NAICC – Publications- Agriculture Leaflets – si

National Agriculture Information and Communication Centre

ලිපිනය : ගන්නෝරුව,පේරාදෙනිය,ශ්‍රි ලංකා

දු.ක : +94 812 030040/41/42/43

විද්යුත් තැපෑල : naicc@doa.gov.lk

ෆැක්ස් : +94 812 030048

National Agriculture Information and Communication Centre

ලිපිනය : ගන්නෝරුව,පේරාදෙනිය,ශ්‍රි ලංකා

විද්යුත් තැපෑල : naicc@doa.gov.lk

දු.ක :  +94 812 030040/41/42/43

ෆැක්ස් :  +94 812 030048

ලිපිනය : ගන්නෝරුව,පේරාදෙනිය,ශ්‍රි ලංකා

විද්යුත් තැපෑල : naicc@doa.gov.lk

දු.ක :  +94 812 030040/41/42/43

ෆැක්ස් : +94 812 030048

කෘෂි බෝග වගා පිළිබඳ අත්පත්‍රිකා

කෘෂි බෝග වගා පිළිබඳ අත්පත්‍රිකා

1. වී වගාවේ දළඹු හානිය සාර්ථකව මර්ධනය කරමු

2. වී වගාවේ දුඹුරු පැළ කීඩෑ වසංගතය

3. යාන්ත්‍රික පැළ සිටුවනය භාවිතයෙන් ගොයම් පැළ සිටුවීම

4. වී වගාවේ කාර්යක්ෂම ජල කළමණාකරණය

5. වී වගාවේ ජලය කාර්යක්ෂමව භාවිතයට ඒකාන්තර තෙත් හා වියළි ක්‍රමය

6. අක්කරයට වී බුසල් 200ක්

7. පැල විසිකිරීමේ ක්‍රමය (පැරෂුට් ක්‍රමය)

8. වී වගාවේ පළිබෝධ සහ හිතකර ජීවීන්

9. වී වගාවේ පළිබෝධ හා රෝග

10. වී වගාවේ රෝග

11.වී වගාව සඳහා පොහොර නිර්දේශය – 2013 (වියළි හා අතරමැදි කලාපය)

12. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය පාරම්පරික වී ප්‍රෙභ්ද

13. බිත්තර වී නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘතිය

14. පළල් පත්‍ර වල්පැළෑටි

15. වී වගාවේ වල්පැල පාලනය

16. පන් වර්ග

17. තිරිඟු පිටි ආහාර වෙනුවට සහල් හා සහල් පිටි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනවලට පුරුදු වෙමු

18. මලකඩ කුඹුරු වලට පිළියම් (යකඩ විෂවීම)

