විසුරුම් ජල සම්පාදනය (Sprinkler Irrigation)

පීඩනයක් යටතේ සිදුකරනු ලබන ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් ලෙස විසිවන සියවසේ මුල් භාගයේ දී හඳුන්වාදෙන ලදී. 1901 වසරේදී පමණ ඇමරිකානුවන් විසින් මෙම තාක්ෂණය කෘෂිකාර්මික මෙන්ම ගෙවතු හා අලංකාර උද්‍යාන සඳහා වාරි ක්‍රමයක් ලෙස හදුන්වා දෙන ලඳී.

විසුරුම් ජල සම්පාදනයේ දී,

 • නිශ්චිත සැලැස්මකට
 • පස මතුපිට ක්ෂුද්‍ර නල පද්ධතියකට සම්බන්ධ
 • ඉහළ නැඟුම් නල අග්‍රස්ථ සවිකර ඇති
 • විසුරුම් හිස් මඟින් ක්ෂේත්‍රය පුරා සියුම් වර්ෂාවක් ආකාරයට, ඒකාකාරීව ජලය හරිනු ලැබේ.
 • මෙම ක්‍රමයේදී වගා කරුවන්ට ලබාගතහැකි ප්‍රතිලාභ.
 • පිටාර ජල සම්පාදය හා සැසදීමේදී 25% - 35% ක ජල ඉතිරියක් සිදුවීම.
 • මනා පාලනයකින් යුතුව ජල සම්පාදනයේදී පාංශු තෙමීමේ ගැඹුර තීරණය කළ හැකි වීම.
 • භූමිය පුරා ඒකාකාරී තෙමීමේ රටාවක් ලැබීම හා උපරිම ජල පරිහරණය කාර්යක්ෂමතාවයක් ලැබීම.
 • විවිධ භූ විෂමතා සහිත ඒකාකාරී නොවන භූමි සඳහා ද ඒකාකාරීව ජල සම්පාදනය කළ හැකිවීම (භූමිය සැකසීමකින් තොරව)
 • කෙටි කාල සීමාවකදී සරල හා පහසු ක්‍රියාත්මක කිරීමක් මඟින් ජලය මිනුම්ගත කර සම්පාදනය කළ හැකි වීම.
 • පත්‍ර මත සිටින හානිදායක කෘමීන් සේදීමකට ලක්වීම. මේ නිසා වගා ක්ෂේත්‍රයට යෙදිය යුතු කෘමිනාශක අවම කළ හැක.
 • භූමිය බෑවුම් සහිත විටදී පාංශු ඛාදනය අවම වශයෙන් තබා ජල සම්පාදනය කළහැකි වීම.

 • මෙයට අමතරව

- බීජ ප්‍රරෝහණය සදහා ප්‍රශස්ථව තෙතමනය සැපයීමට හැකි වීම.

- වගාවේ ක්ෂුද්‍ර පාරිසරික කළාපයේ උෂ්ණත්වය අවම කරගතහැකි වීම.

- බිංදුදය හා හිම මඟින් පත්‍ර මත පතිත වීමෙන් ශාක පත්‍රවලට සිදුවිය හැකි හානි ( විසුරුම් ජල සම්පාදනයෙන් සිදු කරන සේදී යාම නිසා ) අවම කළ හැකි වීම.

මෙම ක්‍රමයේදී වගා කරුවන්ට ලබාගත හැකි ප්‍රතිලාභ...........

 • ජල සම්පාදනය සමඟ පොහොර/ ද්‍රාව්‍ය රසායනික සංයෝග යෙදමට හැකිවීම. (Fertigation & Chemigation)
 • කම්කරු ශ්‍රමය ඉතිරිවීම
 • පොහොර යෙම සඳහා වැයවන ශ්‍රමයෙන් 90% ක් ඉතිරිය
 • ජල සම්පාදනය සඳහා වැයවන ශ්‍රමයෙන් 90% ක් ඉතිරිය
 • පරිගණක ආශිත ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් ලෙස භවිතා කළ හැකිවීම. පිටාර ජල සම්පාදනය හා සැසදීමේදී වගාකරන ඉඩමේ ජලය සම්පාදනය සඳහා වෙන් වන ඉඩ ප්‍රමාණය විසුරුම් ක්‍රමයේදී අඩුවන බැවින් වගා වපසරිය 12%-15% කින් වැඩි කරගත හැකිවේ.

විසිරුම් ජල සම්පාදන ක්‍රමයේ සීමාකාරී සාධක.

