කළුහදවත් රෝගය(Black heart)

මෙය රෝග කාරකයක් නිසා ඇතිවන රෝගී තත්ත්වයක් නොව, කායික විද්‍යාත්මක හේතූන් නිසා හටගන්නා තත්ත්වයකි.

ක්ෂේත‍්‍රයේදී සහ ගබඩාවේදී යන අවස්ථාවන් දෙකෙහිදීම දැකිය හැකි අතර ශාක වලට නිසි ආකාර ලෙස වාතය නොලැබීම මෙම තත්ත්වය ඇතිකිරීමට හේතු වේ.නිරෝගී ආකන්ද ලෙස මතු පිටින් පෙනුනද ආසාධිත අල කපා බැලූ විට මාංශල කොටසේ මධ්‍යස්ථයේ කළු පැහැයක් දක්නට ලැබේ.ගබඩාවේදී මෙම තත්ත්වය වැඩි දියුණු වී ආකන්ද මතුපිට ගිලූණු ලප ලෙස දර්ශනය වේ.සමහර අවස්ථාවල දී ආකන්දයේ මතු පිට අවපැහැගැන්වී, තෙත් වූ ස්වභාවයක් පෙන්වන අතර ද්විතියික අසාධන නිසා ආකන්ද ශිඝ‍්‍ර ලෙස විනාශ වේ.මේ තත්ත්වය වඩාත් තීව‍්‍රකිරීමට වැඩි උෂ්ණත්වය සහ දුර්වල වාතනය හේතු වේ.මේ නිසා බීජ අර්තාපල් ගබඩා කිරීමේදී වාතනය නිසි ලෙස සිදුවන පරිදි නොගැඹුරු ලෙස අසුරා ගබඩාකර තැබිය යුතුය.ගබඩා කිරීමට පෙර හානි වු හා රෝග ආසාධිත ආකන්ද ඉවත් කරන්න.

රූපය 01