම ඇතුළු නව වැඩිදියුණු කළ ප්‍රභේද, සුදුසු කළමනාකරණ පුරුදු සහ අනෙකුත් සංවර්ධන කටයුතු නිර්දේශ කිරීම සඳහා එය නියම කර ඇත.

තවද, දිස්ත්‍රික්කයේ වගා කිරීමේදී ගොවීන් මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳව සොයා බලා මෙම ගැටලු සඳහා සුදුසු පිළියම් නිර්දේශ කිරීම සඳහා ද තිරුනෙල්වේලි ඒආර්එස් වගකීම දරයි. ඒආර්එස් ව්‍යවහාරික හා අනුවර්තී පර්යේෂණ කටයුතුවලට ද සම්බන්ධ වන අතර ගොවීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ගොවීන්ගේ කෙත්වල අනුවර්තී පර්යේෂණ පරීක්ෂණ සිදු කෙරේ. එසේම, ARS ආයතනිකව ශක්තිමත් කිරීම තුළින් නව වැඩිදියුණු කළ දෙමුහුන් සත්‍යතාවයන්, කෘෂි විද්‍යාව, ශාක ආරක්‍ෂාව, පාංශු සාරවත් බව සහ ජල කළමනාකරණය සහ ඵලදායිතාව සහ ගොවීන්ගේ ආදායම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පුහුණුව ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙනු ඇත.

අරමුණු

 1. පළිබෝධ, රෝග සහ නියඟයට ඔරොත්තු දීමේ ගුණයෙන් යුත් අනෙකුත් වගාබිම් භෝග, වියළි කලාපීය එළවළු සහ පළතුරු වල වැඩි දියුණු කළ වර්‍ග වල අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව පරීක්‍ෂා කිරීම.
 2. පළිබෝධ සහ රෝග හේතුවෙන් බෝග හානි අවම කිරීම සඳහා උසස් පැලෑටි ආරක්ෂණ උපාය මාර්ග සකස් කිරීම.
 3. කෘෂිකාර්මික ඉඩම් සහ භෝග වල ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කිරීම සඳහා කෘෂි කාර්මික පුරුදු වැඩි දියුණු කිරීම.
 4. වැඩි දියුණු කළ පාංශු හා ජල සංරක්‍ෂණ ක්‍රම සහ පාංශු සාරවත් බව කළමනාකරණ ක්‍රම දියුණු කිරීම.

අපේ මෙහෙවර

ක්ෂේත්‍ර භෝග ඛණ්ඩයේ ගොවීන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සහ පරම්පරාව තුළින් ජාතික ආහාර සුරක්‍ෂිතතාවය සහතික කිරීම සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ සහ ඒ ආශ්‍රිත කෘෂි පාරිසරික කලාපයන්හි තිරසාර ක්ෂේත්‍ර භෝග නිෂ්පාදනය සඳහා ප්‍රමුඛතා ක්ෂේත්‍ර භෝග සඳහා අවශ්‍ය තාක්‍ෂණය ව්‍යාප්ත කිරීමට පහසුකම් සැලසීම.

සේවා නීතිය

 • ක්ෂේත්‍ර භෝග ආශ්‍රිත ක්ෂේත්‍ර ගැටලු විසඳීම: කෘෂිකාර්මික පළිබෝධ, රෝග, කෘෂි විද්‍යාත්මක හා භෞතික විද්‍යාත්මක අංශ සහ කෘෂිකාර්මික භෝග ආශ්‍රිත පාංශු ගැටලු පිළිබඳව අදාළ නිලධාරින්ගේ ක්ෂේත්‍ර සංචාරය සහ රසායනාගාර පරීක්ෂණ වලින් පසු ගොවීන් විසින් මතු කළ ක්ෂේත්‍ර ගැටලු සඳහා නිර්දේශ දෙනු ලැබේ; බඩ ඉරිඟු, මිරිස්, ළූණු, ඇඟිලි මෙනේරි, මුං ඇට, කරවිල, කව්පි, සෝයා බෝංචි, සුළු මෙනේරි.
 • නිර්දේශිත ප්‍රභේද අභිජනන බීජ ලබා දීම: FCRDI හි මව් ආයතනය සහ අනෙකුත් පර්යේෂණ ආයතන වලින් අභිජනන බීජ ලබා දීම. යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ගොවීන්ගේ ඉල්ලීම් සපුරාලීම සඳහා සහතික කළ බීජ නිෂ්පාදනය හා සැපයීම. බඩ ඉරිඟු, සෝයා බෝංචි, කව්පි, මුං ඇට, මුං ඇට, රටකජු.

 • තාක්‍ෂණ ව්‍යාප්තිය:

  ඒආර්එස් යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන්, විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්, s සහ පාසල් සිසුන් සඳහා ඕඑෆ්සී සහ වෙනත් උද්‍යාන භෝග සම්බන්ධ පුහුණුව, ක්ෂේත්‍ර දින, නිරූපණ බිම්, ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් සහ පුවත්පත් ලිපි පැවැත්වීය.

කටයුතු

 • පාංශු විද්‍යා අංශය – අනෙකුත් ක්ෂේත්‍ර භෝග වල පාංශු වැඩි දියුණු කිරීමේ පර්යේෂණ සිදු කර ගොවීන්ගේ කෙත්වතු වලින් පාංශු සාම්පල එකතු කර ප්‍රතිඵල අනුව පොහොර නිර්දේශ ලබා දුන්නේය.
 • ජල කළමනාකරණ අංශය – රනිල කුලයට අයත් බෝග වල කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ පර්යේෂණ පැවැත්වීම. යාපනය අර්ධද්වීපයේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශයේ ලවණ සහිත ජලය නැවත උත්පාදනය කිරීම පිළිබඳ උපදේශනය.
 • කීට විද්‍යාව සහ ස්නායු රෝග අංශය – මිරිස්, ළූණු සහ බඩ ඉරිඟු භෝග හා පැලෑටි රෝගකාරක නෙමටෝඩාවලට අදාළ පළිබෝධ පාලනය සිදු කිරීම.
 • පැලෑටි රෝග විද්‍යා අංශය – මිරිස්, ළූණු සහ බඩඉරිඟු බෝග සහ අනෙකුත් කලාපීය අනිවාර්ය බෝග සම්බන්ධ රෝග කළමනාකරණය.
 • කෘෂි විද්‍යා අංශය – නිසි පරතරය, අතුරු බෝග වගා කිරීම, කප්පාදු කිරීම සහ පුහුණුව, වල් පැලෑටි කළමනාකරණය පිළිබඳ පර්යේෂණ පැවැත්වීම.
 • උද්‍යාන විද්‍යා අංශය – පළතුරු සහ එලවළු: විශේෂයෙන් කෙසෙල්, මිදි, අඹ සහ එලවළු බෝග සහ අල වැනි ගෙවතු වගා භෝග ආශ්‍රිත පර්යේෂණ හා ව්‍යාපෘති රාශියක් පැවැත්වීය.

ආයතන ප්‍රධානී

බා.බාලගෞරි

නියෝජ්ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ස්ථානය
තිරුනේල්වේලි

මෙම  වෙබ් පිටුව සැකසෙමින් පවතී…

එතෙක් මෙහි ඉංග්‍රීසි බසින් ඇති වෙබ් පිටුව වෙත පහත සබැදිය මගින් යොමු වන්න.

අප අමතන්න