බීට්වලට වැළඳෙන රෝග

රෝග

බීට්වල ආර්ථිකව වැදගත් වන රෝග කිහිපයක් ඇත. සර්කොස්පෝරා පත‍්‍ර පුල්ලි රෝගය, කළු මුල් රෝගය , කබොළු රෝගය මින් කිහිපයකි.

සර්කොස්පෝරා පත‍්‍ර පුල්ලි රෝග
මෙය බහුලව දක්නට ලැබෙන පත‍්‍රවලට වැළඳෙන දිලීර රෝගයකි. ආර්ද්‍රතාවය හා අධික වර්ෂාපතනය ඇති ප‍්‍රදේශවල සීඝ‍්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වේ.

කුඩා ලප ලෙස ඇතිවන පුල්ලිවල පැහැදිලි දාරයක් ඇත. එය තද පැහැවන අතර මධ්‍යය දුඹුරු පැහැ ගනී. පසුව එය අළු පැහැයකින් දිස්වේ. අළු පැහැ කොටස පසුව හැලීයාම නිසා සිදුරු ඇතිවේ. පත‍්‍ර නටුවල මෙම පුල්ලි හටගත් විට ඒවා ඉලිප්සාකාර වේ. විශාල ලෙස මෙසේ පුල්ලි හටගත් විට පත‍්‍ර පතනය වේ. මේරූ පත‍්‍ර ඉක්මනින් රෝගයට ග‍්‍රාහී වන අතර රෝගය සඳහා පරිසර සාධක හිතකර වූ විට වැඩෙන ළපටි පත‍්‍ර වලටද රෝගය ආසාදනය වේ.

මෙසේ පත‍්‍ර රෝගයට ග‍්‍රාහී වූ පසු පත‍්‍ර ක්‍ෂේත‍්‍රඵලය අඩුවීම නිසා ප‍්‍රභාසංස්ලේෂණ කාර්යක්‍ෂමතාව අඩුවී අස්වැන්න අඩුවේ. සුළඟ, කෘමීන් හා ආසාදිත ශාක කොටස් මඟින් ද රෝගය ව්‍යාප්ත විය හැක. සමහර අවස්ථාවල බීජ මඟින් ද රෝගය ව්‍යාප්ත වේ.

පාලනය
මෙහිදී වගා පවිත‍්‍රතාවය ඉතා වැදගත්ය. අස්වනු නෙලාගත් පසු සියළු ආසාදිත ශාක කොටස් විනාශ කළ යුතුය.

භෝග අවශේෂ මත දිලීර බීජාණු රැුඳී තිබියහැකි බැවින් භෝග මාරුව ප‍්‍රතිඵලදායක වේ.රෝගය තදබල ලෙස ඇත්නම් පහත සඳහන් නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් භාවිතා කළ හැකිය.

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042