ක්ෂේත‍්‍රයේදී වැළඳෙන රෝග

කෘසිපරේසියේ කුලයේ භෝග වලට වැළඳෙන රෝග සහ රෝග පාලනය

මෙම කුලයට අයත් භෝග අතරින් ගෝවා, මල් ගෝවා, චීන ගෝවා, නෝකෝල්, රාබු, බෘකොලි යන භෝග වල රෝග සහ රෝග පාලනය පිළිබඳව විමසා බලමු.

යටිපුස් රෝගය

රෝග කාරකය පෙරනොස්පෝරා සහ සියුඩො පෙරනොස්පෝරා විශේෂයට අයත් දිලීරයන්ය. මෙයද තවානේදී භෝගවලට වැළඳෙන ඉතාමත් හානිකර රෝගී තත්ත්වයකි. තවානේදී මෙන්ම ක්ෂේත‍්‍රයේදී ද භෝගයට හානි කරයි. අධික ආර්ද්‍රතාවයක් හා සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ දී රෝගය වැළඳීමේ අවදානම වැඩියි.රෝග ලක්‍ෂණ

ශාකයේ ඕනෑම අවස්ථාවකදී රෝගයට පාත‍්‍ර වීමේ අවදානම සහිතය. පත‍්‍රයේ යටි පෘෂ්ඨය ආසාදනයට ලක්වන අතර උඩු පෘෂ්ඨය කහ පැහැ වේ.කුඩා පත‍්‍ර හෝ බීජ පත‍්‍ර ආසාදනය වීමෙන් කහ පැහැ වී පසුව එම පත‍්‍ර මැරී හැලී යයි. රෝගය සඳහා පාරිසරික තත්ත්වයන් හිතකර අවස්ථාවේදී සම්පූර්ණ ශාකයම විනාශ වී යයි.

රෝග පාලනය

ක්ෂේත‍්‍රය පිරිසිදුව තබා ගැනීම, උණු වතුර මඟින් බීජ ප‍්‍රතිකාර කිරීම (උෂ්ණත්වය සෙ.අංශක 50 ක් ජලයෙහි විනාඩි 15-25 ක් බීජ ගිල්වා තැබීමෙන් තවාන් පාත්ති ජීවානුහරණය, පිරිසිදු තවානක් පවත්වා ගැනීම, වල් පැළෑටි පාලනය, භෝග   මාරුව සහ පැළ ගහණය අධික නොවීමට වග බලා ගත යුතුය. මීට අමතරව කැප්ටාන්, මැන්කොසෙබ්, මැනෙබ්, ප්‍රොපිනෙබ් සහ ක්ලෝරොතැලොනිල් වැනි දිලීර නාශකයක් නිර්දේශිත ප‍්‍රමාණයෙන් යෙදිය යුතුය.

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042