 1. පද්ධතිය සවි කිරීම හා පීඩනයක් යටතේ ජලය ලබාදීම සඳහා වැයවන මූලික වියදම් සාපේක්ෂව වැඩි වීම.
 1. සුළඟේ ප්‍රවේගය වැඩි වූ විට පාංශු තෙමීමේ රටාව ඒකාකාරි නොවීම.(මෙවිට සුළං රහිත උදේ පාන්දර 4.30-6.30 ත් අතර කාලයේ ජල සම්පාදනය සුදුසුය.
 1. පත්‍ර මතට හා භෝග මූල මණ්ඩල කලාපය රහිත ස්ථාන වල පාංශු මතුපිටට පතිත වන ජලය වාෂ්පීකරණයෙන්

වැඩි වීම හා වල් පැළ ගහනය වැඩි වීම.

 1. 4. 1 වන හා 11 වන පංතියේ ජලය භවිතා කළ හැකිවීම (මනා පාලනයක් සහිත නම් 111 වන පන්තියේ ජලය ද භාවිතා කළ හැක.)

උදා : ලවණ අඩංගු ජලය භාවිතයෙන් පත්‍ර මත ලවණ තැන්පත් වීමෙන් හානි සිදුවිය හැක.

5 Boardr effect of Sprinkler Irrigation

විසුරුම් ජල සම්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ පරිමිතියේ භූමි කොටසක් තීරයක් ආකාරයට තෙමීමට ලක් නොවීම. මේ නිසා අක්කර 2ට වඩා අඩු කුඩා ක්ෂේත්‍ර වලදී ගොවීන්ගේ ක්ෂේත්‍රයෙන් වගා ඉඩමේ කොටසක් නිසි ආකාරයට තෙමීමට ලක් නොවේ. විශාල ක්ෂේත්‍රවලදී මෙය සිදුවන නමුත් එය නොසලකා හැරිය හැක.

මෙය අර්ධ කවාකාර හෝ ඍජුකෝණාස්‍රාකාර විසිරුම් හිස් මඟින් වළක්වා ගැනීමට ද කටයුතු කළ හැක.

විසුරුම් හිස් වර්ගීකරණයේදී

 • එහි ක්‍රියාකාරීත්ව
 • ක්‍රියාත්මක කිරීමේ රටාව
 • ක්‍රියාත්මක පීඩනය හා ජල විසර්ජනය
 • නිෂ්පාදනය කර ඇති අමුද්‍රව්‍ය යන ලක්ෂණ සැලකේ.

විසුරුම් හිසෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව විසුරුම්හිස් වර්ග කිරීම.

කරකැවෙන විසුරුම් හිස (කවයක් වටා)

දැනට භාවිතා වන බොහෝ විසුරුම් හිස් මේ ආකාර වේ.

විසුරුම් හිසෙහි ඇති නොසල මඟින්, කෝණාකාරව ජලය විසුරුවා හරින අතර, එම නොසලයේ ජලය මත එහි පෙත්තක් වැදීමෙන් ඇතිවන බලයෙන් විසුරුම් හිස කවාකාරව චලනය වේ. මෙවිට ජලය කවාකාරව ක්ෂේත්‍රයේ පතිත වේ.

විවිධාකාරව කරකැවෙන විසුරුම් හිස් වර්ග

Impact Hammer Sprikler

නොසලය මඟින් විසුරුවා හරින ජලය නොසලය ආසන්නයේ මිටියක් (Hammer) වැනි පැතලි තැටියක් මත වැදීමෙන් විසුරුම් හිස ඔරලෝසු කටුවට විරුද්ධ දිශාවට කරකැවීම නිසා කවාකාරව ක්ෂේත්‍රයට ජලය විසුරුවා හරී.

එලවළු භෝග, තෘණ පිට්ටනි, තෘණ වගා කරන ක්ෂේත්‍ර බඩඉරිඟු වැනි ධාන්‍ය භෝග සදහා සුදුසුය.

Giant Sprinkler
 • විසුරුම් හිස ඉතා විශාල වන අතර නොසල කිහිපයක් ඉතා අධික පීඩනයකින් ක්‍රියා කරයි.
 • ස්ථීර හෝ ජංගම පද්ධතියක් ලෙස භාවිතා කළ හැක.
 • තෘණ භූමි හෝ උද්භිද උද්‍යානයේ ගෙවතුවල අලංකාර තෘණ පිට්ටනි සඳහා යොදාගත හැක.

