මල් ගෝවා සහ බෘකොලි (Cauliflower & Broccoli)

කුලය - කෘසිපරේසියේ

උද්භිද විද්‍යාත්මක නම - බ්‍රසිකා ඔලරේසියා (Brassica oleracea)

නිර්දේශිත ප්‍රභේද

මල් ගෝවා ප‍්‍රභේද - අර්ලි පිනොමිනල්, අර්ලි පැට්නා, සයන්බෝල්, ස්නෝක්වින්, හයිබි‍්‍රඞ් වයිට්, ස්නෝක‍්‍රවුන්,ස්නෝවයිට්, නියෝවයිට්, වයිට් හොට්, වයිට් මැජික්

මල් ගෝවාබෘකොලි ප‍්‍රභේද
- පයිරේට්, දෙමුහුම් ප‍්‍රභේද, ගැලන්ට්

කෘසිපරේසියේ හෙවත් ගෝවා කුලයට අයත් වාර්ෂික එළවළු භෝගයකි. වැඩි වශයෙන් වගා කෙරෙනුයේ උඩරට තෙත් කලාපයේය. නමුත් නිශ්ච්ත ප‍්‍රභේද හඳුනා ගැනීමෙන් ශ‍්‍රී ලංකාවේ සෑම කෘෂි දේශගුණික කලාපයකම වගාකළ හැක.

දේශගුණික අවශ්‍යතා හා පස

පාංශු අවශ්‍යතාවය

මැටිමය ලෝම සහ රොන්මඩ සහිත පසක් සාර්ථක ශාකයේ ප‍්‍රශස්ථ වර්ධනයට සහ ඉහළ අස්වැන්නකට හේතු වේ. භෝග වර්ධනයට ප‍්‍රශස්ථ පී.එච්. පරාසය වනුයේ 6.0-6.8 කි.

බිම් සැකසීම

බිම් සැකසීම
සෙ.මී. 30-40 ක් ගැඹුරට පස් පෙරලා කැට පොඩිකර සියුම් වයනයක් ඇතිවන සේ පස සැකසිය යුතුය. ක්ෂේත්‍රය සැකසීමේදී පාංශු පී.එච්. අගය පරීක්‍ෂා කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. මෙහිදී පාංශු පී.එච්. අගය පහළ අගයක පැවතුනහොත්, ගෝවා කුලයේ භෝගවලට වැළඳෙන බරවා රෝගයට ගොදුරු විය හැකිය. පාංශු පී.එච්. අගය 6 ට වඩා වැඩි අගයක පවත්වා ගත යුතුයි. මෙලෙස සකසා ගත් භූමියෙහි උස්වූ පාත්ති හෝ වැටි සකස් කර ගත යුතුයි.

බිම් සකසා ඇති අයුරු

භූමියේ සකසා ඇති උස් පාත්ති

බීජ අවශ්‍යතාවය

වගාව සඳහා බීජ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනෙනුයේ පිටරටින් ආනයනය කිරීමෙනි. හෙක්ටයාර එකක් සඳහා බීජ ග‍්‍රෑම් 250 - 300 කි.

බෘකෝලි

තවාන් පාලනය


ගෝවා මෙන්ම මල්ගෝවා සහ බෘකොලි වගාවේදී, බීජ ඉතා කුඩා බැවින් කෙලින්ම ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීමට නොහැකිය. එබැවින් තවානක් ඇසුරෙන් දින 30 - 35 වයසැති බීජ පැළ ලබා ගෙන ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම කරනු ලබයි. තවාන සැකසීමේදී හොඳින් හිරු එළිය වැටෙන, ජල වහනය හොඳින් සිදුවන බිමක් තෝරාගත යුතුයි.හොඳින් ජීවානුහරණය කර තවාන් මත බීජ වැපිරීම හෝ පේළියට දැමීම කළ හැක.

වගා පිළිවෙත්

පැළ සිටුවීම සහ පරතරය
නිරෝගී දිරිමත් පැළ සවස් කාලයේ ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම සුදුසුය. පැළ සිටුවීම සවස් කාලයේදී කිරීම වඩාත් සුදුසුය. ක්ෂේත්‍රයේ පැළ සිටුවීමෙන් පසුව දේශගුණික තත්ත්වය අනුව පැළය ක්ෂේත්‍රයේ ස්ථාවර වනතුරු ජල සම්පාදනය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. පාත්තිවල හෝ වැටිවල පැළ සිටුවීමේ දී පේළි අතර සෙ.මී. 40-50 ක් වනසේ සිටුවිය යුතුයි.

