ව්‍යවහාරික නම
හිස්පා (Hispa)
විද්‍යාත්මක නම
ඩිස්ලඩිස්පා ආමිගෙරා
Dicladispa armigera (Olivier)
Coleptera : Chrysomelidae
හානිය
සුහුඹුල් කුරුමිණියා තද නිල් කළු වර්ණයක් ගනී. දේහයේ මතුපිට ඛණ්ඩ රාශියක් ඇත. සුහුඹුලා පත්‍ර තලය යටි අපිචර්මය තෙක් සූරාකන නිසා හානි වු පත්‍රවල සුදු පැහැති සිරස් තීරු දිස් වේ.පත්‍ර අග්‍රයේ තැන්පත් කරන බිත්තරවලින් පිටවන කීටයන් අපිචර්මීය ස්ථර අතරින් ගුල් සාදා පටක ආහාරයට ගනී. මේ නිසා, හානි වු පත්‍ර මත සුදු පැහැති තීරු ඇති වේ. පිලා අවස්ථාවද පත්‍ර පටක තුළම ගත කරයි. බරපතල ලෙස හානි වු ක්ෂේත්‍ර කීඩෑ පිළිස්සීමට සමාන ලෙස දිස් වේ.
පැතිරීම
මොවුන්, එක් ක්ෂේත්‍රයක සිට වෙනත් ක්ෂේත්‍ර වෙත සංක්‍රමණය වී හානිය පතුරුවයි. ඉන්දියාවේ හා බංගලාදේශයේ වී වගාවට බලවත් තර්ජනයක් වී ඇති මෙම කෘමි හානිය ශ්‍රී ලංකාවේ එතරම් දක්නට නොමැත.
පාලනය
හානියට පත් පත්‍ර කපා විනාශ කිරීම, සුහුඹූලන් අල්ලා විනාශ කිරීම පහසුම මර්ධන ක්‍රම වේ.