කොළඹ නුවර පාරේ පැමිණ ගන්නොරුව පාලම හරහා මදක් ඉදිරියට ගිය විට කෘෂි තාක්ෂණ උද්‍යානය පිහිටා ඇත. මෙය ලෝකයේ ප්‍රථම කෘෂි තාක්ෂණ උද්‍යානය වීමේ ගෞරවය හිමිකරගෙන ඇත. මෙම උද්‍යානය වර්ග කිලෝමීටර් දෙකක විහිදී ඇති අතර 2004 ජුලි මාසයේ විවෘත කරන ලදි. මෙය සදුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.00 වන තෙක් විවෘතව පවතී. මෙය නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව නිර්මාණය වූවකි.

ගන්නොරුව, ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තයේ හදවත බදුවන අතර එයට හේතු සාධක නම් කෘෂිකාර්මික අංශයේ ප්‍රධාන දෙපාර්තමේන්තු ලෙස කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, අපනයන දෙපාර්තමේන්තුව, සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛය දෙපාර්තමේන්තුව සහ කෘෂි විද්‍යා පීඨය හා ඒවායේ තාක්ෂණ බිහිකරන හා බෙදාහරින ප්‍රධාන ඒකක පිහිටා ඇත්තේ ගන්නොරුව හා ඒ අවට ප්‍රදේශයේය. මේ වනවිට ගන්නොරුව කෘෂි තාක්ෂණික උද්‍යානය කෘෂි තාක්ෂණය බිහිකරන හා බෙදාහරින මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත්වී ඇත. ‍

මේ මඟින් නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන ගොවීන්, පාසැල් සිසුන්, ග්‍රාමීය මට්ටමේ ව්‍යාප්ත නිලධාරීන් හා සාමාන්‍ය මහජනතාවගේ කෘෂිකාර්මික දැනුම වැඩිදියුණු කිරීමට මෙය මහඟු පිටුවහලක් වී ඇත.

එළවළු උයන

 • මෙම උයනේ ශ්‍රී ලංකාවේ වගාකරන උඩරට, පහතරට හා මැදරට නිර්දේශිත සියළුම එළවළු වර්ග සහ නිර්දේශිත ප්‍රභේද වගා කර ඇත
 • තවද දැනට පර්යේෂණ මට්ටමේ ඇති නිකුත්කර නොමැති එළවළු වර්ගවල වගාවන්ද දැකබලා ගැනීමේ අවස්ථාව උදාකර ඇත


අල බෝග උයන


 • ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය අල වර්ග සහ දැනට වගා කරන අල බෝගවල නිර්දේශිත ප්‍රභේද වගා කර ඇත
 • තවද පර්යේෂණ කටයුතු සිදුකරමින් පවතින අල බෝග ක්ෂේත්‍රයන්ද නැරබීමේ අවස්ථාව ඇත

පැලෑටි ජාන සම්පත් එකතුව

 • ශ්‍රී ලංකාවේ සියළු ශාකවල ජාන එකතුවක් සහ ඒවා සංරක්ෂණය කරන ක්‍රම පිළිබඳ දැනුම ලබාගත හැක

අධිතාක්ෂණ කෘෂිකර්මය
 • ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පානද ක්‍රම, හරිතාගාර තුල බෝග වගාව පිළිබඳ ප්‍රායෝගික දැනුම ලබාගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇත


පළතුරු උයන

 • ශ්‍රී ලංකාවේ වගා කරන සියළුම පළතුරු වර්ග සහ ඒවා නඩත්තු කරන ආකාරය පිළිබඳ දැනුමක් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව උදාකර ඇත


කෙසෙල් උයන

 • ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින සියළුම කෙසෙල් වර්ගවල එකතුවක්ද නව තාක්ෂණය අනුව වගා පිහිටුවන ආකාරය පිළිබඳ දැනුම ලබාගැනීමේ අවස්ථාව සලසා ඇත

පරිසර හිතකාමී ඒකාබද්ධ කෘෂිකර්මය (කාබනික ගොවිතැන)

