කරටි පණුවා(Whorl maggot)

ව්‍යවහාරික නම්
හයිඩි්‍රලියා මැස්සා/පණුවා
කරටි පණුවා (Whorl maggot)
විද්‍යාත්මක නම්
හයිඩ්‍රිලියා පිලිපිනා
Hydrellia philippina
Diptera: Ephyridae
හානිය
කරටි පණුවා වර්ධනයවන පත්‍රවල ඇතුල් දාරයේ පටක මත යැපේ.පත්‍ර වර්ධනය වී දිග හැරීමත් සමඟ මේ අන්දමට හානිවූ පටක සුදු පැහැයකින් දිස්වේ. සාමාන්‍යයෙන් පැළ අවධියේ සිට උපරිම පඳුරු අවස්ථාව තෙක් වැඩෙන පත්‍ර වලට හානි කරන අතර, කෙටි කාලීන වී ප්‍රභේද වලට හානි කළවිට අස්වැන්න අඩු වීම කෙරෙහි බලපායි. මෙය සිදුවන්නේ ධජ පත්‍රයද, කරලේ කොටස් (ශුකිකා) ද, සුදූ පැහැයක් ගෙන විනාශ වී යාම නිසාය.කරටි පණුවාගේ හානිය වැඩිපුර දක්නට ලැඛෙනුයේ ජලය බැද තිබූ කුඹුරුවලය.මෙයට ප්‍රධාන හේතුව වනුයේ සුහුඹුලන් බිත්තර දැමිම සඳහා මෙවැනි ස්ථාන තෝරා ගැනීමයි.හානි පාත්‍ර ප්‍රමාණය අනුව රිකිළි දැමීම අඩු වී පරිනත විම ද පමා විය හැකිය. පාලනය
කරටි පණුවාගේ හානියට ඔරොත්තු දෙන වී ප්‍රභේද හඳූනාගෙන නොමැත. මෙය වසංගත තත්ත්වයක් ඇති ප්‍රදේශ වල ඝනව වැපිරීම හෝ පැළ සිටුවීම වැනි ඉක්මණින් මතුපිට ජල පෘෂ්ඨය ආවරනය කරන වගා ක්‍රම අනුගමනය කිරීමෙන් හානිය අවම කර ගත හැක. හානිය අධික නම් සංස්ථානික කෘමි නාශක මගින් පහසුවෙන් හානිය පාලනය කළහැකි වේ.

රූපය 01

රූපය 02

රූපය 03