NAICC- Publications – AgTech – ta

National Agriculture Information and Communication Centre

முகவரி : கண்ணோருவ, பெரடேனிய, இலங்கை

தொலைபேசி : +94 812 030040/ 41/ 42/ 43

மின்னஞ்சல் : naicc@doa.gov.lk

தொலைநகல் : +94 812 030048

National Agriculture Information and Communication Centre

முகவரி : கண்ணோருவ, பெரடேனிய, இலங்கை

மின்னஞ்சல் : naicc@doa.gov.lk

தொலைபேசி : +94 812 030040/ 41/ 42/ 43

தொலைநகல் : +94 812 030048

முகவரி : கண்ணோருவ, பெரடேனிய, இலங்கை

மின்னஞ்சல் : naicc@doa.gov.lk

தொலைபேசி : +94 812 030040/ 41/ 42/ 43

தொலைநகல் : +94 812 030048

அக்டெக் (தாள்கள்)

அக்டெக் (தாள்கள்)

அக்டெக் (தாள்கள்)

1.   கரட்டின் விலை அதிகரிப்பும் சூழல் தாக்கமும்

2.   மரவள்ளி செய்கையில் பீடைகளை கண்டறிவோம்

3.   விவசாய திணைக்களத்தின் புதிய 02 பீச் வர்க்கங்கள்

4.   சோள செய்கையை பாதிக்கும் பிரதான இரு நோய் நிலைமைகள்

5.   விவசாய திணைக்களத்தின் புதிய கடுகு வர்க்கம்

6.    விவசாய திணைக்களத்தின் புதிய ஹீன் நாரான் (சிறுக்ச்சின் பழம்) வர்க்கம்

1.   முட்டை ஒட்டுண்ணிகள் மூலம் படைப்புழுவை கட்டுப்படுத்துவோம்

2.   நெற் பயிரின் இலை மஞ்சளாதல் மற்றும் வளர்ச்சி குன்றல் நிலை பற்றி விழிப்புணர்வுடன் இருப்போம்

3.   உடல செய்கைக்கு புதிய பீடைத் தாக்கம்

4.   உங்கள் வீட்டிலும் மைக்ரோ கீறின்

5.   மைக்ரோகிறீன் மூலம் உணவு செய்முறைகள்

6.    வேகமாக பரவும் மரவள்ளி லேஸ் இறகு மூட்டுப்பூச்சியைக் கண்டறிதல் மற்றும் கட்டுப்படுததல்

7.   இலத்திரனியல் தாவர நலச்சான்று சான்றிதழ் அல்லது

8.    கொச்சி மிளகாய்க்கு பெறுமதி சேர்த்தல்

9.  ஹோடி கேர்லி காளான்

10. வெண் ஈ கட்டுப்பாட்டிற்கு விவசாயியின் நண்பன்

11. கொள்ளில் இருந்து புதிய உணவு உற்பத்தி

12. நெற் செய்கை செய்யும் வயல்களில் மண் போசணை நிலையை வரை படமாக்கல்

13.  இரண்டு புதிய கண்டங்கத்தரி வர்க்கங்கள்

14.  ஆகாய தாமரை மற்றும் சல்வீனியா கட்டுப்பாட்டிற்கு உயிரியல் கட்டுப்பாடு

15. ஜம்போ பீனட்களில் பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட உற்பத்திகள்

16. போகமற்ற காலத்தில் பயன்படுதத பலாவில் பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட உற்பத்தி

17. மண்ணுக்கு நேயமான புதிய உயிர் பசளை

18. ஒன்றிணைந்த களை நெல் முகாமைத்துவ பொதி

19. களை நாசினிகளின் நச்சாகும் தன்மையை கண்டறிதல்

1.   முருசி கிவ் சேர்க்கை மூலம் பெறப்படும் கலப்பின அன்னாசி

2.   உயர் தரமான கத்தரி விதையை உற்பத்தி செய்ய..

3. விவசாய காலநிலை ஆலோசனை – 2022 ஜனவரி முதல் மார்ச் வரை (2021/22 பெரும் போகம்)

4.   நெல் வர்க்களின் மாற்றங்களை வயல் எலிகளும் அறிந்துள்ளது

5.  கப்பல் வாழை கன்று உற்பத்தியில் இழைய வளர்ப்பு முறைகளின்

6.   போதிய மழை கிடைக்காத போதும் வயலிற்கு சிறந்த நெல் வர்க்கம் – பி.ஜி. 314

7.  துவரம் பருப்பு ஆய்வில் தௌிவான ஓர் முன்னேற்றம்

8.   பாதுகாக்கப்பட்ட இல்லங்களினுள் வளரும் மரக்கறிகளுக்கான புதிய  போசணை சிகிச்சை

9. மண் உவர் தன்மை, நீரில் மூழ்குதலை தாங்கக்கூடிய நெல் வர்க்கத்தை தயாரிக்கும் முயற்சி

