Finance-Contact us – ta

 

எங்களை தொடர்பு கொள்வதற்கு

நிதிப் பிரிவு

மேலதிக தகவல்களுக்கு எமது ஏதாவது ஒரு தொடர்பாடல் முறையின் ஊடாக எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளவும். எமக்கு செய்தி ஒன்றினை அனுப்புவதன் ஊடாகவும் உங்களுக்கு எமது நிதிப் பிரிவுடன் தொடர்புகொள்ள முடியும்.

முகவரி: நிதிப் பிரிவு, இல 01,பழைய கலஹா வீதி, பேராதனை

தொடர்பு இலக்கம் : (+94) 081 2 388 101

தொலைநகல் இல :  (+94)081 2 388 149

மின்னஞ்சல் :  finance@doa.gov.lk