සිටුවන කාලය

මැදරට තෙත් කලාපය
සීතල දේශගුණික තත්ත්වයන් පවතින නොවැම්බර් සිට ජනවාරි දක්වා කාලය වගාව සඳහා සුදුසුය.

උඩරට තෙත් කලාපය
වසර පුරා වගා කිරීමට හැකි වුවද ජූනි, ජූලි මාසවල තද වැසි සුළං සහිත බැවින් එම කාලය මඟහැර වගා කිරීම සුදුසුය. ජනවාරි, පෙබරවාරි, මාර්තු, ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර් සහ දෙසැම්බර් මාස පැළ සිටුවීමට ඉතා යෝග්‍ය වේ.

පැල සිටුවීම

වගාව රැකබලා ගැනීම

ක්ෂේත්‍රයේ ළපටි පැළ සිටවූ වහාම පැළ මැළවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා සෙවණ සැපයීම සුදුසුය. පුෂ්ප මංජරියට හිරු එළිය නොවැටෙන සේ පත‍්‍ර කිහිපයකින් ආවරණය කළ යුතුය. එසේ නොකළහොත් මල දුර්වර්ණ වී ගුණාත්මය අඩු වේ.

ළපටි අවධිය

ජල සම්පාදනය
බීජ පැළ හොඳින් ක්ෂේත්‍රයේ ස්ථාපනය වනතුරු පාංශු තෙතමනය ආරක්‍ෂාකර ගැනීමට ඉතාමත් වැදගත්ය. එබැවින් හොඳින් ක්ෂේත්‍රයේ බීජ පැළ ස්ථාවර වනතුරු දිනපතා ජලය යෙදිය යුතුය. වර්ෂාපතනය සැළකිල්ලට ගනිමින් ජල සම්පාදනය කළ යුතුයි.

පොහොර යෙදීම
පොහොර යෙදීමේදී රසායනික පොහොර සමඟ කාබනික පොහොර යෙදීම ඉතාමත් වැදගත් වේ. එමඟින් පාංශු තත්ත්වය භෝග වර්ධනයට ප‍්‍රශස්ථ වන පරිදි සකසා ගත හැක.

එමෙන්ම පාංශු පී.එච්. අගය පරීක්‍ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව භෝග වර්ධනයට සුදුසු පී.එච්. පරාසයක් පවත්වා ගැනීමට අළුහුණු හෝ ඩොලමයිට් සති 2 ට පෙර ක්ෂේත්‍රයට යෙදීම අවශ්‍ය වේ. වගා කරන ප‍්‍රදේශය අනුව පොහොර නිර්දේශ පහත දැක්වේ.

නුවරඑළිය දිස්ති‍්‍රක්කය

පොහොර යෙදිය යුතු අවස්ථා

යූරියා

සාන්ද්‍ර සුපර් පොස්පේට්

මියුරේට් ඔෆ් පොටෑෂ්

මූලික පොහොර

-

270

75

සිටුවා සති 2 කට පසු

11

-

-

සිටුවා සති 5 කට පසු

110

-

75

සිටුවා සති 8 කට පසු

110

-

-


සෙසු දිස්ති‍්‍රක්ක

පොහොර යෙදිය යුතු අවස්ථා

යූරියා

සාන්ද්‍ර සුපර් පොස්පේට්

මියුරේට් ඔෆ් පොටෑෂ්

මූලික පොහොර

110

270

75

සිටුවා සති 3 කට පසු

110

-

-

සිටුවා සති 6 කට පසු

110

-

75

වල් පැළෑටි පාලනය
සිටුවා සති 2කදී සහ 4කදී අතින් වල් පැළෑටි ඉවත් කරන්න.

අස්වැන්න

අස්වැන්න
අස්වැන්න හෙක්ටයාරයකට ටොන් 6 - 9 ක් පමණ වේ.

අස්වනු සැකසීම හා ඇසිරීම

අස්වනු නෙලීමෙන් පසුව පළුදු හා රෝග ආසාදිත කොටස් ඉවත්කර හොඳින් වාතාශ‍්‍රය ලැබෙන පරිදි ප්ලාස්ටික් පෙට්ටිවල බහා වෙළඳපළට යැවීමට සුදුසුයි.