NAICC

   කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වීඩියෝ වැඩසටහන්

සමාජ ජීවන රටාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ හා නවීකරණය ප්‍රශස්ත මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාමට දායක වීම ජනමාධ්‍යයේ කාර්යභාරයේ ප්‍රමුඛ සාධකයකි. ජනතාවට වැදගත්වන්නා වූ තොරතුරු මෙන්ම ගැටළු පිළිබඳ මහජනතාවගේ සවිඥාතිකත්වය පවත්වාගෙන යාමද එහි කාර්යයකි.එමෙන්ම කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය පිළිබඳ ජනමතයක් නිර්මාණය කරලිමද ජනමාධ්‍යයේ ප්‍රමුඛ වගකීම් අතර වේ.

කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට දායක වන ගොවිජනතාවගේ ගොඩබිමට ගොස් ඔවුනගේ අවශ්‍යතා පිළිබඳ නව මානයකින් තොරතුරු සන්නිවේදනය කළ ජනමාධ්‍ය අතර ගුවන් විදුලි මාධ්‍ය වැදගත් වේ.නවීන තාක්ෂණයේ ආගමනයත් සමඟ ගොඩ නැඟෙන නව ජන මාධ්‍ය සංස්කෘතියේ රූපවාහිණී මාධ්‍ය ප්‍රමුඛත ම මාධ්‍ය වී තිබේ.මෙම මාධ්‍ය විකාශනය කරන වැඩසටහන් අතර කෘෂිකාර්මික වැඩසටහන් සඳහා ඉඩක් වෙන් කරලීම සාධනීය තත්ත්වයකි.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කෘෂිතාක්ෂණික තොරතුරු සන්නිවේදනය කරලිම උදෙසා විවිධ සන්නිවේදන මාධ්‍ය ප්‍රයෝජනයට ගනී. එහි සුවිශේෂ සන්නිවේදන ක්‍රමයක් ලෙස ජාතික රූපවාහිනියෙන් විකාශනය වන කෘෂිකාර්මික වීඩියෝ 
වැඩසටහන් සඳහන් කළ හැක. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය මධ්‍යස්ථාන ඒකකයේ 1989 වසරේ අවම පහසුකම් සහිතව VHS කැමරාවක් පමණක් භාවිතා කර මෙම කාර්යය ආරම්භ කර තිබේ. පසුකාලීනව නිර්මාණය වන විඩියෝ  වැඩසටහන් කෘෂිකාර්මික තොරතුරු අන්තර්ගතයක් සහිතව ‘‘ගොඩබිමට අරුණළු, මිහිකත දිනුවෝ හා කෙත බත කමත‘‘ යන වැඩසටහන් ලෙස කාෂිකාර්මික සන්නිවේදනයට නව අරුතක් එක්කර තිබේ.

 


....................

 ගොවිබිමට අරුණළු
ArunaluN


කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පළමු කෘෂිතාක්ෂණික වීඩියෝ වැඩසටහන ලෙසට ‘‘ගොවිබිමට අරුණළු ‘‘ වැඩසටහන සඳහන් කළ හැක.1990 දී බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලය මඟින් ප්‍රදානය කරන තාක්ෂණික උපකරණ ආධාර කරගෙන මෙම වැඩසටහන් නිර්මාණය කර තිබේ. එම නිර්මාණය කළ වැඩසටහන් ජාතික රූපවාහිනියෙන් විකාශනයට පිළිනොගත් අතර ප්‍රවෘත්තිමය අනුසාරයෙන් විකාශනය කර තිබේ.පසුකාලීනව සංවර්ධනය වන වීඩියෝ අංශයේ කාෂිකාර්මික වීඩියෝ වැඩසටහන් වල සාර්ථකත්වය සනිටුහන් වන්නේ 1994 ''ගොවිබිමට අරුණළු'' නමින් වාර්තාමය රූපවාහිනී වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කර ජාතික රූපවාහිනියේ විකාශය කරලීමත් සමඟය.

ගොවිබිමට අරුණළු වැඩසටහන තුළින් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නව කාෂිකාර්මික දැනුම , ශ්‍රි ලංකාවේ විවිධ කෘෂි දේශගුණික කලාපයන් , විවිධ කාෂි බෝග වගාවන් හා තාක්ෂණය කාෂි විද්‍යාඥයින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සාකච්ඡාමය ස්වරූපයෙන් ගොවි ජනතාව වෙත සන්නිවේදනය කිරීම මඟින් ගොවිජනතාවගේ ඥාන කෝෂ්ඨාගාරය පුළුල් කරලීම මෙහි මුඛ්‍ය අරමුණයි.

