ශාක වෙදැදුරු

කුඩිත්තා (Myzus persicae)

හානිය හා හඳුනාගැනීම

රෝගී ශාකයක සිට නිරෝගී ශාකයකට වෛරස් රෝග ගෙන යන වාහකයකු ලෙස කටයුතු කරයි. මීට අමතරව ශාකයේ යුෂ උරාබොයි. මෙම කෘමි විශේෂය ශාකවල පත‍්‍ර යටි පැත්තේ, කඳන්වල හෝ ළපටි දළුවලට ආසන්නයේ ගහණයක් ලෙස දැකිය හැක. පියාපත් සහිත හා රහිත අවස්ථා 2 ක් දක්නට ලැබෙන අතර පියාපත් සහිත අවස්ථාවට රෝගී වගාවකින් අලූත් වගාවකට රෝගය ගෙන යාමට වැඩි අවස්ථාවක් පවති.

පාලනය කරගන්නා ආකාරය

වගාවක් ස්ථාපනය කළ පසු කොළ සියයක කුඩිත්තන් 20 ක් වන ගහණයක් හානිදායක මට්ටමක් ලෙස සලකයි. කෙසේ වෙතත් වගාව ආරම්භයේ සිටම වගාව අධීක්‍ෂණය කළ යුතුය. මේ සඳහා ජලය පුරවන ලද කහ පාට ආලේපන බේසම් ක්‍ෂේත‍්‍රයේ තැබිම සිදුකළ යුතුය. කුඩිත්තන් හනා ගත් විට ඩයිමෙතොඑට්, ඇඞ්මියර්, ඇක්ටාරා වැනි කෘමිනාශකයක් යෙදීම මඟින් මර්දනය කළ යුතුය.