 • කාබනික ගොවිතැන යටතේ වගා ක්‍රම සහ ප්‍රභේද සියල්ල දැකබලා ගත හැකි වීම
 • මීට අමතරව කාබනික දියර පොහොර, කාබනික කෘමිනාශක / දිලීරනාශක සහ කාබනික පොහොර නිපදවීමේ ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබාගැනීමේ අවස්ථා සලසා ඇත

මී මැසි පාලනය

 • බිඟු පාලනයේ සියළුම මූලධර්ම ප්‍රායෝගිකව දැකබලාගත හැකිවීම
 • තවද බිඟු ගෝචර ශාක එකතුවක්ද වගාකර ඇත

බලශක්තිය සඳහා ග්ලිරිසීඩියා උයන

 • ග්ලිරිසීඩියා මඟින් විදුලිය නිෂ්පාදනය ප්‍රායෝගිකව දැකබලා ගැනීමේ අවස්ථාව


බීජ ප්‍රදර්ශනය

සියළුම නිර්දේශිත එළවළු ප්‍රභේදවල බීජ නිෂ්පාදනය, ගබඩා කිරීම, අලෙවිය හා ඒ පිළිබඳ නීතිරීති පිළිබඳ ප්‍රායෝගික දැනුම ලබාගත හැක

බෝග වන දර්ශ

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති බෝග සමූහයක වන දර්ශ මෙහිදී ස්ථානීයව සංරක්ෂණය කර ඇත

මැල්ලුම් උයන

 • ශ්‍රී ලංකාවේ වගා කරන ආහාරයට ගන්නා කොළ එළවළු වර්ගවල එකතුවක් දැකබලා ගතහැක

වියළි කලාපීය බෝග

ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි කලාපයේ වගා කරන සියළුම වියළි කලාපීය බෝග වර්ගවල ප්‍රභේද වගාකර ඇත

පළතුරු තවාන් ශිල්පය

 • තවාන් පාලනය පිළිබඳ සියළුම මූලධර්ම පිළිබඳ අවශ්‍ය නම් ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබාගත හැකිවීම
 • ශාක ප්‍රචාරණය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබාගැනීමටද අවස්ථාව උදාකර ඇත


පටක රෝපණ අංශය

 • ගෘහස්ථව සිදුකළ හැකි පටක රෝපණ පිළිබඳ සිද්ධාන්ත හා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව සලසා ඇත


දේශීය හා නව ආහාර තාක්ෂණය

 • දේශීය ආහාරවලින් විවිධ ආහාර නිපදවීම හා ආහාර කල්තබා ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබාගත හැක


A mini fruit canning/bottling unit also established.

කාබනික ගොවිතැන් පර්යේෂණ හා ආදර්ශය

දෙහි දොඩම් උයන


වී වගා තාක්ෂණ උද්‍යානය

 • ලංකාවේ තිබූ පැරණි වී ප්‍රභේද සහ නව වී ප්‍රභේද සියල්ල වගාකර ඇත
 • වී වගාවේ සියළු වර්ධක අවදීන් දැකබලා ගැනීමේ අවස්ථාව
 • වී වගාවට වැලදෙන රෝග හා කෘමි හානි සහ වල් පැලෑටි ප්‍රායෝගිකව දැක බලාගැනීමේ අවස්ථාව ඇත

කමත් විද්‍යාව

දේශීය මත්ස්‍ය ආදර්ශනය

වැව් හා වාරි තාක්ෂණය

 • ශ්‍රී ලංකාවේ වාරි සංස්කෘතිය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික දැනුම ලබාගත හැකිවීම


සාම්ප්‍රදායික හේන

 • සාම්ප්‍රදායික හේනක් සැකසීමේ සිට එහි ඇති සියළුම අංග ඇතුලත්ව හේනක් දැකබලා ගැනීමේ අවස්ථාව
 • පැරැණ්නන් භාවිතා කළ සතුන් පලවාහැරීමේ ක්‍රම හා උගුල් ඇටවීමේ ක්‍රම දැකබලාගත හැක


පාංශු පැතිකඩ හා පාංශු විද්‍යාව

 • පස පිළිබඳ සියළු සිද්ධාන්ත ප්‍රායෝගිකව දැකබලා ගැනීමේ අවස්ථාව සලසා ඇත
 • ලංකාවේ ඇති පාෂාණ වර්ග දැකබලා ගත හැකි වීම
 • පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම ප්‍රායෝගිකව දැකබලාගත හැකිවීම

පූජනීය ශාක උයන

අටවිසි බෝධි වෘක්ෂ ස්ථාපනය කර ඇත.