10. மிளகாய் விதைகளின் முளைத்திறனை களஞ்சியங்கள் பாதிக்கின்றன

11. இளம் தோற்றத்தை பேணும் கெகுளு போஞ்சி

12. வெண்டி, தக்காளி மற்றும் போஞ்சி விதைகளை பாதிக்கும் களஞ்சிய நிலைகள்

13. விவசாய வானிலை ஆலோசனை 2022 பெப்ரவரி முதல் ஏப்ரல் வரை

14. விதைகள் அற்ற அன்னமுன்னா பழங்களை உருவாக்கும் முயற்சி

15. நெற் கதிர் சர்ந்து விழுத லை எதிர்க்கும் வர்க்கத்தை ஒருவாக்கும் ஒரு முயற்சி

16. மூன்று அடுக்குகள் கொண்டு பாதுகாக்கப்பட்ட விதை பொதி பற்றியது…

17. குளிர் பதராதலுக்கு எதிரான நெல் இனப்பெருககத்திற்கான திட்டம்

18. வெப்பத்தை தவிர்க்க அதிகாலையில் பூக்கும் ஒரு நெற் பயிரை தேடுகின்றோம்

19. திரவப் பூசுவதன் மூலம் ஒரே தடவையில் காய்களை பழுக்க செய்ய முடியுமா?

20. பண்ணைகளுக்கான கெப் (GAP) சான்றிதழ்

21. உள்ளூர் சந்தையில் காய்ந்த மிளகாய்த் தூள் சந்தைப்படுத்தல் சூழல் சரியானதா?

22. விவசாய வானிலை ஆலோசனை 2022 மார்ச் முதல் மே வரை

23. அறுவடை செய்யப்பட்ட கோவாவிலிருந்து எதிர்கால செய்கைக்கான கோவா நாற்றுகள்

24.  கன்னொறுவை தாவர நாற்றுமேடையிலிருந்து நுகர்வு குறைந்த பழ தாவரங்கள்

25.   ​கெப் சான்றிதழை பெறுவதன் மூலம் கிடைக்கும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு

26.  தாழ்நாட்டு ஈரவலய வயல்களில் களை கட்டுப்பாட்டிற்கான எளிய சூழல் நேய முறை

27.   மரவள்ளி, சோயா விதைகளின் கலவையில் உருவாக்கப்பட்ட போசணைமிக்க பிஸ்கட்

28. சில மரக்கறி வகைகளின் ஊட்டச்சத்து மீது வெப்பத்தின் தாக்கம்

29.   வெள்ளரிக்காய்களின் தரத்தை அதிகரிக்க சேதன உரத்தை வழங்குதல்

30. வரவிருககும் சிறு போகத்தில் வயலில் களை கட்டுப்பாட்டிற்கான வழிகாட்டல்

31.   எதிர்வரும் சிறு போத்தில் வயலில் களைக்கட்டுப்பட்டிற்கான மேலதிக வழிகாட்டல்

32. விவசாய காலநிலை ஆலோசனை – ஏப்ரல் 2022 ஏப்ரல் மே மற்றும் ஜுன் வரை

33.   வீட்டுத் தோட்டத்தின் தரிசு நிலத்திற்கு பொருந்தும் நெல்லி

34. பயிர் வயலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் சட்ட விரோதமான களை நாசினிகள் விவசாயிகளின் கைகளில்

35.  ஒட்சியேற்ற எதிரி பண்புகள் நிறைந்த நுகர்வு குறைந்த பழங்கள்

36. போசணையை வழங்கும் அதேவேளை, மேலதிகமாக மண்ணில் உள்ள நோய்க்காரணிகளை அழிக்கும் ட்றைக்ேகா- கொம்போஸ்ட்

37.  பப்பாளியில் வெண் மூட்டுப்பூச்சிகளின் கட்டுப்பாட்டிற்கு ஏசரோ அட்டை

38. இம்முறை சிறு போக அறுவடை முன்பை விட அதிக மதிப்பபைப் பெற்றுள்ளது

39.  விவசாய இரசாயனங்களின் இறக்குமதிக்கான தடை நீக்கப்பட்டுள்ளது எனினும்

40. உயிர் கட்டுப்பாட்டின் மூலம் அழுக்கணவன் கட்டுப்பாடு

41.  வீட்டுத் தோட்டச் செய்கையை ஏன் விரைவுபடுத்த வேண்டும்?

42. சிறுபோகத்தை மேலும் தாமதிக்க வேண்டாம்!

