"මහවැලි දිය දහරින් පෝෂණය ලබන හුරුළු පෝෂිතය" – ජල හිඟයට විස‍ඳුමක් ලෙසින් අතුරු බෝග වගාව තුළින් ඉහළ ආදායමකට හිමිකම් කියන මහවැලි කලාපයේ ගොවි රජවරු

"වස විසෙන් තොර එළවළු වගාවක්" – කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය අවම භාවිතයකින් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ලෙස එළවළු නිෂ්පාදනය කරගැනීම

"තුන්වන කන්නයේ මුං වගාව තුළින් අමතර ආදායමක්" – වී වගාවට අමතරව එම කේෂ්ත්‍රයම යොදාගෙන තුන්වන කන්නයේදී මුං වගා කර අමතර ආදායමක් ලබා ගැනීම

 "කණ්ඩලම මිදි" – දේශීය මිදි වගාවෙන් සාර්ථක අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට හැකිබව පෙන්වා දීම

"බෙලිහුල්ඔයෙන් ජීවය ලබන අපේ ගොවියෝ" – වී වගාවට ජලය හිඟ කුඹුරු ඉඩම්වල එළවළු සහ පලතුරු වගාව

"මහගල්ගමුවෙන් අතුරු බෝග" – අතිරේක බෝග වගාවෙන් වැඩි අස්වැන්නක් සහ ආදායමක් ලබාගැනීම

 "රජ ගෙදරටත් ගොවි ගෙදරටත් හුරු දෑත්" – දේශීය වී වගාව සහ එයින් ඇති ප්‍රයෝජන

"කඹුරුපිටිය සරුබිම" – ත්‍රීකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ කඹුරුපිටිය ගම්මානයේ රතුලූණු, පලතුරු සහ පැළ තවාන් ක්‍රමවත්ව පවත්වාගෙන ගොස් ආදායම් ඉහළ නංවාගත් ගොවි මහතුන්

"දැයට ශක්ති දේශීය බීජ" – දේශීය බීජ නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමයක් හරහා දේශීය බීජ නිෂ්පාදනය කර අලෙවි කිරීම

"දැයට ශක්ති දේශීය බීජ" – දේශීය බීජ නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමයක් හරහා දේශීය බීජ නිෂ්පාදනය කර අලෙවි කිරීම

 "යන්තම්පලාවේ කාබනික ගොවිතැන" – කාබනික බෝග වගාවක් ලෙස එළවළු වගාවත් වී වගාවත් සිදුකර ගොවිපලේදීම අලෙවි කිරීම, පාරිභෝගිකයාට අවශ්‍ය පරිදි එළවළු නෙලාගත හැකි ලෙස අලෙවිසැල සංවිධානය කර ඇති ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ කථාව

 "මහවැලියෙන් ජල හිඟයට පිළියම්" – 2014 යල කන්නයේ මහවැලි කලාපයේ ඇති වූ දැඩි නියං තත්ත්වය නිසා තිබෙන ජලය උපරිම මට්ටමින් භාවිතා කර වගා කටයුතු සිදු කළ ආකාරය

 "නිලාවේලියෙන් රතුලූනු සත්‍ය බීජ" – රතුලූනු වගාව ස‍ඳහා වැඩිම මුදලක් වැයවන බීජ රතුලූනු සත්‍ය බීජ සඳහා වගා වියදම් අඩුකර ගැනීම

 "අතිරේක බෝගවලින් සරුවන මහවැලි සී කලාපය" - ජල හිඟයට මුහුණ දී සිටින මහවැලි සී කලාපයේ ගොවීන් බෙත්ම ක්‍රමය යටතේ වී වගාව සහ අතිරේක බෝග වගාවට යොමුකර ඒ තුළින් වැඩි ආදායමක්

 "දඹුල්ලේ ලොකු ලූනු සහ ලොකු ලූනු බීජ නිෂ්පාදනය" - දේශීය ලොකු ලූනු අවශ්‍යතාවය රට තුළම නිෂ්පාදනය කර ගැනීමේ වටිනාකම පෙන්වාදීම

 "නියරෙන් අමතර ආදායමක්" - වී වගාව ආශ්‍රිතව නියර උපයෝගී කරගනිමින් එළවළු වගාව සිදුකිරීම

"සීමිත ජලයෙන් උපරිම ඵල ලබන ගංතලාව ගොවි දෑත්" - ජල හිඟය නිසා වී වගා කළ නොහැකි බිම්වල ලොකුලූනු වගාව, රතු ලූනු සත්‍ය බීජ නිෂ්පාදනය හා වෙනත් බෝග වගා කිරීම

 "සරසවි පැළ තවාන" - ගුණාත්මක බද්ධ පලතුරු පැළ සහ රෝස පැළ වර්ග නිෂ්පාදනය කර අලෙවිය

"කන්දකැටියෙන් තක්කාලි" - නිවැරදි තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් එළවළු වගාවේ නියැලීම පෙන්වාදීම

 "නිවැරදි ගොවිතැනයි සරු අස්වැන්නයි" - එළවළු වගාවෙන් සරු ඵලදාවක් ලැබීමත්, විවිධ වර්ග වගාවට යොදා ගැනීමත්, ඒකාකාරි ආදායමක් පවත්වා ගෙනයාම පෙන්වාදීම

