Sinhala: SCS – Contact us

බී.ස.සේ. ප්‍රාදේශීය කාර්යාල

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, අලුත්තරම

විද්‍යුත් තැපෑල- scsalureo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 552 258294

 

ලිපිනය: බීජ සහතික කිරීමේ සේවය, ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, කරදියානාරු.

දුරකථන: +94 652 056008

විද්‍යුත් තැපෑල – scskaradiyanaru@gmail.com

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, මහඉලුප්පල්ලම

විද්‍යුත් තැපෑල – scsmilreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 252 249260

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, බතලගොඩ

විද්‍යුත් තැපෑල – scsbgdreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 372 259241

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, බිබිල

විද්‍යුත් තැපෑල – scsbibreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 552 265706

 

ලිපිනය -O.I.C. , SCS ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, පළමු මහල, කච්චේරි, අම්පාර

විද්‍යුත් තැපෑල – scsmalreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 632 223870

ලිපිනය – ස්ථානභාර නිලධාරී, බීජ සහතික කිරීමේ සේවය, පළතුරු කර්මාන්තශාලා පාර, නාරහෙන්පිට, කොළඹ 05

විද්‍යුත් තැපෑල – scscolreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 112 081176

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවාව, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ලබුදුව, අක්මීමන

විද්‍යුත් තැපෑල – scslabuduwa@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 912 248051

 

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවාව, ගබාඩා වීදිය, මාතර

විද්‍යුත් තැපෑල – scsmatreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 718 149561

 

 

ලිපිනය – ස්ථානභාර නිලධාරි, බීජ සහතික කිරීමේ සේවය, ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය, මතුගම

විද්‍යුත් තැපෑල – scsmathugama@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 342 248588

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, රිකිලගස්කඩ

විද්‍යුත් තැපෑල – scsrik@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 812 365282

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, නිකවැරටිය

විද්‍යුත් තැපෑල – scsnikawaratiya@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 372 260309

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවය, මහනුවර පාර, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, වවුනියා

විද්‍යුත් තැපෑල – scsvavreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 242 224592

 

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවය, ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ඒ 9 පාර, පරන්තන්

විද්‍යුත් තැපෑල – scsrgparanthan@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 212 280270

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පොලොන්නරුව

විද්‍යුත් තැපෑල – scspolreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 272 222119

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවාව, ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, නීරවේලි දකුණ, නීරවේලි, යාපනය

විද්‍යුත් තැපෑල – scsjafreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 212 231926

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, මුරුන්කන්

විද්‍යුත් තැපෑල – scsmurreo@gmail.com

දුරකථන – +94 242 224592

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පැල්වෙහෙර

විද්‍යුත් තැපෑල – scspelreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 662 284138

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවය, ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, කන්තලේ

විද්‍යුත් තැපෑල – scskanreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – 026 223434

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පැල්මඩුල්ල

විද්‍යුත් තැපෑල – scspalreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 452 274163

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, සීතාඑළිය

විද්‍යුත් තැපෑල – scssiereo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 522 222867

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, බට අත

විද්‍යුත් තැපෑල – scsbatreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – 047 2226039

 

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, කුණ්ඩසාලේ

විද්‍යුත් තැපෑල – scskunreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 812 422142

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, හිඟුරක්ගොඩ

විද්‍යුත් තැපෑල – scshinreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 272 246319

පශ්චාත් පාලන ඒකක

ලිපිනය – පශ්චාත් පාලන 1, බීජ සහතික කිරීමේ සේවාව, ගන්නෝරුව

විද්යුත් තැපෑල –

දුරකථන අංකය – +94 718 339807

 

ලිපිනය – පශ්චාත් පාලන 4, බීජ සහතික කිරීමේ සේවාව, මහඉලුප්පල්ලම

විද්යුත් තැපෑල –

දුරකථන අංකය – +94 718 452242

ලිපිනය – පශ්චාත් පාලන 2, බීජ සහතික කිරීමේ සේවාව, පේරාදෙණිය

විද්යුත් තැපෑල –

දුරකථන අංකය – +94 813 753529

 

ලිපිනය – පශ්චාත් පාලන 5, බීජ සහතික කිරීමේ සේවාව, බට අත

විද්යුත් තැපෑල –

දුරකථන අංකය – +94 719 209845

ලිපිනය – පශ්චාත් පාලන 3, බීජ සහතික කිරීමේ සේවාව, සීතාඑළිය

විද්‍යුත් තැපෑල – scsseethaeliya@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 762 904404

 

ලිපිනය – පශ්චාත් පාලන 6, බීජ සහතික කිරීමේ සේවාව, පරන්තන්

විද්‍යුත් තැපෑල – scsrgparanthan@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 776 827515

 

බීජ පරික්ෂණාගාර

ලිපිනය – බීජ පරීක්ෂණාගාරය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, මහඉලුප්පල්ලම

විද්‍යුත් තැපෑල – scsmirstl@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 252 249135

 

ලිපිනය – බීජ පරීක්ෂණාගාරය , කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, බට අත

විද්‍යුත් තැපෑල – scsbatstl@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 472 227165

ලිපිනය – සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ, බීජ පරීක්ෂණාගාරය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, අලුත්තරම, මහියන්ගනය

විද්‍යුත් තැපෑල – stldoaalu@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 552 258292

 

ලිපිනය – බීජ පරීක්ෂණාගාරය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ඒ 9 පාර, පරන්තන්

විද්‍යුත් තැපෑල – scsparstl@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 212 280260

 

ලිපිනය – සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ, තැ.පෙ.26, ගන්නෝරුව, පේරාදෙණිය

විද්‍යුත් තැපෑල – scsganstl@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 812 388142

 

බීජ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ ඒකකය

ලිපිනය – බීජ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ ඒකකය, ගන්නෝරුව

විද්‍යුත් තැපෑල – seedhealth@yahoo.com

දුරකථන අංකය – +94 718 098366