19. වී වගාවේ පොස්ෆරස් ඌනතාවය හඳුනාගැනීම හා පිළියම්

20. වී වගාව සඳහා පොහොර නිර්දේශය – 2013

21. දුඹුරු හා පිට සුදු පැළ කීඩෑවන්

22. වී වගාවේ සින්ක් ඌනතාවය හඳුනාගැනීම හා පිළියම්

23. වී ගොවිතැනට ජලය කාර්යක්ෂමව භාවිතා කරමු

24. වී වගාවේ දුඹුරු පැළ කීඩෑ වසංගතය වලක්වාගැනීම සඳහා පිළිවෙත්

25. කොපු මයිටාවා

26. මහ මෙන්ම යලද වවමු

27. දෙමුහුම් වී ප‍්‍රභේදය Bg 407H

28. වී වගාවට හානි කරන වල් ගොයම්

29. වී අභිජනනය හා ප‍්‍රභේද නාමකරණය

30. වී වගාවේ ව්‍යාධිජනකයින් සඳහා ධාරක ශාක ලෙස හැසිරෙන වල් පැළෑටි

31. වී වගාවේ ඒකාබද්ධ වල් පැළ පාලනය

32. නියඟය හා බැදි වී වගාවේ පළිබෝධ හානි

33. කුඹුරු පසෙහි පෝෂක ඌනතාවය හඳුනා ගැනීම හා පොහොර නිර්දේශ කිරීම

34. වී වගාවේ ගෙන්දගම් (සර්පර්) ඌනතාවය හා පිළියම්

35. ඌරු වී වලින් වී වගාව බේරාගනිමු

36. පැරෂුට් ක්‍රමයට වී වගා කිරීම

37. යාය 2 – වී නිෂ්පාදන වැඩසටහන

38. සාර්ථක වී වගාවක් සඳහා බිම් සකස් කිරීම

39. වී වගාව යාන්ත්‍රීකරණ කට්ටලය

40. පේළි හයේ බීජ වී වප්කරය

41. වී වගාවේ කාර්යක්ෂම ජල කළමනාකරණය

42. වී වගාවේ පොටෑසියම් ඌනතාවය හඳුනාගැනීම හා පිළියම්

1. රික්ත විජලනය මඟින් පළතුරු වියළීම

2. රස ගුණ පිරි ජමනාරං

3. මොණරාගල වැවෙන වන පළතුරු රස විදිමු – 01

4.  මොණරාගල වැවෙන වන පළතුරු රස විදිමු – 02

5. වාණිජ පැණි දොඩම් වගාවට අත්වැලක්

6. කෙසෙල් වගාව

7. පැණි දොඩම් වගාව

8. රස ගුණ පිරි පැණිදොඩම් වගා කරමු

9. වැල් දොඩම් (අත් පත්‍රිකා අංක 01)

10.  ඩ්‍රැගන් පෘට්

11. කටු අනෝදා

12.  අනෝදා

13. රඹුටන් වගාව (අත් පත්‍රිකා 01)

14. රඹුටන් වගාව (අත් පත්‍රිකා අංක 02)

15. පටක රෝපිත කෙසෙල් පැල වගා කරමු

16.  අඹ වගාව

17. දෙළුම් වගාව

18.  සාර්ථක නාරං වගාවක් අරඹමු

19. ආහාර ඇසුරුම්

20. දූරියන් වගාව (අත් පත්‍රිකා අංක 01)