ටර්බෝ හැමර් ස්ප්‍රින්ක්ලරය(Turbo Hammer Sprinkler)

නොසලය මඟින් විසුරුවා හරින ජලය නොසලයට ඉහළින් පිහිටි දාර සහිත දැඩි ප්ලාස්ටික් රවුම් තැටියක වැදීමෙන් කවාකාර ජල පහරක් ලබාඳේ . කෘෂිකාර්මික භෝග, තෘණ පිට්ටනි, අලංකාර තෘණ පිටිටනි, සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය වේ.

Pop Up Sprinkler

 • විසුරුම් හිස ක්‍රියාකාරී වන විට ලබාදෙන පීඩනය මඟින් පොළොව මට්ටමින් ඉහළට පැමිණෙන විසුරුම් හිස ජලය විසුරුවා හරියි. ජල පහර නතර කිරීමේදී පොළොව මට්ටමින් පහළට නැවත ගමන් කර මතුපිටට නොපෙනෙන ආකාරයට සැඟවේ.

ඉහත සඳහන් සෑම විසුරුම් හිසක් මඟින්ම අංශක 3600 ක පූර්ණ කවයක් තෙමීමකට ලක් කරයි. නමුත ක්ෂේත්‍ර අවශ්‍යතාවය මත මෙම තෙමීමේ කවය අංශක 180 - අඩකවය අංශක 90 - කවයේ 1/4 කට ජල සම්පාදනය කළ හැකි ලෙස මෙම විසුරුම් හිස් නිර්මාණය කර ඇත.

විශේෂ අලංකාර භූමි සඳහා යොදා ගැනේ.

ක්ෂේද්‍ර විසුරුම් (Micro Sprinkler)

 • ගෙවතු, අලංකරණ භූමි, තෘණ භූමී සඳහා යොදා ගැනේ.
 • විසුරුම් හිස් චලනයකින් තොරව ජලය විසුරුවා හරී.
 • මෙමඟින් ඇති කරන තෙමීමේ රටාවේ විශ්කම්භය අඩුය.

මෙහදී ජල විසර්ජනය - පැයකට ලීටර් 400 ට අඩු

ජල පීඩනය - වායුගෝල 1 සිට 3 දක්වා වේ.

ක්ෂුද්‍ර විසුරුම් ආකාර වර්ග 3කි.

micro Sprinklers (ක්ෂුද්‍ර විසුරුම්)

Spray Jet (ස්ප්‍රේ ජෙට්)

Foggers (මීදුම්කාරක විසුරුම්)

මෙම ක්ෂුද්‍ර විසුරුම්වල ප්‍රධාන ලක්ෂණය වනුයේ ක්‍රියාකාරී පීඩනය වායුගෝල 1-3 දී පැයකට ලීටර් 400 ට වඩා අඩු ජල විසර්ජනයක් ලබාදීමයි.

ක්ෂුද්‍ර විසුරුම් Micro Sprinklers

 • මධ්‍ය අක්ෂයක් වටා විකේෂපයක් (Deflector) සහිතයි.
 • විකෙෂ්පය මඟින්, ජලය විශාල අරීය ප්‍රදේශයක විසුරුවා හරී.
 • මෙම Deflector කොටස වෙනස් කිරීම මඟින් ජලය පතිත වන ප්‍රමාණය, අරය හා රටාව වෙනස් කරගත හැක.

ක්ෂුද්‍ර විසුරුම් යොදාගත හැකි ස්ථාන

1.ශාක වියනයට ජලය සම්පාදනය(Under Tree Sprinkler Irrigation)

 1. කුඩා පරිමාණ එලවළු වගාව, මල වගාව හා භූමි අලංකරණය.

ස්ප්‍රේ ජෙට් විසුරුම් (Spray Jets)

 • සියුම් ජල පහරක් කෙටි අරීය ක්ෂේත්‍රයකට විසුරුවා හරී.
 • කවාකාර කොටසේ පිටත අරිය ක්ෂේත්‍රයට පමණක් ජලය විසුරුවා හරී. (ඒ ඒ නිෂ්පාදනයන්ට ක්‍රියාකාරීත්වයක් මඟින් (Votex and deflector) යොදාගෙන පිටත අරිය ක්ෂේත්‍රයකට පමණක් ජලය විසිරුවා හැරේ.
 • තද සුළං සහිත තත්ත්ව වලට ඔරොත්තු ඳේ .
 • Mist Sprayers මඟින් පත්‍ර මතට කුඩා බිදිති ලෙස ජලය ලබාදෙන බැවින් ශාක පත්‍ර මත ජලය මිදීමෙන් (බිංදුදය) සිදුවෙන හානි වළක්වා ගතහැකි වේ. ස්ප්‍රේ ජෙට් යොදාගත හැකි ස්ථාන. ආරක්ෂිත ගෘහවල (Poly Tunnels) උෂ්ණත්වය හා තෙතමනය පාලනයල සෙවන ගෘහ Shade Houses හා ශීත ගබඩා සඳහා මෙම Mist Sprayers යොදාගත හැකිය.

