PMEU – Contact Us – Ta

PMEU - LOGO

தொடர்புகளுக்கு

 
 

முன்னேற்ற கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு பிரிவு

மேலதிக விபரங்கள் சம்பந்தமாக ஏதேனும் தொடர்பு விபரத்திற்கு எங்களை அழையுங்கள். எங்களுக்கு தகவலொன்றை அனுப்புவதன் மூலம் நீங்கள் முன்னேற்ற கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு பிரிவுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்த முடியும்.

 

முகவரி:

முன்னேற்ற கண்கானிப்பு மதிப்பீட்டு பிரிவு, த. பெ. இல. 34, பேராதனை.

தொலைபேசி:
+94 812 388696 /+94 812 385008/ +94 812 388136  /+94 812 387576
தொலைநகல்: 
+94 812 388696 / +94 812 388136 
மின்-அஞ்சல்:
pmeu@doa.gov.lk