21. කෙසෙල් කොළ වලින් පිඟන් සෑදීම

22. ආහාර සැපයුම් ලේබල් කිරීම

23. දොඩම් ආහාර නිමැයුම්

24. පේර වගාවේ මූලගැටිති වටපණු හානිය පාලනය 02

25. දේශීය ඌණ භාවිත පලතුරු

26. දූරියන් වගාවේ කඳන් විදින පණුවාගේ හානිය පාලනය

27. රඹුටන් වගාවේ රෝග පාලනය

28. පැපොල් ඵල ආශ්‍රිත රෝග

29. GIAHS

30. උසස් ගුණාත්මයේ බද්ධ දොඩම් පැල පහසුවෙන් සාදා ගනිමු

31. නිවැරදිව දොඩම් පැලයක් සිටවමු

32. දෙහි දොඩම් වගාව

33. ගෙවත්තට පලතුරු පැලයක්

34. පලතුරු ශාක පුහුණුව හා කප්පාදුව

35. ශෘහ ආර්ථික ඒකකයට පලතුරු පැල

36. සීමිත ඉඩකඩක බඳුන් පලතුරු වගාව

37. වැල් දොඩම් වගාවේ වෛරස් රෝග

38. වැල් දොඩම් වගාවේ කඳ මහත්වීමේ අසාමාන්‍යතාව අවම කරමු

39. පේර වගාවට තර්ජනයක් වී ඇති වටපණු හානිය

40. පේර තවාන්වල වටපණු හානිය පාලනය

41. කෙසෙල් පත්‍ර රෝල් කරන්නා පාලනය කරමු

42. කෙසෙල් වගාවේ පිටි මකුණා හඳුනාගැනීම හා හානිය පාලනය කිරීම

43. පලතුරු මැස්සා පාලනය කරමු

44. බෝරෝන් සහ කැල්සියම් ඌනතාවයන් නිසා සමහර පලතුරු වල ඇතිවන අසාමාන්‍යතා කිහිපයක්

45. පැපොල් පිටි මකුණාගේ හානිය පාලනය කිරීම

46. රඹුටන් වගාවේ පිටිපුස් රෝගය පාලනය

47. පටක රෝපිත අන්නාසි පැළ වගා කරමු

48. බහුවාර්ෂික බෝග සංස්ථාපනය

49. දූරියන් වගාවේ පයිටොප්තොරා රෝගය පාලනය

50. වටිනා දූරියන් ගස් මියදෙන්නට නොදී රැක ගනිමු

51. පේර ගෙඩි වලට වැලදෙන රෝග හඳුනාගනිමු

52. නිවැරදිව පලතුරු පැළයක් නඩත්තුකර වැඩි ඵලදාවක් ලබාගනිමු

53. නෙල්ලි වගාව

54. අලිගැට පේර වගාව

55. බෙලි වගාව

56. මසං වගාව

57. කරවලකැබිල්ල වගාව

58. වෙරළු වගාව

59. උගුරැස්ස වගාව

60. ජම්බු

61. මාදං වගාව

62. කරඹ වගාව

1. නිර්දේශිත බෝංචි ප්‍රභේද

2. කරවිල වගාව – (2015)

3. කරවිල වගාව – (2017)

4. රස ගුණ පිරි ලබු ආහාර

5. වම්බටු වගාව – 2007-2010

6.දෙමුහුම් වම්බටු

7. ගෝවා වගාවේ පළිබෝධ පාලනය

8. මාළුමිරිස් වගාව

9. කොස් පාරිභෝජනයට දිරිගැන්වීම

10. නෝකෝල් වගාව

11. කොස් පැළ දසලක්ෂයක්

12. කොළ එළවළු

13. වැටකොළු වගාව

14. මෑ වගාව

15. බණ්ඩක්කා වල පසු අස්වනු හානි අවම කරමු

16. වට්ටක්කා සාර රසය

17. තිබ්බටු වගාව

18.අතු කැබලි මඟින් තුඹ පැළ හදමු

19. තුඹ කරවිල වගා කරමු

20. නිර්දේශිත ප්‍රභේද හා තක්කාලි වගාව -2009

21. තක්කාලි වගාවේ රෝග – 2009

22. තක්කාලි වගාවේ වෛරස් රෝග හා කෘමිනාශක – 2009

23. තක්කාලි වගාවේ පළිබෝධකයෝ – 2017

24.මූලගැටිත වටපණු හානිය පාලනය

25. එළවළු අස්වැන්න නෙලාගැනීමට සුදුසු අවස්ථාව හඳුනාගනිමු

26.එළවළු වගාවේ ප්‍රධාන වල් පැළෑටි

27. ගෙවතු වගා අත් පත්‍රිකාව (වියළි කලාපීය ගෙවත්ත)

28.බෝංචි මැලවීම සහ කහවීමේ රෝගය

29. ගෙවතු වගා අත් පත්‍රිකාව (තෙත් හා අතරමැදි කලාපීය ගෙවත්ත)

30.නිරෝගිමත් පරපුරක් සඳහා සෞඛ්‍යාරක්ෂිත එළවලු, පලතුරු

31. ගෙවතු වගාව සඳහා උපදෙස්

32.ඉල්මැස්සා පාලනය කරමු

33. ජාතික පැළෑටි නිරෝධායන සේවය

34.කෘමිනාශක විසෙන් තොරව පරිසර හිතකාමීව ගෝවා වවමු

35. නිවිති

34.මුකුණුවැන්න

36. කොහිල

34. ගොටුකොල

1. රාජ අල වගාව

2. මඤ්ඤොක්කා වගාව

3. කිරිඅල

4. දේශීය වැල් අල ප්‍රෙභ්ද හා වගා තොරතුරු(2017)

5. හාල් මල්ලේ බතල වවමු

6.  අල බෝග වගා කරමු

7. දේශීය වැල් අල ප්‍රෙභ්ද හා වගා තොරතුරු (2015)

8. අර්තාපල් වගාවේ වෛරස් රෝග

9. ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සඳහා අල බෝග වගා කරමු

10. ගුණාත්මක අල අස්වැන්නක් සඳහා නිවැරදි පෙර හා පසු අස්වනු තාක්ෂණික ක්‍රම උපයෝගී කරගනිමු