මීදුම් කාරක විසුරුම් හිස් වර්ග 2කි.

3.1 Mist Sprayers

කුඩා බිඳිති ලෙස ජලය ලබා ඳේ.

ශාක මත ජලය මිදීමෙන් සිදුවන හානි වැළැක්වීමට භාවිත කරයි.

3.2 Foggers

 • ඉතා කුඩා බිඳිති ලෙස මීදුම් කවාකාර ක්ෂේත්‍රයකට විසුරුවා හරී.
 • චලනය වන කොටස රහිත වේ.
 • මනා ක්‍රියාකාරීයක් සඳහා මෙහි කුඩා බිඳිතිවල ඉක්මන් වාෂාපීකරණය හේතුවෙන් උෂ්ණත්වය හා ආද්‍රතාවය පාලනයට යෙදා ගනී. වා.ගෝ.පි. 3 ක් අවම අවශ්‍යතාව වේ.

මීදුම්කාරක විසුරුම් හිස් යොදාගත හැකි ස්ථාන ආරක්ෂිත ගෘහ (Poly Tunnel, Glas Houses, Shade Houses,) හෝ එවැනි ව්‍යුහ, විශේෂ ඕකිඩ් මල් වගාව

 • අර්තාපල් ගබඩාකරණයේදී උෂ්ණත්ව හා ආර්ද්‍රතා පාලනය.
 • විසුරුම් හිස් තෝරා ගැනීමේදී සලකාබැලියයුතු කරුණු.
 • විසුරුම් හිසෙහි ජලය විසුරුවා හරින තෙමීමේ අරය හා විවිධ ජල පීඩනයන්හිදී විසුරුවා හරින ජල ප්‍රමාණ.
 • විසුරුම් හිස ක්‍රියාත්මක කළයුතු පීඩනය හා නිර්දේශ කරනු ලබන විසුරුම් සවි කිරීමේ පරතරය.

වර්ගය හා භෝග පිහිටුවන පරතරතය.

විසුරුම් හිස් වර්ග තෝරාගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු

 • භෝග පරතරය.
 • පසෙහි මූලික කාන්දුවීමේ ධාරිතාවය, විසුරුම් හිස මඟින් ජලය ලබා දෙන වේගය, පසේ මුලික කාන්දුවීමේ වේගයට, වඩා අඩු ජල ප්‍රමාණයක් සැපයීය යුතුවේ.
 • ජලයේ රසායනික, භෞතික හා ජෛවීය ගුණාංග දුර්වල විටඳි ජල පෙරන භාවිතය.
 • භෝග වගා කරන ප්‍රදේශ.
 • සුළගේ (උපරිම, අවම, සාමාන්‍ය) ප්‍රවේගය
 • භෝගයේ ජල අවශ්‍යතාව.
 • ජලය ලබාගත හැකි ප්‍රමාණය
 • භෝගයට හෝ පසට ජලය ලබා දියයුතු වේගය.
 • විසුරුම් හිස් මඟින් Fertigation තාක්ෂණය ක්‍රියාත්මක කරන බව.

විසුරුම් හිස මඟින් ජලය

ලබාදීමේ වේගය විසුරුම් හිසෙහි ජල විසර්ජනය (පැයට ලීටර්)

Rate of Application විසුරුම් හිස් සවිකරණ × පාර්ෂ්වික නල අතර

(පැයට මි.මී.) පරතරය (මීටර්) පරතරය (මීටර්)

විසුරුම් හිස් මඟින් මෙලෙස ජලය ලබාදෙන වේගය එම පසේ ජලය මූලික කාන්දු වීමේ ධරිතාවයට වඩා අඩු විය යුතුය.

