කළු මකුණා (Black bugs)

ව්‍යවහාරික නම
කළු මකුණා (Black bugs)
විද්‍යාත්මක නම
Scotinophara spp.
Hemiptera : Pentatomidae
හානිය
ගොයම් පැළෑටියේ පත්‍රවල හෝ කොපු මත හෝ යුෂ උරා බීමෙන් හානි කරයි. සුහුඹුලන් තද දුඹුරු පැහැයක් ගනී. ශිශුවන්ගේ දේහය මත කළු පැහැති ලප පිහිටයි. තෙතමනයට කැමැත්තක් දක්වන මෙම සතුන් බොහෝ විට ජල මට්ටමට ආසන්නයේ ගොයම් ශාක මත එක් වී සිටි. රාත්‍රි කාලයේදි හෝ අඳූරු කාලගුණ තත්ත්ව යටතේ දී පමණක් ශාකවල ඉහළට පැමිණේ.සුහුඹුලන් හා ශිශුවන් යුෂ උරා බීම නිසා කොළ පාළුව ආසාදනයෙන් සෑදෙන රිෂ්ට වලට සමාන තද දුඹුරු දාරයක් සහිත දුඹුරු පැහැති ලප පත්‍රවල හා කඳේ ඇතිවේ. හානියේ තීව්‍රතාවය අනුව පැළෑටි කුරුවේ. රිකිලි දැමීම අඩු වේ. නැතහොත් මැද පිහිටන පත්‍ර අග්‍ර, පත්‍ර දාර හෝ මුළු පත්‍රයම හෝ ශාකයම හෝ වියළී මැරේ. ඛණ්ඩි අවධියේදී සිදුවන හානිය නිසා වර්ධනය බාල වේ. කරල් මතු වීම දුර්වල වේ. බොල් වු ධාන්‍ය සහිත කරල් හට ගනී. කළු මකුණන් අධික ගහණ වලින් සිටින අවස්ථාවල කීඩෑ පිළිස්සීමට සමාන අන්දමට වගාව විනාශ වී යයි. අයහපත් කාළගුණයක් ඇති විට වල් පැළෑටි මතට සංක්‍රමණය වී ජීවත් වෙයි.
පාලනය
මෙම කෘමින්ට ඔරොත්තු දෙන වී වර්ග සොයා ගෙන නොමැත. බෝග සනීපාරක‍ෂක ක්‍රම භාවිතය මඟින් මෙම කෘමියාගේ හානියෙන් වැළකිය හැකිය. කැට කෘමි නාශක වලට වඩා දියර කෘමිනාශක යෙදීමෙන් පහසුවෙන් මර්ධනය කළහැක.