"පලතුරු සැණකෙළිය සහ පලතුරු සතිය" - පලතුරු වගාව ප්‍රචලිත කිරීමටත් වෙළඳපොලේ පලතුරු සුලභ කිරීමටත් ජනතාව දැනුවත් කිරීම

"තුරුලිය මිතුරෝ" - තරුණ ගොවි සමාජ හරහා කෘෂිකාර්මික කේෂ්ත්‍රය තුළ ව්‍යාපාරික අවස්ථා පෙන්වාදීම

"පරිසරය රකින කාබනික පොහොර" - කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයේදී පරිසරයට බැහැරවන දිරාපත් වන දේ යොදා ගැනීමත් පොහොර නිෂ්පාදන ක්‍රමවේදය හ‍ඳුන්වාදීම

"පලිබෝධනාශක අලෙවිසැලක් පවත්වාගෙන යාමට නම් " - කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍යවල අනිසි භාවිතය අවම කරමින් ක්‍රමවත් භාවිතයකට යොමු කිරීම සඳහා

"බිම්මල් වගාවට අත්වැලක්" - බිම්මල් වගාව සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ගොවීන් විසින් සිදු කරන ආකාරය සහ එහි සාර්ථකත්වය පෙන්වාදීම

"පුහුණුව තුලින් ගුණාත්මක රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය" - කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යාප්ති හා පුහුණු අංශයට අයත් බිබිල උද්‍යාන බෝග පුහුණු හා සංවර්ධන ආයතනය මඟින් කෘෂිකාර්මික දැනුම අවශ්‍ය අයට එම දැනුම ලබාගන්නා අන්දම

"ලොකු ලූනු සහ එළවළු වගාවෙන් ජයගත් මාතලේ ගොවියෝ" - ලොකු ලූනු වගාව ස‍ඳහා අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදනය සිදු කරන ගොවීන්ගේ අත්දැකීම්

"අනුරපුරයෙන් ලොකු ලූණු සත්‍ය බීජ" - දේශිය ලොකු ලූනූ නිෂ්පාදනය නංවාලීම

"තරුණ සවිය ගොවිතැනට" - මාතලේ නාඋල කෘෂිකර්ම උපදේශක කොට්ඨාශයේ එළවළු වගා කරන තරුණ පිරිසක්

"ගලමුදුනේ දිරිය ගොවියෝ" - වර්ෂා ජලය උපයෝගී කරගෙන දෙකන්නයේ වී වගාවේ හා මාස් කන්නයේ හේන් වගාවේ නිරත වන ගලමුදුන අති දුෂ්කර ගම්මානයේ ගොවීන්ගේ ගොවි ජීවිතය

 "බීජ නිෂ්පාදනයට දායක වෙමු"- රටකජු වගාව සඳහා අවශ්‍ය රටකජු බීජ දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීම පෙන්වාදීම

"මහඋස්වැව සරුබිම"- අහස් දියෙන් වගා කරන ආනමඩුව වත්තේ ගෙදර ගොවීන්ගේ එළවළු, අතිරේක බෝග සහ පලතුරු වගාවන් සමඟ දිවුල් දොඩම් බද්ධ ක්‍රම

"නිදන්වල බීජ ගොවිපල"- පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ තොප්පිගල ආශ්‍රිතව ගෙවී ගිය යුද්ධයෙන් පසු පුරන් වූ ඉඩම් නැවත අස්වද්දා අතිරේක ආහාර බෝග බීජ නිෂ්පාදනයට ගොවීන් යොමු කිරීම

"සල්ලි ගෙනෙන කැපුම් මල්"- ජර්බෙරා, කපුරු, ඇස්ටර්, වයිට් මයිකල් වැනි මල් කැපුම් මල් ලෙස සලකා අලෙවියෙන් ආදායම් ලබාගැනීම

"පෝෂණයෙන් සපිරි කුරක්කන්"- කුරක්කන් සපිරි ආහාර මඟින් ලබාගත හැකි පෝෂණීය අගයන් හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනයන් දිරිමත් කිරීම

"මිහිකත දිනන මලක මහිම"- මල් වගාව තුළින් ආර්ථිකය ජයගත් කාන්තාවක් පිළිබඳ වැඩසටහන

"තණමල්විලෙන් කුරක්කන්"- නිර්දේශිත නව කුරක්කන් ප්‍රභේද හදුන්වා දී හේන් වගා පද්ධතියක් තුළ අස්වනු වැඩි කරගැනීමට ගොවීන් පෙළඹවීම

"සිසු සවිය ගොවිතැනට"- පාසල් ගෙවතු වගාව තුලින් සිසුන්ගේ කෘෂිකාර්මික දැනුම දියුණු කිරීම

 

"රටට මුදල් උපයන ආනමඩුවේ ගොවි මහතෙක්"- හේන් වගාවෙන් සහ දොඩම් ඇතුළු පලතුරු වර්ග වගාකර අතමිට සරුකර ගන්නා ආනමඩු සංකඩයාගම සහ මහඋස්වැව ගොවීන්

"මහ පොලවෙන් සල්ලි මවන වව්නියාවේ ගොවීන්"- රටකජු හා එළවළු වගාවෙන් දියුණු වූ වව්නියාවේ ගොවි මහතෙකුගේ අත්දැකීම්