සුළඟේ විවිධ ප්‍රවේගයන් හමුවේ විසුරුම් හිස් සවිකල යුතු පරතර

සුළං ප්‍රවේග පන්ති වලට අදාල සුළං ප්‍රවේගයන්

සුළං ප්‍රවේග පන්තිය සුළඟේ ප්‍රවේගය

ප්‍රවේගයක් රහිත තත්ඃට මීටර් 0 - 1.0

මධ්‍යස්ථ ප්‍රවේගය තත්ඃට මීටර් 1.1 - 2.5

තද සුළඟේ ප්‍රවේගය තත්ඃට මීටර් 2.6 - 4.0

ඉතා තද සුළඟේ ප්‍රවේගය තත්ඃට මීටර් 4.1 ට වැඩි (විසුරුම් හිස් භාවිතය නිර්දේශ නොකරයි.

හිස් භාවිතය නිර්දේශ නොකරයි)


විසුරුම් හිස් සවි කිරීමේ රටාවන්

සමචතුරස්‍රාකාර තෙමීමේ රටාව

මේ සදහා කවයේ මැද විසුරුම් හිස් සවි කළ යුතුය.

උදා :- සමචතුරස්‍රාකාර හැඩය ලබාගැනීමට මීටර් 6×6 සවි කළ යුතුය.

සුළඟේ විවිධ ප්‍රවේග හමුවේ විසුරුම් හිස් සවි කළ යුතු පරතර

සමචතුරස්‍රාකාර ක්‍රමය

සුළඟේ වේගය තත්ඃ ට මීටර්

විසුරුම් හිස් සවිකලයුතු පරතරය

(විසුරුම් හිසෙහි විශ්කම්භයෙන්)

උදා: මීටර් 6 × 4

ප්‍රවේගය රහිත

2

3.5

3.5 ට වැඩි

65 %

55 %

45 %

30 %

විසුරුම් ජල සම්පාදන පද්ධතියක් ක්ෂේත්‍රයේ පිහිටුවීම සදහා පහත කරුණු සලකා බැලිය යුතුය.

 1. විසුරුම් හිසෙහි ජල විසර්ජක කෝණයවිසුරුම් හිසෙහි නොසලය මඟින් ජලය විසුරුවා හරින කෝණය වේ.

මෙම කෝණයේ ප්‍රමාණය අනුව පරිසරයේ සුළඟට දක්වන සංවේදීතාවය වෙනස්වන අතර, එමඟින් ජලය ක්ෂේත්‍රයේ පතිතවන ඒකාකාරීතාවය තීරණය කරනු ලැබේ.

කෘෂිකාර්මික භෝග සඳහා

(Agricultural Crops) - 300 කෝණය ද

ශාක වියන යට විසුරුම් සඳහා - 40 - 70 කෝණය ද නිර්දේශ කරයි

(Under Cannopy Sprinkler Irrigation)

 1. විසුරුම් හිස මඟින් පිටකරන ජල බිදිතිවල ප්‍රමාණයයි. මෙය විසුරුම් හිසෙහි නොසල ප්‍රමාණය මඟින් තීරණය වේ. Nozzel Size මි.මී. මඟින් දෙනු ලැබේ. අලංකාර භෝග සදහා මි.මී. 2.5 ට අඩු කෘෂි හෝ එලවලු සදහා මි.මී. 3.5-ට අඩු ධාන්‍ය භෝග තෘණ භෝග මි.මී. 5-6 තෘණ පිට්ටනි සඳහා නොසලය මි.මී. 6 ට වැඬි .
 1. විසුරුම් හිසෙහි ජල විසර්ජනය හා එම ජල විසර්ජනය ලබාගැනීමට ක්‍රියාකාරී පීඩනය.
 1. විසුරුම් හිස පොළව මට්ටමෙන් ඉහළ සවි කළ යුතුය.
 1. සුළගේ වේගය
 1. අපේක්ෂිත ජලය ලබාදීමේ වේගය (Expected Rate of Application)
 1. ලබාගත හැකි ජල ප්‍රමාණය හා ජලයේ ගුණාත්මය රසායනික හා භෞතික.
 1. විසුරුම් මඟින් ජල-පොහොර සම්පාදනය සිදුකරන්නේද යන වග.

විසුරුම් හිසක ක්‍රියාකාරීත්වය හා ජල විසර්ජනය අනුව විසුරුම් හිස් වර්ගීකරණය.

(1) සාමාන්‍ය ක්ෂේත්‍ර භෝග වලට ඉහලින් කවාකාර ලෙස ජලය ලබාදෙන විසුරුම් හිස්

(Circular Sprinklers for General Use)

මෙමඟින් ,

 • එළවළු, කොල එළවළු, තෘණ වගාව සඳහා
 • ජල විසර්ජක කෝණය 300
 • නොසල (Nozzle) 1 හෝ 2ක් සමඟ විසුරුම් හිස
 • Impact Sprinklers හෝ Micro Sprinklers යොදා ගනී.

