මයිටාවන් (Tetranychus spp)

හානිය හා හඳුනාගැනීම

ඇසට නොපෙනෙන තරම් ඉතා කුඩා සතුන් විශේෂයකි. ශාක පත‍්‍රවල යටි පැත්තේ බහුලව වාසය කරමින් ශාක යුෂ උරාබොයි. මේ නිසා පත‍්‍ර යටි පැත්තේ දිළිසෙන ස්වභාවයක් ගෙන යටි පැත්තට වක‍්‍ර වීම සිදු වේ. ළපටි ශාක ආක‍්‍රමණය කළ විට වර්ධක අංකුර විනාශ විම සිදු වේ.

පාලනය කරගන්නා ආකාරය

හානිය දුටු විට සල්ෆර් අඩංගු රසායන ද්‍රව්‍යයක් ඉසීම මඟින් පාලනය කරගතහැක. මෙහිදී පත‍්‍ර යටි පැත්තට හොඳින් වදින සේ බෙහෙත් ඉසීම කළ යුතුය.