43.  சிறுபோக செய்கையில் புழுக்களின் ஆக்கிரமிப்பு

44. ஊட்டச்சத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட வீட்டுத் தோட்டம்

45.  உணவு பற்றாகுறைக்கு தீர்வாக நெத்தலி அவரை

46. பயிர்ச் செய்கை உத்வேகம் அளிக்கின்ற பைகளில் வற்றாளைச் செய்கை

47. சிறுபோக நெற்செய்கையைப் புதிதாக ஆரம்பிப்பது தற்போது ஆபத்தானது

48. அருகிலேயே மறைந்துள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள்

49. கிழங்கு வளர்ப்பதை போலவே பாதுகாப்பதிலும் கவனமாக இருங்கள்

50. விவசாயத்திற்கு ஒரு புதிய உத்வேகம் நிதியுதவியுடனான விவசாய நிலம்

51. டொலரை சேமிக்க தேசிய மஞ்சள் நாரத்தை

52. எதிர்வரும் பெரும் போகத்திற்கு விதை நெல் பற்றாகுறை?

53. வற்றாளையில் இருந்து பல உணவுகளை தயார் செய்தல்..

54. யூரியா மற்றும் பையூரேற்

55. அதிகுளிரூட்டியில் நிலையில் விட்டில் மரக்கறியை பாதுகாப்போம்

56. உயிரியல் பீடை கட்டுப்பாட்டு முறைகள் விளைநிலங்களிலும் வெற்றியடைந்துள்ளது

57. பரிந்துரைக்கப்பட்ட விவசாய நடைமுறைகளால் பூசணி வைரஸ் கட்டுப்பாடு

58. கிடைந்த யூரியா வீணாகாமல் இருக்க..

59. சட்டவிரோதமான பீடைநாசினி பாவனையின் பாதிப்புகள் பல

60. பசளைகள், சேதன பொருட்கள் வயலுக்கு கொண்டுவரப்படும் இடை போக செய்கை..

61. வயலுக்கு நிலையான சேதன பொருளை வழங்கல்

62. குளிரான மலைகளில் வளரும் மகடமியா

63. முதிர்ந்த நெல்லை சரியாக அடையாளம் கண்டால் அறுவடை இழப்பு குறையும்

64. விதை நெல் செய்கையாளருடன் ஒன்றிணைந்த இயந்திரம் பாவனையை இணைத்தல்

65. கைத்தொழிலுக்கு ஏற்ற அரிசியை பெற ஒரு நெல் வர்க்கம் வௌியிடப்பட்டுள்ளது

66. லபுதுவயில் தோன்றிய மெல்லிய நீண்ட தானியத்துடன் கூடிய வௌ்ளை அரிசி வர்க்கம் – Ld 367

67.நீர் பற்றாக்குறையான வயலிலும் செழிப்பாக வளரும் Bg – 377 புதிய நெல் வர்க்கம்

68. ஈர வலயத்திற்கு ஏற்ற அதிக விளைச்சலுடனான ஒரு வௌ்ளை நாடு அரிசி -At 378

69.விதை நாற்றுகளை விதைப்பதோடு வயலுக்கு பசளையின் ஒரு பகுதி

70. வயல் நாற்று நடும் இயந்திரத்திற்கு அதிக பொறுப்பு

71.  தத்திகளற்ற பெரும் போகத்திற்கான போராட்டம்.

72. வரை படத்தகவலை இணைவுறுத்தி நெற் செய்கைக்கு பசளை இடல்

73.  மடல் சிற்றுண்ணி பாதிப்பை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறித்தல்

74. கலப்பின தக்காளி சுதேச வர்க்கத்திற்கு ஒட்டு செய்வதனால் பல நன்மைகள்

75. சிறுகிளை முகாமையினால் ஒட்டு செய்த கலப்பு தக்காளிலிருந்து அதிக விளைச்சல்

76. நாட்டு அரிசியில் பார உலோக விஷம் உள்ளதா?

77. குரக்கன் செய்கைக்கு பெரசூட்

78. அழுக்கணவன் கொல்லி விளை நிலத்திற்கு இலகுவான அட்டை

79. மரவள்ளி மா கலந்த பாஸ்தா

80. கபில நிற தத்திக்கு எதிரான மரபணுக்க் ரதஹீனடி வர்க்கத்தில்

1. ஆக்கிரமிப்பு தொட்டாற் சுருங்கி இனம்

2. இரவுக் குளிர் நெல்லில் பதரை அதிகரிக்கின்றதா?

3. மஞ்சற் சந்துக்குத்தி புழுக்களை உருவாக்கும் அந்துப்பூச்சிகள் வயலில் உள்ளதா?

