‍හැදින්වීම

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තුමේන්තුව ප්‍රකශනයක් වන බිම්මල් වගාව ප්‍රථම මුද්‍රනය කරන ලද පොතේ
මේ සදහා ක්‍රම දෙකක් හදුන්වා දි ඇත. මෙම ක්‍රම දෙකටම වඩා පහසු‍වෙන් හා සර්ථක ලෙස
අස්වැන්න ලබාගත හැකි ක්‍රමයක් හදුන්වා දිමට අදහස් කරමු.
සාර්ථක ඔයිස්ටර් බිම්මල් වගාව සෙලියුලොස් සඳහා තෝරා ගනු ලබන මාධ්‍යය සෙලියුලොස්
හා අඩංගු විය යුතුය.පිදුරු වල සෙලියුලොස් 25.3% හා ලිග්නිස් 6% පමණ අඩංගු වේ.

වගාව සදහා පිදුරු තොරා ගැනිම

වී වගා වේ දී දිලිර නාශක යෙදු පිදුරු බිමිමල් වගාව සදහා යොදා ගත හැකි බව පර්යේෂණ මගින්
තහවුරු වී ඇත.
අවුරුද්දකට පිදුරු ලබා ගත හැකි වාර 2ක් බැවින් එම කලය වලින් පිදුරු හොදින් ගොඩ ගසා තබා ගත යුතුය.

අවශ්‍ය උපකරණ සහ ගොඩනැගිලි

ලී කුඩු මාධ්‍ය භාවිතා කර ඔයිස්ටර් බිම්මල් සැදිමට අවශ්‍ය උපකරන සහා ගොඩනැගිලි මෙහිදී
අවශ්‍ය වේ.


වගා ක්‍රම අවස්ථා

 • පිදුරු පෙඟවීම
 • පිදුරු ජීවාණුහරණය
 • බීජ යෙදීම සහ වගා මළු සැකසීම.
 • බීජෞෂණයට වගා මළු පිළියෙල කිරීම සහ බීජෞෂණය
 • මල් ලබා ගැනිමට වගා මළු විවෘත කිරිම.
 • අස්වනු නෙලිම.
 • වෙළඳපොල සඳහා ඉදිරිපත් කිරිම.
පිදුරු පෙඟවිම

බිම්මල් දිලිරය පිදුරු මත වර්ධනය විම පහසුවෙන් මෙලෙක් කර ගත යුතුය. ටැංකියක් හෝ බැරලයක්
භාවිතා කර සාමාන්‍ය ජලයේ පිදුරු පොගවාගත යුතු අතර කාලය අලුත් හා පරන පිදුරු අනුව වුවද
සාමාන්‍යයෙන් 8-10 පොඟවා ගත යුතුය.
පසුව වැඩි ජලය වෑස්සිම සදහා ලි මැස්සක් මත ගොඩ කර තැබිම යුතුය.තෙතමනය 65% තබා ගත
යුතුය.ජලය වැසුනු පිදුරු ස්වල්පයක් අතට ගෙන මිරිකු විට ඇඟිලි කරු අතරින් ජලය නොවැස්සෙන
අවස්තා 65% තෙතමනය අවස්ථාවයි.

පිදුරු ජිවාණුහරණය

ක්‍රම දෙකකට සිදුකල හැකිය.

 1. හුමාලය මඟින්
 2. උතුරන ජලය මඟින්

හුමාලය මඟින්

ලී කුඩු මාධ්‍යයේදී වගා මළු පිදුරු ජිවාණුහාරණය සදහා භාවිතා කල ද්‍රව්‍ය මෙහිද අවශ්‍ය අතර මිට
අමතරව පොලිසැක් මළු කිහිපයක් අවශ්‍ය වේ.
වැඩි ජලය ඉවත් කරගත් පිදුරු පොලිසැක් මලු තරමක් ලිහිල්ව පුරවා ගන්න . පහත ආකාරයට බැරල් තුල
අසුරා ඉන්ධන පිරිමැසුම් ලිප භාවිතයෙන් පියනේ සිදුරෙන් හුමලය පිටවු මොහොතෙ සිට පැය 03ක්
එකාකාරි උෂ්ණත්ව ලබා දෙමින් ජීවාණුහරණය කරගන්න.මෙම ක්‍රමය උචිත වන්නේ මහා පරිමානයට
වගාව සිදුකරන විටය.
උතුරන ජලය මගින් ජීවාණුහරණය

