වෛරස්

කඩමළුවන් කුරුවීම

මෙම වෛරස් රෝගයේ ද වාහකයා වන්නේ දුඹුරු පැළ කීඩෑවාය. ඩිම්බ තුලින් ගෙන යනු නොලබන මේවා වෛරසයත් වාහකයාත් අතර අන්තර් ක්‍රියාව අඛණ්ඩ එකකි. ආසියාවේ නොයෙක් රටවල පැතිර ඇති මෙම වෛරස් රෝගය මඟින් විශාල අස්වනු හානි සිදුවී ඇත.

රෝග ලක්ෂණ
ආසාදිත ශාක කුරු වේ. ආසාදනයට ගොදුරු වන ශාකයේ වර්ධක අවස්ථාව අනුව අනෙකුත් රෝග ලක්ෂණ වෙනස් වේ. පැළ අවස්ථාවේ දි රෝග පාත්‍රී වූ ශාකවල දක්නට ලැබෙන පැහැදිලි ලක්ෂණය වන්නේ කඩමළු වූ පත්‍රයි. පත්‍ර දිග ඇරීමටත් පෙර ඒවායේ දාර අක්‍රමවත් හෝ කඩතොලු වූ ස්වභාවයක් හෝ ගන්නා අතර දිග හැරීමත් සමඟ කඩතොලු වූ ස්ථාන හරිතක්ෂය වී දුඹුරුවන් කහ පැහැයකට හැරේ.

කෙටි දඟර වැටුනු විකෘති වූ ධජපත්‍ර

ආසාදිත ශාක කුරු වේ. ආසාදනයට ගොදුරු වන ශාකයේ වර්ධක අවස්ථාව අනුව අනෙකුත් රෝග ලක්ෂණ වෙනස් වේ. පැළ අවස්ථාවේ දි රෝග පාත්‍රී වූ ශාකවල දක්නට ලැබෙන පැහැදිලි ලක්ෂණය වන්නේ කඩමළු වූ පත්‍රයි. පත්‍ර දිග ඇරීමටත් පෙර ඒවායේ දාර අක්‍රමවත් හෝ කඩතොලු වූ ස්වභාවයක් හෝ ගන්නා අතර දිගහැරීමත් සමඟ කඩතොලු වූ ස්ථාන හරිතක්ෂය වී දුඹුරුවන් කහ පැහැයකට හැරේ.

ශාකය වර්ධනය වීමත් සමඟ කඩමළු පත්‍ර හටගැනීම ක්‍රමයෙන් අඩු වේ. මෙවැනි අවස්ථාවල වැඩිපුර දක්නට ලැබෙන්නේ ඇඹරී ගිය පත්‍රයි. මීට අමතරව පත්‍ර තලය සහ කොපුවේ නාරටි ඉදිමීම ද දැකගත හැක. මෙයට හේතු වන්නේ සනාල කලාපවල ඇති ප්ලෝයම පටකවල සිදුවන අධික වර්ධනයයි.නාරටි ඉදිමීම සුදු හෝ ලා කහ පාටක් ගන්නා අතර දිගින් මි.මී. 1-10ක්ද පළලින් මි.මී. 0.1-1ක්ද පමණ වන අතර මි.මී. 0.1-10ක පමණ ඝනකමක් ද ගනී. ශාකය ප්‍රජනන අවස්ථාවට එළඹීමතා සමග කැපී පෙනෙන ලක්ෂණය වන්නේ කෙටි දඟර වැටුනු හා විකෘති වූ ධජපත්‍ර ඇතිවීමයි

තෘණකාර කුරුවිම

මෙම වෛරස් රෝගය දුඹුරු පැළ කීඩෑවන් මඟින් ආසාදනය වේ. වෛරස් වාහක අන්තර් ක්‍රියාව අඛණ්ඩ වන අතර ඩිම්බ හරහා නොයයි.

රෝග ලක්ෂණ
ආසාදනය වූ පැළ තදින් කුරුවන අතර, තෘණ පඳුරක පෙනුම ගනිමින් අධික ලෙස රිකිලි දමයි. පත්‍ර පටුවූත්, කෙටි වුත් ස්වභාවයක් ගනී. මේවා ලා කොළ පැහැයේ සිට තද කොළ පැහැයක් ගන්නා අතර පත්‍ර තලයේ කළු පැහැති පුල්ලි දැකිය හැක.
ආසාදිත ශාක පරිණත අවස්ථාව දක්වා වැඩෙන අතර කරල් හටගැනීම සිදුවන්නේ ඉතා කලාතුරකිනි. හට ගන්නා කරල් ඉතා කුඩාවන අතර දුඹුරු පැහැති බොල් වූ බීජ දරයි.

තෘණ පඳුරක පෙනුම ගනිමින් අධික ලෙස රිකිලි දැමූ ශාක

ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද වගාව

  • වාහකයා වන දුඹුරු පැළ කීඩැවා මර්ධනය
  • වාහකයා වන දුඹුරු පැළ කීඩැවාට ප්‍රතිරෝධි ප්‍රභේද වගා කිරිම
  • මෙම වෛරසය පැතිර ගිය ස්ථානවල පැළ සිට දුඹුරු පැළ කීඩෑවන් මර්ධනය කිරීම මඟින් තව දුරටත් පැතිර යාම වළක්වා ගත හැ

පත්‍ර පටුවූත්, කෙටිවූත් ශාක