4. பீ டை நாசினித் திரவத் தௌிப்பானை அளவுத் திருத்தம் செய்ய வேண்டும்

5. மந்தாராமான வானம் காணப்பட்டால் அது இலை சுருட்டும் புழுவிற்கு சாதகமானது

6. பல புதிய வர்க்கங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

7. களைநாசினியின் வெற்றிக்கு தூய நீர் தேவை

8. நெற் பயிரில் கழுத்தழுகல் நோய் அபாயம்

9. போகமில்லாத ஒரு புதிய எலுமிச்சை வர்க்கம்”​ஹொரண லைம் – 01″

10. சிறு போகத்தில் விதைப்பதற்கு ஒரு புதிய கறுப்பு எள்ளு வர்க்கம் ANKSE- 03

11. வீட்டுத் தோட்டத்திற்கு ஒரு மருந்தகம் “ஹொரண பெலி – 01”

12. அதிக விளைச்சளைத் தரும், வைரசு நோய்க்கு எதிர்ப்புடைய புதிய இரண்டு உழுந்து வர்க்கங்கள் MIBG-3, MIBG-4

13. முருங்கைக்காய் அழுகல் நோய்

14. குறைப் பாவனைப் பழங்களிடையே இரு சுவையான கடுகுடா வர்க்கங்கள்

15. பீடைநாசினி திரவத் தௌிப்பினை அளவீடு செய்ய வேண்டும்

16.  ஈர வலயத்திற்கு தரம் கூடிய மா வர்க்கம் – கன்னொறுவை மா 01

17. மஞ்சளை நடும் சவாலை வெற்றிக் கொள்வதற்காக பைகளில் மஞ்சள் நாற்றுக்கள் களத்திற்கு…..

18. பாசிப்பயறு அறுவடைக்கு இணை அறுவடை இயந்திரத்தின் தேவை…

19. விவசாய வளிமண்டலவியல் ஆலோசனைகள்

20. மரவள்ளி சித்தினர வைரசு நோய் பரவல் அதிகரித்தல்..

21. விசிறும் கருவியின் பீச்சுமுனை தொடர்பாக நீங்கள் அவதானமாக உள்ளீர்களா?

22. இரு புதிய நாட்டு ஈரப்பலா வர்க்கங்கள்

23.  எதிர்வரும் சிறு போகத்தில் களைக் கட்டுப்பாட்டிற்கான ஆலோசனைகள்

24. கேள்வியை நிரப்பும் பூசணி

25. வயலில் களைநாசினி பாவனையைக் குறைப்பதற்கான படிமுறைகள்

26. தேங்காய் எண்ணெயில் ‘அப்லடொக்சின்’ முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்

27.  விவசாய காலநிலை ஆலோசனைகள்

28.  கொடிக் கிழங்குகளில் அந்திரக்​னோஸ் கட்டுப்பாட்டிற்கு தொற்றுதலைத் தடுத்தலே பொருத்தமானது…

29. அதிக தாழும் வயல்களுக்கு பூச்சிய நிலப் பண்படுத்தல் தொழில்நுட்பம்

30. களைநாசினியின் பாவனையில் சர்பெக்டன்ட்களின் பங்கு

31. சிறு போகத்தின் ஆரம்பத்தில் ‘படைப் புழுவின்’ செல்வாக்கு

32. விவசாய வானிலைத் தகவல்கள்

33. துவரம் பருப்பு ஆ ராய்ச்சியின் மறு ஆரம்பம்

34.  வயல் மண்ணில் சேதனக் கலவையை அதிகரிக்கக் கூடிய எளிய முறைகள்

35. பீடைநாசினி விசிறுவதற்கு நீங்கள் தயாரா?

36.  நிலப் பண்படுத்தலின் போது வழங்க வேவண்டிய களை இறப்பிற்கான கால இடைவௌி

37.  கலப்புப் பயிர்ச் செய்கையின் அநுகூலங்கள்

38.  சேதன விவசாயத்தை வலுப்படுத்தும் உள்ளூர் பயிர் வர்க்கங்கள்

39.  விவசாய வானிலைத் தகவல்கள்

40.  தாவரப் போசணைகளுடன் மண்ணிற்கு இடப்படும் பராமரிப்புப் பொருள் – உயிர்க் கரி

41. விவசாயிக்கு மறக்கப்பட்ட சேதனப் பொருட்களின் சிபாரிசு

42. உயிரியல் பீடைநாசினி உற்பத்தி மற்றும் விற்பனைக்கு ஒரு வழிகாட்டி

43.  ஒரு உயிரியல் பங்கசு நாசினி ட்ரைகோடர்மா

44.  தாவரப் பொருட்களில் இருந்து வேறுபடுத்தப்பட்ட ஒரு களைநாசினி பெலாகொனிக் அமிலம்

45.  ஒருங்கிணைந்த அறுவடை இயந்திரத்தின் மூலம் எள்ளுப் பயிர்ச் செய்கையை ஊக்குவித்தல்

