பயிர்ச் செய்கை கால அட்டவணைகள்

உணவுப் பயிர்களை பயிரிடுவதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட பயிர்ச் செய்கை கால அட்டவணையைப் பெறுங்கள்.

மேலதிக விபரங்கள்

இலங்கை நல்ல விவசாய நடைமுறைகள் (GAP)

இலங்கை நல்ல விவசாய நடைமுறைகள் (ஜிஏபி) உழவர் பட்டியல்

மேலதிக விபரங்கள்

1920 விவசாய ஆலோசனைச் சேவை

எந்தவொரு தொலைபேசியிலும் 1920 ஐ அழைப்பதன் மூலம் விவசாய பிரச்சினைகள் குறித்த  ஆலோசனையைப் பெறலாம்

மேலதிக விபரங்கள்

விதை மற்றும் நடுகைப் பொருள் விற்பனை நிலையங்கள்

விசாயத் திணைக்கள விதை மற்றும் நடுகைப் பொருள் விற்பனை நிலையங்களின் தகவல்கள்

மேலதிக விபரங்கள்

விலை எதிர்வுகூறலும் பயிர்த் தெரிவும்

மரக்கறி விவசாயிகளுகான விலை எதிர்வுகூறல், பயிர்த் தெரிவு தொடர்பான தகவல்கள்

மேலதிக விபரங்கள்

சிறு போகம் 2020

கொரோனாவை தோற்கடிக்கவும். உணவு நெருக்கடியை சமாளிப்போம்.

மேலதிக விபரங்கள்

விவசாய அலுவளர்கள்

வேளாண்மைத் துறையின் ஊழியர்களின் விவரங்கள்

மேலதிக விபரங்கள்

தகவல் அறியும் சட்டம்

தகவல் அறியும் சட்டம்

மேலதிக விபரங்கள்