අර්ධ කවාකාර විසුරුම් හිස් ක්ෂේත්‍රය වටා හෝ තෘණ පිට්ටනියේ මායිම් කොටසෙහි තෙමීමේ ප්‍රමාණය ඒකාකාරී භාවයක් ඇති කිරීම සඳහා ජලය තෙමීමේ අර්ධකවයක් හෝ 1/4ක කවයක් තෙමීමට භාජනය කරයි. විසුරුමකින් මෙයට අමතරව කෘෂිකාර්මික භෝග හා අලංකාර උද්‍යාන හෝ ගෙවතු අලංකරණයට භාවිතා කරයි.

 1. ශාක වියන යට විසුරුම් හිස් (Under Cannopy Sprinkler Irrigation)

විශාල පළතුරු ශාක වැනි ශාක සඳහා ශාකයේ කළ තෙමීමක් රහිතව ශාක වියන යට තරමක විශාල අරයක්

තෙමීමට හැකි විසුරුම්හිස්

ජල විසර්ජන කෝණය 40 - 70

මේ සඳහා Micro Sprinklers, spray jets, micro jets යෝග්‍ය වේ.

ජල විසර්ජනය අනුව විසුරුම් හිස් වර්ගීකරණය

 1. අඩු විසර්ජක ඛදා Low Discharge

මෙම විසුරුම් පැයකට ලීටර් 20 ක සිට 500 දක්වා ජලය විසුරුවා හරිනුලබයි. මේ සඳහා ක්‍රියාකාරී වායුගෝලීය පීඩනය වායුගෝලීය පීඩන 2 කි. මෙය ආරක්ෂිත ගෘහ ශාක එලවලු මල් (ඕකිඩ්) වැනි අලංකාර ශාක හා අර්තාපල් ගබඩාවලට යෝග්‍ය වේ.

2.මධ්‍ය විසර්ජක විසුරුම් හිස්(Medium Discharge)

 • ජල විසර්ජනය පැයට ලීටර් 500 සිට 5000 දක්වා
 • විසර්ජන පීඩනය වා.ඟොපී. 2 සිට 5 දක්වා
 • ක්ෂේත්‍ර භෝග, එළවළු භෝග, තෘණ පිට්ටනි සඳහා යොදා ගැනේ.

 1. ඉහළ විසර්ක විසුරුම් හිස් (High Discharge Sprinkler Head)
 • ජල විසර්ජනය පැයට ලීටර් 2000 - 5000 දක්වා
 • විසර්ජන පීඩනය වා.ඟොපී. 5 ට වඩා වැඩි
 • තෘණ වගා, විශාල කෘෂිකාර්මි ක්ෂේත්‍රවලට යාන්ත්‍රීකරණය මඟින් ජලය විසුරුවා හැරීමට යෝග්‍යයි.

 1. විශාල විසුරුම් හිස්
 • ඉතා විශාල විශ්කම්භයක තෙමීමේ පරාසයක් ලබාදෙයි.
 • තෘණ වගාවන්, විශාල ක්‍රීඩා පිටි, විශාල රළු ධාන්‍ය භෝග වගවන් සඳහා.
 • ස්ථිර/ගලවා නැවත සවි කළ හැකි හෝ ජංගම ඒකක ලෙස භාවිතා කළ හැක.

මෙම විසුරුම් සහිත භූමි වලදී භාවිතා කළ යුතු විසුරුම් වර්ග පීඩනය හෝ ජල ප්‍රවාහය හිලව්කර භාවිතා කළ හැකි විසුරුම් හිස් ලෙස නිෂ්පාදනය කර ඇත. (Preassure / Flow regulated Sprinklers)

 • භූ විෂමතාව අධික භූමි සඳහා යොදා ගැනේ.
 • බෑවුම් වෙනසකදී ද ඒකාකාරී විසර්ජනයක් ලබා ඳේ . විසුරුම් හිසෙහි ජල විසර්ජනය අනුව වර්ගීකරණය, අඩු විසර්ජක (Low Discharge) විසුරුම් හිස්
 • පැයට ජලය ලීටර් 20 සිට 400 දක්වා
 • විසර්ජන පීඩනය වා.ඟොපී.2 දක්වා
 • එළවළු භෝග, විසිතුරු පැල, පළතුරු ශාක හරිතාගාර ජල විසුරුම් ආදියට යොදා ගැනේ.