ක්ෂේත‍්‍රයේදී වැළඳෙන රෝග

කෘසිපරේසියේ කුලයේ භෝග වලට වැළඳෙන රෝග සහ රෝග පාලනය

මෙම කුලයට අයත් භෝග අතරින් ගෝවා, මල් ගෝවා, චීන ගෝවා, නෝකෝල්, රාබු, බෘකොලි යන භෝග වල රෝග සහ රෝග පාලනය පිළිබඳව විමසා බලමු.ස්ක්ලෙරෝටියම් මෘදු කුණුවීම

ස්ක්ලෙරෝටියම් රොල්ප්සි (Sclerotinium rolpsi) නම් දිලීරය නිසා ඇති වන තත්ත්වයකි. පත‍්‍රවලට මෙන්ම ගෙඩිවලටද හානි ඇති කරයි. සුදු පැහැති දිලීර සූත‍්‍රිකා පත‍්‍ර මත මෙන්ම පත‍්‍ර නටුව මතද ගෙඩි හටගත් පසු ගෙඩි මතද වර්ධනය වේ. හානියට ලක්වී කල් ගත වූ පසු සුදු පැහැ  දිලීර ජාල කළු පැහැයෙන් පෙනෙන අතර හානියට ලක් වූ ශාක කොටස කුණු වී සම්පුර්ණයෙන්ම විනාශ වේ.මෙම දිලීර ජාල අහිතකර තත්ත්ව මඟ හැරීම සඳහා ඉතා තද, භෞතික තත්ත්ව මඟින් විනාශ නොවන ස්ක්ලෙරෝටිියා නම් කාලතරණ ව්‍යුහ සාදයි.

රෝග පාලනය
ක්‍ෂේත‍්‍රය ඉතා පිරිසිදුව තබා ගැනීම, පෙර වගාවේ භෝග අවශේෂයන් ක‍්‍රමවත්ව ඉවත් කිරීම සහ භෝගයේ සනීපාරක්‍ෂාව පවත්වා ගැනීම මඟින් මෙම රෝග කාරකය ක්‍ෂේත‍්‍රයේ පැතිරීම පාලනය කළ හැක. මෙම දිලීර ජාල කාලතරණ ව්‍යුහ සෑදීමට පෙර නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් යෙදීම මඟින් පාලනය කළ යුතුය.

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042