මෙම වැඩසටහන සෑම සතියකම ඉරිදා දින ප.ව.6.30 ට ජාතික රූපවාහිනිය මගින් විනාඩි 15 ගුවන් කාලයක් තුළ විකාශනය වේ.ගන්නෝරු කෘෂි තාක්ෂණික උද්‍යාන ඒකකය මෙම වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කරන අතර මෙහි අධ්‍යක්ෂණය තිස්ස ධර්මවර්ධන මහතා අතින් සිදුවේ. මෙමඟින් ගොවි දන නැණ මුවහත් කරලීමට හැකි සමත් වි ඇති බව සඳහන් කළ හැක.

පසුගිය වැඩසටහන් නැරඹීම සඳහා පිවිසෙන්න

 

 මිහිකත දිණුවෝ

 

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ආරම්භ කරන ලද දෙවන වීඩියෝ වැඩසටහන ‘‘මිහිකත දිනුවෝ‘‘ රූපවාහිනී වැඩසටහන සඳහන් කළ හැක.1998 වසරේ සිට රූපවාහිනි කෘෂිකාර්මික වැඩසටහනක් ලෙස සාකච්ඡාමය ස්වරූපයෙන් නිෂ්පාදනය කර තිබේ.

මිහිකත දිනුවෝ වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කිරීමේ මූලික අරමුණ වන්නේ කෘෂිකාර්මික ජන ජීවිතයකින් තම ජීවිතය සාර්ථක කරගත් ගොවි පවුලක් හෝ ගොවි කණ්ඩායමක් පිළිබඳවයි. කෘෂිකර්මාන්තයෙන් ගොඩනැඟුන පුද්ගල ජීවිත හා කණ්ඩායම් පිළිබඳ තොරතුරු මනාව සන්නිවේදනය කිරීමට මෙතුළින් හැකිවී තිබේ.

මෙම වැඩසටහන ආරම්භයේදී මසකට එක්වරක් ප්‍රචාරය වූ අතර අදවනවිට සෑම මසකම සෙනසුරාදා දින තුනක් ප.ව.6.15 ට ජාතික රූපවාහිනිය මඟින් විනාඩි 15 ගුවන් කාලයක් තුළ විකාශනය කෙරේ. ගන්නෝරු කෘෂි තාක්ෂණික උද්‍යාන ඒකකය මෙම වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කරන අතර මෙහි අධ්‍යක්ෂණය එම්.බි.ජයසේකර මහතා අතින් සිදුවේ. මිහිකත සනහාලන දිරිය මිනිසුන්ගේ සක් හඩ ලෙස මෙම වැඩසටහන අර්ථගන්වා තිබේ.

        පසුගිය වැඩසටහන් නැරඹීම සඳහා පිවිසෙන්න

 

 

 කෙතබත කමත

kethabathaN

 


කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් 2007 වසරේ සිට ‘‘කෙත බත කමත‘‘ නමින් නව ආරක කෘෂිකාර්මික වැඩසටහනක් ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ විඩියෝ අංශය මඟින් නිෂ්පාදනය කර ඇත. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් නිෂ්පාදනය කරන තුන්වන කෘෂි තාක්ෂණික වැඩසටහන ලෙස මෙය සඳහන් කල හැක.

කෙත බත කමත වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කිරීමේ අරමුණ වූයේ සාම්ප්‍රදායික ජන සමාජය වටා බැඳුනාවූ දේශීය ආහාර, ශාක කාබනික කාෂිකර්මාන්තය ආදී ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳව නව මානයකින් බලමින් ඒ සඳහා දායක වූවන් දිරිමත් කරලීම උදෙසා මෙම වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කිරීමයි.

මෙම වැඩසටහන සෑම මසකම දෙවන සතියේ සිකුරාදා දින ප.ව.6.15 ජාතික රූපවාහිනියෙන් විනාඩි 15 ගුවන් කාලයක් සඳහා නිෂ්පාදනය කෙරේ. ගන්නෝරු කෘෂි තාක්ෂණික උද්‍යාන ඒකකය මෙම වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කරන අතර මෙහි අධ්‍යක්ෂණය දේවක පහලවත්ත මහතා අතින් සිදුවේ. අපේ උරුමයන් සොයා ඇවිදින කෘෂි සංස්කෘතික සැබෑ මාධ්‍ය අඬහැරය ලෙස අර්ථ ගන්වා ඇත.

      පසුගිය වැඩසටහන් නැරඹීම සඳහා පිවිසෙන්න

     
     

 

මෙම වැඩසටහන් පිළිබද සියළු විමසිම්:

කපිල රන්ජන් වික්‍රමසිංහ මයා
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ(සංවර්ධන)
කෘෂි තාක්ෂණික උද්‍යාන ඒකකය,
කාෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව,
ගන්නොරුව,
පේරාදෙණිය
දුරකතන අංකය - 081-2388618 , 081-2388618
ඊ - මේල් ලිපිනය - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.