PGRC-Staff New -[Sinhala]

ආයතන ප්‍රධානී

ආචාර්ය D.G.C.ජීවනී

අතිරේක අධ්‍යක්‍ෂ පැළෑටි ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානය

අංශ භාර නිලධාරීන්

ගවේෂණ අංශය

ආචාර්ය ඩී. එස්. කැකුලන්දර

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

ඇගයිම් අංශය

එන්.එල්.ඒ.ටී.එස්.නානායක්කාර මිය

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

බීජ සංරක්ෂණ අංශය / ජාන බැංකුව

ඊ.එස්.සී. එදිරිසිංහ මිය

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

ජෛව තාක්ෂණ අංශය

ආචාර්ය ඩී.ජී.සී.ජීවනී

අතිරේක අධ්‍යක්‍ෂ, පැළෑටි ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානය

දත්ත කළමනාකරණ අංශය

ආචාර්ය ඩී. එස්. කැකුලන්දර

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)