අර්තාපල් වෛරස්

හිතකර පාරිසරික තත්ත්වයන්
මෙම වෛරසය තීව‍්‍ර විචිත‍්‍ර වෛරසයක් ලෙස ද හඳුන්වයි. මෙම රෝගය නිසා නාරටි තද කොළ පැහැයකට හැරෙයි. පත‍්‍ර රෝල්වීම වෛරසය හැරුණු විට වැඩිපුරම වගාවන්වල දක්නට ලැබෙන වෛරස් රෝගය මෙයයි. ආසාධිත බීජ මඟින් හෝ කුඩිත්තන් මඟින් රෝගය බෝවන අතර දරුණු අවස්ථාවකදී අස්වනු හානිය 80% තෙක් ඉහළ යයි.

රෝග ලක්‍ෂණ
ප‍්‍රභේදය අනුව රෝග ලක්‍ෂණ වෙනස් වේ. පැළ කුරුවීම, පත‍්‍ර නැමී වැටීම, පත‍්‍ර හා නටුවල පැහැය නැතිවීම දක්නට හැකිය. පත‍්‍රයේ යටි පැත්ත බැලූ විට නාරටි කළු පැහැයෙන් දිස්වන අතර වඩා ග‍්‍රාහී නොවන ප‍්‍රභේදවල පත‍්‍රවල කහ පැහැ පැල්ලම් (විචිත‍්‍ර ලක්‍ෂණ) මඳ වශයෙන් ඇති වේ.

පාලන ක‍්‍රම
නිරෝගී බීජ අර්තාපල් භාවිතය සහ නිසි වේලාවට පරිසර්පන කෘමි නාශක භාවිතයෙන් කුඩිත්තන් පාලනයකිරීම මඟින් මෙය වළක්වා ගතහැකිය. බීජ වගාවකදී ආසාධිත පැළ ගලවා විනාශකිරීමත් රෝග පාලනයට ඉවහල් වේ.

රූපය 01