පැළ මැක්කා Thrips


ව්‍යවහාරික නම - පැළ මැක්කා Thrips
විද්‍යාත්මක නම - Stenchaetothrips biformis (Bagnall)
Thysanopetera: Thripidae
හානිය
පැළ මැක්කන්ගේ සුහුඹුලන් හා කීටයන් පත්‍ර මධ්‍යයේ සෛල වල යුෂ උරා බීම නිසා ඒවා දිග උඩු අතට හැකිලී දුඹුරු පැහැයකට හැරී වියළි යයි.පැළ මැක්කන්ගේ හානිය බහුල වශයෙන් ඇතිවන්නේ වැපිරීමේ සිට සති 3 අතර කාලයේය. හානියේ ප්‍රමාණය අනුව පඳුරු දැමීම අඩු වී පරිනත වීම පමා විය හැකියි. ජලය හිඟ කුඹුරුවල වියළි දේශගුණික තත්ත්වවලදී හානිය වඩාත් බරපතල විය හැකි අතර, පැළ වියළී, වගාව විනාශ වී යෑමට පුළුවන.කෙටි කාලීන වී ප්‍රභේදවලට පැළ මැක්කන්ගෙන් වන හානිය ඒවායේ අස්වනු කෙරෙහි සැලකියයුතු බලපෑමක් ඇති කරයි. දැනට වගා කෙරෙන වැඩි අස්වනු වී ප්‍රභේද සියල්ලම පාහේ පැළ මැක්කාගේ හානියට ගොදුරු වේ.පැළ මැක්කා..පැරණි කෙටි කාලීන වී ප්‍රභේද බොහෝමයක් පැළ මැක්කාට ප්‍රතිරෝධීය. කරල් වලට හානි කරන පැළ මැක්කන් Thrips විශේෂ ද ඇත. හානියට භාජනය වූ ශුකිකා සුදු පැහැයක් ගෙන වියළි, බොල් වේ.

පාලනය
කන්නයට අනුව වගා කිරීම, වල් මර්දනය, ජල පාලනය වැනි නිසි වගා ක්‍රම අනුගමනය කිරීමෙන් හානිය බොහෝ දුරට අඩුකර ගත හැකිය. හානිය වැඩි අවස්ථාවල දී කෘමි නාශක යෙදීම මඟින් පැළ මැක්කන්ගේ ගහන ඝනත්වය පාලනය කලහැකි වේ. මෙය වසංගත තත්ත්වයේ ඇති ප්‍රදේශවල බීජ ප්‍රතිකාරක යෙදීම වඩාත් යෝග්‍ය ක්‍රමයයි.ගොයම් පැළ දින දෙකක් පමණ ජලයෙන් යටකර තැබීම හෝ එසේ කිරීමට නොහැකි තැන්වල කේෂ්ත්‍රයේ ජල මට්ටම අඟල් 3-4 පමණ වනසේ බැඳ සැහැල්ලූ කොටයකින් හෝ අත් පෝරුවකින් ගොයම් පැළ ජලයේ ගෑවෙන සේ ඇදගෙන ගොස් ජලය කපා හැරීම මඟින් ද මෙම හානිය අඩු කරගත හැකිය.