මෙහිදි කලින් පිදුරු පෙඟවීම අනවශ්‍ය වේ. කි.ග්‍රෑ1.5ක වගා මළු 02ක් සෑදීමට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • වියලි පිදුරු කි.ග්‍රෑම් 1.2
 • ලිටර් 15 මුඩිය සහිත ප්ලස්ටික් භාජනයක්
 • උතුරන ජලය ලිටර් 20ක් පමණ

වියලි පිදුරු

ප්ලාස්ටික් භාජනයට හොදින් තදවන ලෙස දමා එයට උතුරන ජලය දමා මුඩුය හොඳින් වසන්න.
මෙලෙස පැය 02 ක් තබා ජීවණුහරනය කරන්න. පසුව ලී මැස්ස මත පිදුරු වල තෙතමනය 65%
සකසා ගන්න. මෙම ක්‍රමයට වඩාත් උචිත වන්නෙ සුලු පරිමානයට වගාව අරාම්භ කරන විටය.


උතුරන ජලය මගින් ජීවාණුහරණය

මෙහිදි කලින් පිදුරු පෙඟවීම අනවශ්‍ය වේ. කි.ග්‍රෑ1.5ක වගා මළු 02ක් සෑදීමට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • වියලි පිදුරු කි.ග්‍රෑම් 1.2
 • ලිටර් 15 මුඩිය සහිත ප්ලස්ටික් භාජනයක්
 • උතුරන ජලය ලිටර් 20ක් පමණ

වියලි පිදුරු

ප්ලාස්ටික් භාජනයට හොදින් තදවන ලෙස දමා එයට උතුරන ජලය දමා මුඩුය හොඳින් වසන්න.
මෙලෙස පැය 02 ක් තබා ජීවණුහරනය කරන්න. පසුව ලී මැස්ස මත පිදුරු වල තෙතමනය 65%
සකසා ගන්න. මෙම ක්‍රමයට වඩාත් උචිත වන්නෙ සුලු පරිමානයට වගාව අරාම්භ කරන විටය.

පොලිතින් /පොලිප්‍රොපලීන් කන පිට හරවා මුලු ඇතුලට වන පරිදි සකසා ගන්න. පිදුරු ගොඩක්
පිදුරු ස්වල්පය බැගින් ඉදිරියට අදිමින් අත කරකවමින් එය රවුන් කර මල්ලේ ප්‍රමාණයට පිදුරු
දරනුමක් සාදා ගන්න. එය මල්ල තුලට ඇතුල් කරන්න.නිරෝගි බිමිමල් බීජ මල්ල ගෙන වි ඇට එකිනෙක වෙන්වන පරිදි පොඩි කර ගන්න.බීජ ස්වල්පයක්
අතට ගෙන පොලිතින්/ පොලිප්‍රොපලින් සහ පිදුරු ස්පර්ෂ දාරය දිගේ බිජ යොදා ඒ මත තවත්
දරණුවක් තලා බිජ යෙදිම පෙර පරිදිම සිදු කරන්න.අන්තිම පිදුරු දරණුව මත බීජ විසුරුවා‍ බෑගයේ විවෘත කෙලවර පොලිතින් / කොටස් අඹරවා
දෙකට නවා රබර් මුදුවකින් සිර කර ගන්න. දිග අඩි 17 ක් වු මල්ලක පිදුරු1.5 පමණ යෙදිය හැකි
අතර ඔබගේ මල්ල මීට වඩා දික්වු විට ඊට වැඩි ප්‍රමානයක් පිදුරු සහ බීජ යොදා බෑගය පිලියෙල
කර ගත හැකිය.
විෂබිජ නාෂකය කල ඇල්පෙනිත්ත හෝ කම්බි කැබැල්ල ආධාරයෙන් මල්ලේ කුඩා සිදුරු
80-100 පමණ ඇති කරන්න
දිලිර වර්ධන සදහා පිදුරු වල තෙතමනය සහ මල්යෙහි යොදන සිදුරු බලපාන බව සිහි තබාගන්න.
සිදුරු නොමැති විට දිලීර වර්ධන ඇන හිටීම හෝ ඉතා දිර්ඝ කාලයක් දිලිර වර්ධනය ගත වේ. මෙලෙස
ලේයර් ක්‍රමයට බීජ යොදමින් වගාමළු පිලියෙල කරගන්න.