46.  தக்காளியில் முன்கூற்று வௌிறல் நோய் கட்டுப்பாட்டிற்கு ஒரு சேதன தீர்வு

47.  பூச்சிய நிலப் பண்படுத்தலின் மூலம் வயலுக்கு நன்மை

48.  முருங்கைக்காயை நீண்ட காலம் பேணுவதற்கு ஒரு சுலபமான வழி

49. கூட்டெரு பாவனையுடன் களைகளின் பெருக்கம் பற்றியும் சிந்தியுங்கள்

50. விவசாய வானிலைத் தகவல்கள்

51. வயல் துண்டங்கள் பெரியதாயின் அதிக நன்மைகள்

52. ஜபன்ஜபர இனால் கூட்டெரு தயாரிப்பதற்கு முன்

53.  வயலில் களைக் கட்டுப்பாட்டிற்கு ஒரு உயிரியல் மூடுபடை அசோலா

54.  சூழல் நேயமான உணவுப் பொதி

55.  வயலிற்கு நைதரனை வழங்க இலகுவான முறை

56.  சூழலுக்கு பாரமில்லாத எளிய உணவு பொதி

57. சினிப் பாகினுல் சுவையான ரம்புட்டான்

58.  வெண் மூட்டுப்பூச்சியை அழிக்கும் வண்டு

59.  பூ பூத்தாலும் கொடித் தோடையில் காய் இல்லை

60. தேனீ, கதண்டு வண்டு கொடித் தோடையில் மகரந்தத்தை திருகின்றது.

61. விவசாய வானிலை – ஆலோசனை 2021/22 பெரும் போகத்திற்கு – செப்டெம்பர் – நவம்பர்

62. அலோலாவை இனப்பெருககம் செய்யும் முறை

63. கொடியினை பயிற்றுவித்தல், கத்தரித்தல் சரியாயின் கொடித்தோடை பயிர்ச் செய்கையில் அதிக பலன்கள்

64.  விவசாய வானிலை ஆலோசனை 2021 ஒக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை (2021/22 பெரும் போகம்)

65. சேதனப் பசளை தயாரி்பபில் ஆக்கரமிப்பு தாவரங்களை பயன்படுத்தினால் களைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு இலகு

66.  நெல்லுக்கு பொஸ்பரஸ் வழங்கும் திரவம்

67.  விவசாய வானிலை ஆலோசனை 2021 நவம்பர் முதல் ஜனவரி வரை (2021/2022 பெரும் போகம்)

68.  வளமான கூட்டெரு தயாரிப்பிற்கு ஓர் வழிகாட்டி

69.  செத்தல் மிளகாயில் தன்னிறைவை அடைதல் அற்புதமொன்றல்ல

70.  உள்நாட்டு கலப்பின பப்பாசி வர்க்கம்

71. கூட்டெரு உற்பத்தியின் போது அறிந்து கொள்ள வேண்டிய C:N விகிதம்

72. மண்ணை அடையாளம் கண்டு தரத்தை மேம்படுத்துவோம்

73.  தக்காளி காய் மற்றும் தண்டு துளைப்பானுக்கு உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு முறையில் ஒரு வேலி

74. கொடித்தோடை பயிர்ச் செய்கையில் உயர் வருமானத்தைப் பெற Horana gold passion fruit

75.  நிறைய நபர்கள் அறிந்திராத சுவையான பழமான ஹொரண சக்கைப்பழம் (செம்படக்)

76.   விவசாய வானிலை ஆலோசனை 2021 டிசம்பர் தொடக்கம் 2022 பெப்பரி வரை 2021/22 பெரும் போகத்திற்கு

77.    ஈர இடை வலயங்களில் பயிரிடப்படும் கலப்பின பழு பாகற்காய் கொடி 100 இடுந்து மாதாந்தம் ஒரு இலட்சம்

78.   இலைக்கான முருங்கை செய்கையில் அதிக பயன்கள்

79.   பூசணிக்காயில் இருந்து உணவிற்கு நிறமூட்டி

80.   கபில நிற தத்தியின் கட்டுப்பாட்டிற்கு இலைச்சாறு பாவனைக்கான ஒர் முயற்சி

81.  பனிப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மண் பராமரிப்பு

82.  வித்துறை கவசமிடல் மூலம் பயிர்ச் செய்கை வித்துகளின் தரத்தை முன்னேற்றல்

1.   குறியீடுகளை அவதானித்து நாசினிகளை விசிறுங்கள்…

2. மூன்று புதிய கலப்பின சோள வர்க்கங்கள் அறிமுகம்

3. பெரிய விதைகளைக் கொண்ட ஒரு புதிய நிலக்கடலை வர்க்கம்

4.  புதிய ஒரு மாம்பழ வர்க்கம் திருநெல்வேலி மஞ்சள் (கொடி மா)

5.  ‘கன்னொருவை கொய்யா’ மென்மையான சதையையும், இனிப்பு சுவையையும் உடைய கொய்யா வர்க்கம்