11. අර්තාපල් වගාව

1. මිරිස් වගාව

2. උදු වගාව

3. මිරිස් තවාන් පාලනය

4. ලොකුළුෑණු වගාව

5.  කව්පි වගාව

6. කුරක්කන් වගාව

7. බඩ ඉර්‍රඟු වගාව

8. රතුළුෑණු වගාව

9. මුං වගාව

10. සෝයා වගාව

11. රටකජු වගාව

12. වැඩි ලොකු ලූනු ඵලදාවකට විසිරුම් ජල සම්පාදනය යටතේ බෝග කළමනාකරණ පැකේජය

13. වැඩි මිරිස් ඵලදාවකට විසිරුම් ජල සම්පාදනය යටතේ බෝග කළමනාකරණ පැකේජය

14. වැඩි මිරිස් ඵලදාවකට බිංදු ජල සම්පාදනය යටතේ බෝග කළමනාකරණ පැකේජය

15. පොකුරු ළුෑණු සත්‍ය බීජ මඟින් වගාව

16. රටකජු වගාව-2018

17.තෙල් බෝගවල පළිබෝධ

18. බඩඉරිඟු වගාවේ ආගන්තුක සේනා දළඹුවා මර්ධනය

19. රළු ධාන්‍ය බෝග වගාවේ පළිබෝධ

20. ලොකුළුණු වගාවට හානිකරන පළිබෝධ

21. බඳුන්ගත මිරිස් වගාව

22. මිරිස් වගාවේ පළිබෝධ

23.මිරිස් වගාවේ රෝග පාලනය

24. මුං වගාව – 2016

25.බඩඉරිඟු වගාවෙන් වැඩි අස්වැන්නක් ලබමු – ආදායම වැඩි කර ගනිමු -2015

26.රතුළුණු වගාව – 2011

27. කුරක්කන් වගාව 2007- 2010

28. රනිල බෝගවලට හානි කරන පළිබෝධ

29. දේශීය බඩඉරිඟු දෙමුහුම් බීජ නිෂ්පාදනය

30. උදු වගාව 2007-2010

31. සෝයා බෝංචි -2007-2010

32. තල වගාව 2011

33. කොත්තමල්ලි

34. පොකුරු ළුෑණු සත්‍ය බීජ නිෂ්පාදනය

1. ගජමුතු බිම්මල්

2. ඔයිස්ටර් බිම්මල් ලී කුඩු මත වගා කරමු

3. යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් ඔයිස්ටර් බිම්මල් වගා කරමු

4. පිදුරු මත වගා කරන ඔයිස්ටර් බිම්මල්

5. සූකිරි බිම්මල්

6. ලී කුඩු මාධ්‍ය මත ඔයිස්ටර් බිම්මල් වගාවේ ලාභ අලාභ විශ්ලේෂණය

7. පිදුරු බිම්මල් මාතෘ බීජවලින් විකුණුම් බීජ සාදාගැනීම

8. බිම්මල් පවුඩර් සහ සොසේජස්

9. බිම්මල් වලින් රසවත් කෑම

1. මී මැසි පාලනය – 2018

2. මී පැණි වාරයේදී මී මැසි ජනපදයකින් පැණි කිලෝ ග්‍රෑම් 10ක අස්වැන්නක් ගනිමු

3. මී මැසි ජනපද හැරයාම හා ඒ සඳහා පිළියම්

1.කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

2. GAP – සිංහල

3. ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම විද්‍යාලය

4. චමල් රාජපක්ෂ කෘෂි තාක්ෂණ හා සංචාරක උද්‍යානය

5. විශේෂ කෘෂිකර්ම ප්‍රවර්ධන සතිය – 201- 2019 මහ අපි වවලයි අපි කන්නේ

6. බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

7.  සරු පිරි ගෙවත්තක්

8. ගෙවතු වගාවට උපදෙස්

9.  නාගරික කෘෂිකර්මාන්තය

10. ඔබේ වගාවටත් විසිරුම් ජල සම්පාදනය