බීජෞෂණයට වගාමළු සැකසීම සහ බීජෞෂණය


බීඡෞෂණය සදහා අවශ්‍ය සාධක ලීකුඩු මාධය්‍ය තුල වගාවේදි පැහැදිලි කරන ලදී. මෙහිදි සකසා
ගත් වගාමළු එල්ලා තැබිම සදහා බිඡෞෂණ කාමරය පහත ආකාරයට පිලියෙල කර ගත යුතුය.
තිරස් අතට අගල් 6 හෝ 7 පරතරය. ඇති අඟල් 2×2 ලි ගසා ගන්න.ලනු කම්බි කොකු හෝ කනිරයක්
ආකාරයක් සදා ගත් ලී ආධාරක ආධාරයෙන් වගා මළු වැලක් ආකාරයට තිරස් පොලු වල පේලි 02ක්
අතර පරතරය අඟල් 09 ක් ලෙස එල්ලා ගන්න.
බීජෞෂණ කාමරයක් නොමැති විට මෙලෙස එල්ල ගත් වගා මළු කළු පොලිතිනයකින් ආවරණය
කිරිමෙන්ද බීජෞෂණය කර ගත හැකිය. දිලිර වර්ධනය සම්පුර්ණ වීම සාදහා දිග 10 - 15 ගත වේ.
එම කලය තුල වගාව මළු හොඳින් නිරික්ෂණය කල යුතු අතර ආසාදිත වගා මළු ක්‍රමනුකුලව විනාශ
කර දමන්න.


වගාමළු මල් ලබා ගැනීමට විවෘත කිරීමමල් ලබා ගැනිම සදහා අවශ්‍ය සහ එම සාධක ලැබෙන පරිදි සකසා ගත් වගා ගෘහය පිළිබද
තොරතුරු ලී කුඩු මාධ්‍ය තුල වගාවේදී පැහැදිලිව දක්වන ලදි. මෙහිදී දිලීර වර්ධනය වු වගා මලු
එල්ලා තැබීම සදහා පෙර පරිදිම අඟල් 06 - 07 පරතර ඇතිව තිරස් අතට ගසන ලද අඟල් 2× 2 ලී
අධාරක තිබිය යුතුය. දිලීර වර්ධනය වු වගාමළු වගා ගෘහය තුලට ගෙනවිත් පෙර පරිදිම
එල්ලන්න. ජීවාණුහරණය කර ගත් බ්ලේඩි එකක් ආධාරයෙන් අගල් ½ ක් පමණ තිරස් කැපුම් දාර 8-10
පමණ වන ලෙස වගා මල්ල පුරාවට යොදන්න. මල් ලැබෙන තෙක් දිනකට දෙවරක් එල්ලා ඇති වගාමළු
මීදුමක් ලෙස ජලය ඉසින්න.
අස්වනු නෙලීම සහ වෙළඳපොලට ඉදිරිපත් කිරිම

මෙය ලී කුඩු මාධ්‍ය තුලදී සදහන් කල පරිදිම සිදු කරන්න. කිලෝග්‍රැම් 1.5 වු වගා මල්ලකින්
මාස 1-101/2 ක් තුල අස්වැන්න 500 -700 ලබා ගත හැකිය. මෙලෙස අස්වනු නෙලන කාලය
තුල වාගා මල්ල ඇතුලේ කැපුම් දාර නොයෙදු තැන් වල කුඩා මල් කැකුලු දැකිය හැක. එම මල්
කැකුල මල්ල තුල තරමක් වර්ධනය වීමට ඉඩ හැර එම ස්ථානයේ කැපුම් දාරයක් ඇති කර එම
ස්ථානයෙන් මල් පිටතට එමට සකසා වර්දනය වු පසු නෙලා ගන්න.
අස්වනු නෙලා අවසන් වු පසු පිදුරු කබනික පොහොරක් ලෙස ඕනැම වගාවකට යොදා ගත හැකිය.