කුළුබඩු උයන

 • ලංකාවේ වගා කරන සියළුම අපනයන කෘෂිකර්ම බෝගවල එකතුවක් පිහිටුවා ඇත
 • එහි වගා ක්‍රම හා නඩත්තුව දැකබලාගැනීමේ අවස්ථාව

ශාක නිරෝධායන ඒකකය

ශාක නිරෝධායනය පිළිබඳ නීතිරීති සහ වෙනත් තොරතුරු දැනුම ලබාගත හැක

කෘමි උද්‍යානය

ශ්‍රී ලංකාවේ බෝගවලට හානි කරන සියළුම කෘමීන්ගේ ජීවන චක්‍රවල එකතුවක් ප්‍රදර්ශනය කර ඇත

ශාක ව්‍යාධිවේදය

 • බෝගවලට වැලදෙන රෝග සහ ඒවා වලක්වා ගන්නා ක්‍රම පිළිබඳ දැනුම ලබාගත හැකි වීම

බිම්මල් උයන

 • ආහාරයට ගන්නා බිම්මල් වගා කිරීම පිළිබඳ ප්‍රායෝගිකව පුහුණුවක් ලබාගත හැකිවීම
 • බිම්මල් කෞතුකාගාරයක් ද පිහිටුවා ඇත

කෘෂි කෞතුකාගාරය

 • රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මය සඳහා වෙන්කළ එකම කෞතුකාගාරයයි
 • මෙහි පැරැණ්නන් භාවිතා කළ කෘෂිකර්ම වගා ක්‍රම පිළිබඳ තොරතුරු, කෙම්ක්‍රම සහ සතුන් පළවාහැරිය හැකි ක්‍රම පිළිබඳ දැනුම ලබාගත හැකි වීම
 • මෙම කෞතුකාගාරය අනාගතය බාරගන්නා සිසු දරු දැරියන්ට පැරණි කෘෂිකාර්මික දැනුම ලබාගැනීමට සුදුසුම ස්ථානයයි

ආදර්ශ ගෙවත්ත

කුඩා බිම්කඩකින් සාර්ථකව ගෙවත්ත නිර්මාණය කිරීම තුළින් ගෙවත්ත පිළිබඳ දැනුම ලබාගත හැකි වීම

බීජ, පැළ හා පත්‍රිකා අලෙවිසැල


 • නිර්දේශිත බීජ වර්ග, බද්ධ පැළ, බීජ පැළ, කෘෂි පත්‍රිකා, සඟරා සහ සී.ඩී. තැටි සියල්ල මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාව සලස්වා ඇත
 • දේශීයව නිපදවූ ආහාර මිලදී ගැනීමේ හැකියාවද ඇත

කොස් උයන

ලංකාවේ පවතින සියළුම කොස් වර්ග වගාකර ඇත

ඌනභාවිත පළතුරු
ලංකාවේ පවතින බොහෝ ඌනභාවිත පළතුරුවල එකතුවක් වගාකර ඇත

ගංගොඩ


Medicinal garden
A collection of medicinal plants can be seen in this garden. Gamgoda

Stabilized chena

Chena farming has become a non-sustainable system of agriculture in Sri Lanka with the increase of population pressure on land. Therefore, research attention concentrated to develop and introduce a new system of farming system namely stabilized chena as an alternative for traditional chena. On farm and off farm soil conservation, water harvesting, water conservation methods, land preparation methods, planting methods are demonstrated in this area.

Indigenous rice garden

Traditional rice cultivation with all traditional rice varieties are exhibited. Indigenous pest control methods also will be demonstrated in the future