වෛරස් රෝග

පත්‍ර රෝල්වීමේ වෛරස් රෝගය (PLRV)

ශ‍්‍රී ලංකාව ඇතුළු අර්තාපල් වගාකරන සෑම රටකම පාහේ බහුල වශයෙන් දැකිය හැකි රෝගී තත්ත්වයකි. රෝගය තීව‍්‍ර අවස්ථාවන්වල දී අස්වනු හානිය 80% දක්වා ඉහළ යාහැකිය.

රෝග ලක්‍ෂණ
ක්ෂේත‍්‍රයේදී දෙයාකාරයකට රෝගය දැකිය හැකිය.
පවතින වගා කන්නය තුළ දී වාහකයා මඟින් ඇතිකරන රෝගය නිසා ළපටි පත‍්‍ර උඩු අතට රෝල් වීම, පත‍්‍ර ඝන කහ පැහැවීම සහ ඇදෙන සුළු (හම් වැනි) ස්වභාවයක් පෙන්නුම්කරයි. සමහර ප‍්‍රභේදවලට රෝගය ආසාධනය වූ විට පත‍්‍ර දම් හෝ රතු, රෝස පැහැයක් ගනී. බෝගයේ පසු අවස්ථාවන්හි දී ආසාධනයවීමෙන් රෝග ලක්‍ෂණ පෙන්නුම්කිරීමක් සමහර විට සිදුනොවේ.

ද්විතියික ආසාධන පෙන්නුම්කරන්නේ ආසාධිත බීජ සිට වූ වගාවන්වලදීය. පහළ පත‍්‍ර උඩු අතට රෝල්වීමත්, පැළ කුරුවීමත්, සෘජුව ඉහළට වර්ධනයවීමත් දක්නට ලැබේ. ඉහළ පත‍්‍ර ලා කොළ පැහැයට හැරෙයි.

පාලන ක‍්‍රම
බීජ අර්තාපල් වගාවකදී නම් රෝග ලක්‍ෂණ පෙන්නුම්කරන පැළ නිසි අවස්ථාවේදී ගලවා විනාශකිරීම මඟින් පැතිරීම වලක්වා ගතහැකිය.වාහකයන් මඟින් ඇතිකරන රෝගයක් නිසා වාහකයාගේ ගහන අඩු ප‍්‍රදේශ සහ කාල පරාසයන් වගාව සඳහා තෝරාගතයුතුය.දිගටම පවතින මීදුම, ඉහළ ආර්ද්‍රතාවය, අධික වැස්ස, සාමාන්‍ය සුළඟ, අඩු උෂ්ණත්වය යන සියලූ කාළගුණ තත්ත්වයන් කුඩිත්තන් අඩුකිරීමට හේතු වේ.කුඩිත්තන් පාලනය සඳහා ක‍්‍රමානුකූලව සහ නිසි කලට පරිසර්පණ කෘමි නාශක භාවිතකිරීමෙන් රෝගය වළක්වා ගතහැකිය.

රූපය 01