6.  உயர் விளைச்சலைத் தரும் இரண்டு புதிய நெல் வர்க்கங்கள்- Bw 312, Bg 409

7.  “கெனொடர்மா ” என்னும் மூலிகைக் காளானை பயிரிடல்

8. தன்னியக்க நுண் நீர்ப்பாசன தொகுதி

9.  பாலைவன வெட்டுக்கிளி தொடர்பாக அவதானமாக இருப்போம்

10.  அனுமதியளிக்கப்படாத பீடைநாசினிகள் தொடர்பில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்

11. விருத்தி செய்யப்பட்ட நெல் வர்க்கங்கள் மரபணு மாற்றப்பட்டவை அல்ல தவறான கருத்துக்கள் பரவும் அபாயம்

12. கிளைசிமிக் சுட்டியின் அடிப்படையில் புதிய விருத்தி செய்யப்பட்ட நெல் வர்க்கங்கள் குறைத்து மதிப்பிடலாமா?

13.  இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொஸ்பேற் உரங்கள்

14.  மாவத்தகமையில் காணப்படுவது பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள் அல்ல ஆனால் அவதானமாக இருப்பது அவசியம்

15.  உள்ளூரில் வௌ்ளைப் பூண்டு செய்கையில் ஈடுபடுவோம்

16.   விளாம்பழத்தின் பெறுமதி சேர் உற்பத்த்திகள்

17.  வீட்டுத்தோட்ட பீடைக் கட்டுப்பாட்டிற்கு அன்னமுன்னா விதைச் சாறு

18. மாமரப் பயிர்ச் செய்கையில் அடர்த்தி அதிகரிக்கும் போது முறையான கத்தரித்தலினால் வெற்றிப் பெறல்

19.  எதிர் வரும் கால போகத்தில் களை நெல்லை தவிர்ப்பதற்காக

20.  அடிக்கடைகளில் அவரை விதைகளை விதைப்பதற்கான இடைப் போகம் ஆரம்பம்

21.  பெரிய வெங்காயச் செய்கையில் அந்திரக்னோசு நோய்க் கட்டுப்பாட்டிற்காக

22.  அனுமதி வழங்கப்படாத கிளைபோசேட் பாவனையைத் தவிர்ப்போம்

23. பழைய மாமரத்திற்கு புதிய தோற்றத்தைத் தரும் மீளுருவாக்கக் கத்தரித்தல்

24.  ஒருங்கிணைந்த பீடைக் கட்டுப்பாட்டில் ஒத்துழைக்கும் புதிய இரண்டு வட்டப்புழு நாசினிகள்

25.  முள் அன்னமுன்னாவின் உயர் விளைச்சலுக்கு செயற்கை மகரந்தச் சேர்க்கை

 

26.  2020/21 கால போகத்தின் முதற் பகுதி (செப்டெம்பர் – நவம்பர்) விவசாயக் காலநிலை ஆலோசனைகள்

27.  நிலக்கடலைகளில் நிலக்கடலை விதை வண்டின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தல்

28. பீடைநாசினிகளின் வெற்றுக் கொள்கலன்களை அகற்றுவதற்கான சூழல் நேய நடைமுறைகள்

29. கற்றாழையில் இலையழுகல் நோயினால் விவசாயப் பயிர்களுக்கும் பாதிப்புக்கள்

 

30.  நெற் செய்கையில் கொப்புள ஈ மீண்டும் தலைத்தூக்கும் அறிகுறி

 

31.  தக்காளி காய், இலை சுரங்கமறுப்பியைக் கட்டுப்படுத்தல்

 

32. மரக்கறிகளில் களைகளைக் கட்டுப்படுத்தல் முதலாவது மாதம் முக்கியமானதாகும்

 

33.  மரக்கறிகளில் களைகளைக் கட்டுப்படுத்தல் உயிரியல் மூடுபடை

34.  அநேக மரக்கறிப் பயிர்கள் தற்போது வாடல் நோய்க்கு உணர்திறன் மிக்கது

 

35.  படைப்புழுவை அழிக்கும் இரை கௌவி ஆத்திரபோட்டாக்கள் அனைத்தும் நம் வசம்

 

36. நெல் வயலில் களைக் கட்டுப்பாட்டை இலகுவாக்கும் நெல்லை நீரில் விதைத்தல்

 

37. வயல் எலிகளின் கட்டுப்பாட்டிற்கு சூழலின் உதவியைப் பெறுவோம்

38. Agro meteorological Advisory for the middle part of 2020/21 Maha season

 

39. நெற் செய்கையில் இலை மடல் சிற்றுண்ணியினால் சேதம் ஏற்படுதவதற்கு முன்

40. நிலக்கடலை பட்டர் வீட்டிலேயே

41. முறையாக ஒட்டு செய்யப்பட்ட தூரியன் நாற்றை நடுகை செய்வோம்

42. அறுவடை செய்யப்பட்ட மஞ்சளை பதப்படுத்தும் சரியான முறை

43.  தூரியன் தாவரத்தில் நோய்களைத் தடுப்போம்

44.  தூரியன் பயிரில் காணப்படும் சில பூச்சித் தாக்கங்கள்

45. தூரியனின் பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட தயாரிப்புக்கள்

46. நிலக்கடலை விளைச்சலில் “எப்ல​டொக்சினின்” உள்ளடக்கத்தைக் குறைப்பதற்கு…

47.  மஞ்சளைப் பதப்படுத்தும் போது முதலில் ஏன் அவிக்க வேண்டும்?

