பசுமையான நாடு - நஞ்சற்ற நாளை

சேதனப்பசளை உற்பத்தியாளர்களை பதிவு செய்யும் தேசிய வேலைத்திட்டத்திற்கு அமைவாக பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பப்பத்திரத்தை இங்கு தரயிறக்கம் செய்யலாம்

சிங்கள்
தமிழ்

நிலையான சாகுபடிக்கு விவசாய இயந்திரங்களுக்கான விவரக்குறிப்புகள்

நிலையான சாகுபடிக்கு விவசாய இயந்திரங்களுக்கான விவரக்குறிப்புகள்

Read More

organic farming

Instructions for organic farming

Read more

இலங்கை நல்ல விவசாய நடைமுறைகள் (GAP)

இலங்கை நல்ல விவசாய நடைமுறைகள் (ஜிஏபி) உழவர் பட்டியல்

மேலதிக விபரங்கள்

1920 விவசாய ஆலோசனைச் சேவை

எந்தவொரு தொலைபேசியிலும் 1920 ஐ அழைப்பதன் மூலம் விவசாய பிரச்சினைகள் குறித்த  ஆலோசனையைப் பெறலாம்

மேலதிக விபரங்கள்

விதை மற்றும் நடுகைப் பொருள் விற்பனை நிலையங்கள்

விசாயத் திணைக்கள விதை மற்றும் நடுகைப் பொருள் விற்பனை நிலையங்களின் தகவல்கள்

மேலதிக விபரங்கள்

விலை எதிர்வுகூறலும் பயிர்த் தெரிவும்

மரக்கறி விவசாயிகளுகான விலை எதிர்வுகூறல், பயிர்த் தெரிவு தொடர்பான தகவல்கள்

மேலதிக விபரங்கள்

சிறு போகம் 2020

கொரோனாவை தோற்கடிக்கவும். உணவு நெருக்கடியை சமாளிப்போம்.

மேலதிக விபரங்கள்

விவசாய அலுவளர்கள்

வேளாண்மைத் துறையின் ஊழியர்களின் விவரங்கள்

மேலதிக விபரங்கள்

தகவல் அறியும் சட்டம்

தகவல் அறியும் சட்டம்

மேலதிக விபரங்கள்