48.  களைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் கருவியாக நெற் பயிரின் போட்டித் திறன்..

49.  செயற்கை களைநாசினிகள் மூலம் பயிர்களிற்கு ஏற்படும் விஷமாதல்

50.  கபில நிறத் தத்திகளின் கட்டுப்பாட்டிற்கு விவசாயிகள் கள மட்டத்தில் போதுமான கவனம் செலுத்துவதில்லை…

51.  படைப் புழுவைக் கொல்லும் பொலிஜன் வைரசு யாருக்கு? எப்போது? பாவனைத் தொடர்பான வழிகாட்டல்கள் இதோ…

52. முதிர்ச்சியடையாதமஞ்சளைப் பிடுங்க வேண்டாம்…

1.   அதிக விளைச்சளைத் தரும் இரண்டு புதிய விளாம் பழ வர்க்கங்கள் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளன.

2. விட்டமின் “சி” கொண்ட சித்திரசு குடும்ப இராட்சத பழம்

3. எதிர்வரும் சிறுபோகத்தை கபில நிற விதை சிற்றுண்ணிகளிடமிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள

4. எதிர் கால சோளச் செய்கைக்கான படைப்புழு முகாமைத்துவம்

5. நெல் வயல்களில் விளைச்சலைஅ சல்வீனியாவை முகாமைத்துவம் செய்தல்

6. பூசணி பாற்சார சுப்

7. படைப்புழுவிடம் இருந்து மரக்கறிகளை பாதுகாக்க முன்னோர்கள் விவசாய முறைகள் கையாண்டனர்.

8. காலநிலை எதிர்வு கூறலிற்கு அமைய சிறுபோகத்தில் நீர் முகாமைத்துவம்

9. குறியீட்டை அவதானித்து நெல்லிற்கான களைநாசினியை தெரிவு செய்யவும்

10. படைப்புழுக்கள் காய்கறிகள் மற்றும் புற்களை உண்பதால் அவை மீண்டும் வரும் அபாயம் உள்ளது.

11. அடுத்த சிறுபோகத்தில் படைப்புழு முகாமைத்துவத்திற்கு விவசாயிகளின் பங்களிப்பு அவசியம்

12. நெற் பயிரின் ஆரம்பத்திலேயே பற்றீரியா இலை வெளிறல் நோயை இனங்காணல்

13. காலநிலை எதிர்வுகூறல் தென்மேற்கு பருவபெயர்ச்சி மழை (மே – ஜுலை) சிறுபோகம்

14. படைப்புழுக்களை அழிக்கும் வைரசு பயிர்ச்செய்கை நிலங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

15. முன்கூட்டியே வந்துள்ள கதிர் வெட்டுப் புழுக்களின் தாக்கம், நெல் நாற்றுக்கள் ஆபத்தில்

16. வானிலை எதிர்வு கூறள் ஜுலை , ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டெம்பர் – 2019

17. பலாச் சுளையிலிருந்து ”சொசேஜ்” வடிவில் ஒர் உணவு

18. மண்போசணை மண்நீர் ஆகியவற்றை தக்க வைக்கும் உயிரியற் கரி

19. இடைப் போக பாசிப்பயறை இலகுவாக அறுவடைசெய்ய ஓர் உபாயம்

20. தேன் தோடையை களஞ்சியப்படுத்தலுக்கு வெற்றிகரமான செயல் முறை

21. விவசாய வானிலை ஆலோசனை செப்டெம்பர் முதல் நவம்பர் 2019/20 (பெரும்போகம்)

22. இறப்பர் பயிரில் ஒரு புதிய நோய்

23. சின்ன வெங்காய உண்மை விதை உற்பத்தி

24. எலுமிச்சை, தோடை, நாரத்தை யாவும் ஒரே மரத்தில்

25. கவனஞ் செலுத்தப்படாமையினால் எம்மை நெருங்கும் அனுமதி வழங்கப்படாத வீட்டுப் பீடை நாசினிகள்

26. விவசாய வானிலை ஆலோசனை – நவம்பர் முதல் ஜனவரி

27. கையடக்க தொலைபேசி செயலி மூலம் நெல்லுக்கான பசளை பரிந்துரை

28. உயிரியற் பீடைநாசினிகளையும் பதிவு செய்ய வேண்டும்

29. ஒளிக் கற்றைகளின் மூலம் பீடைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு முறை

30. நிலக்கடலை விதைகளைப் பதப்படுத்துவதற்கான ஆலோசனைகள்.

1. கோவா செய்கையில் வைர முதுகு அந்துப்பூச்சியை உயிரியல் முறையில் கட்டுப்பட்டுத்தல்

2. தாழ்நாட்டு ஈரவலயங்களில் நெற் செய்கைக்கான காடுகள்

3. சிற்றுண்ணிகளை வெளியேற்றி களத்தை பாதுகாப்போம்

4. நெற் பயிரில் வேர் வீக்க வட்டப்புழுக்களால் இழப்பு

5. திரவ தெளிப்பு பற்றி நீங்கள் சரியாக அறிந்துள்ளீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்

6. நெற் செய்கையில் பெரிய அளவான யூரியாவை பசளையாக பயன்படுத்தி அதிக விளைச்சல் பெறல்

7. புதிய பரிந்துரைக்கப்பட்ட வர்க்கங்கள் – 2017

8. தென் மேற்கு பருவபெயர்ச்சி மழை 2018 (மே – ஜுலை)

9. ஒன்றிணைந்த களைக் கட்டுப்பாட்டிற்கு பரசூட் தொழில்நுட்பம்

10. அடிக்கடி பரவும் கபில தாவர சிற்றுண்ணி மற்றும் வெண் சிற்றுண்ணி தாக்கத்தில் இருந்து களத்தை பாதுகாப்போம்

11. கறி மிளகாயில் நோய் முகாமைத்துவம்

12. புதிய பரிந்துரைக்கப்பட்ட பூச்சிநாசினிகள்

13. பூச்சிநாசினிகளை பொருப்புடன் பயன்படுத்துவோம்

14. ஒக்டோபர் / டிசம்பர் கால 2018 / 19 பெரும் போகத்திற்கான விவசாய வானிலை எதிர்வு கூறல்

15. பசியுள்ள கம்பளிபுழுக்களின் படை விபத்து அருகாமையில் உள்ளது

16. வல்லாரை மற்றும் பொன்னாங்கன்னியுடனான விவசாய இரசாயன மிகுதி

17. நிலத்தில் சட்டித் தாவரங்களை முறையாக நடுதல்

18. பச்சை மிளகாயின் விலை குறையும் போது பச்சை மிளகாயில் இருந்து பச்சை மிளகாய் தூள் செய்ய சாதகமாகும்

19. காடுகள் பாதுக்காப்பட வேண்டும்.

1. வரட்சி, ஊடகம் மற்றும் பலா இலைகள்

2. அவசர உலர் காலநிலைக்கான விவசாய திணைக்களத்தின் எதிர்கால நிகழ்ச்சிகள்

3. பரிந்துரைக்கப்பட்ட புதிய வர்க்கங்கள் – 2016

4. மா, திணை மற்றும் போஞ்சி இலையில் வைரஸ் தொற்றுகளைக் கட்டுப்படுத்த ஒருங்கிணைந்த பூச்சிக் கட்டுப்பாட்டை பின்பற்றவும்

5. குறைந்த நீர் நிலமையில் சோயா அவரைச் செய்கை செய்வோம்.

6. காளான் செய்கையில் பயிர் பைகளுக்கான புதிய தன்னியக்க கலக்கும் மற்றும் நிரப்பும் இயந்திரம்

7. வெங்காயச் செய்கையில் அந்திரக்னோசு மற்றும் ஊதாநோயை வெற்றிகரமாக முகாமை செய்யப்பட்டது.

8. தக்காளி செய்கை மற்றும் பழ ஈ கட்டுப்பாட்டிற்கு ஒன்றிணைந்த பூச்சிக்கட்டுப்பாடு

9. நெற் செய்கையில் களைகளின் சவாலை சந்தித்தல்

10. Ischaemum rugosum (குதிரை வாலி) வெற்றிகரமாக முகாமை செய்தல்

1. 2000 – ஜுலை, ஆகஸ்ட்

2. 2000 – செப்டம்பர், ஒக்டோபர்

3. 2000 – நவம்பர், டிசம்பர்

4. 2002 – மார்ச், ஏப்ரல்

5.  2002 – மே, ஜுன் – 01

6. 2002 – மே, ஜுன் – 02

7.  2002 – மே, ஜுன் – 06

8. 2005 – ஜுலை, ஒக்டோபர்

9. 2006 – ஜனவரி, பெப்ரவரி

10. 2007 – மே, ஜுன்

11. 2007 – ஜுலை, ஆகஸ்ட்

12. 2007 – செப்டெம்பர், ஒக்டோபர்

13. 2008 – ஜனவரி, பெப்ரவரி