NAICC


ඉතිහාසය

බට අත කෘෂි තාක්ෂණ උද්‍යානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ බටඅත ග්‍රාමයේ මාතර කතරගම ප්‍රධාන පාරට මුහුනලා පිහිටා ඇත.2006 වර්ෂයේ එවකට කෘෂිකර්ම අමත්‍ය ධුරය දැරූ චමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රොහාන් විජෙකෝන් මහතාගේ සංකල්පයක් මත ආරම්භ කර 2007 වර්ෂයේදී ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.අක්කර 50 න් යුත් බටඅත කෘෂි තාක්ෂණ උද්‍යානය ගන්නොරුව කෘෂි තාක්ෂණ උද්‍යානය හැරුනුකොට ලංකාවේ පිහිටි දෙවන කෘෂි තක්ෂණ උද්‍යානය ලෙස හැදින්වේ.

උද්‍යානය ඉදිරි පිවිසුමෙහි ආකර්ශනීය එකට බැදි දෑත් යුගලක ස්මාරකයක් නිර්මාණය කර ඇති අතර එය ගොවීන් උදෙසා නිර්මාණය වූවක් බව සදහන් වේ.එමගින් සංකේතවත් වනුයේ ගොවියා සහ කෘෂිකර්මාන්තය අතර පවතින සම්බන්ධතාවයයි.උද්‍යානය ඉදිරිපස භූමි අලංකරණය සංචාරකයින්ගේ නෙත් අමන්දානන්දයට පත් කරමින් ඉහළ සංචරක ආකර්ෂණයක් දිනා ගැනිමට සමත් වී ඇත.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තොරතුරු තාක්ෂණ හා සන්නිවේදන ඒකකයට අයත් වේ.


දැක්ම

කෘෂි තාක්ෂණ ආදර්ශනයෙන් විශිෂ්ඨත්වය


මෙහෙවර

සාම්ප්‍රදායික ගොවිතැන් ක්‍රම සහ ආර්ථික ඵලදායිතාවය සදහා නව තාක්ෂණයන් පිළිබද දැනුම හා කෘෂිකර්ම ගොවිපලක

අත්දැකීම් ලබා දීම තුළින් තිරසාර කෘෂි සංවර්ධනයට උර දීම.


අරමුණු

 1. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශිත ප්‍රභේද හා වගා තාක්ෂනයන් පිලිබද දැනුම සජීවී භෝග ආදර්ශනයන් මගින් ගොවීනට ලබා දීම
 2. පැරණි හා නව තාක්ෂනයන් ආදර්ශනය කිරීම.
 3. දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් සදහා කෘෂි සංචාර ප්‍රවර්ධනය
 4. ගොවි ජනතාවට, පාසල් ළමුන්ට හා සාමාන්‍ය ජනතාවට අවශ්‍ය කෘෂි තොරතුරු හා උපදෙස් ලබා දීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ඇති කිරීම
 5. ඍජු රැකියා (කෘෂිකර්ම උපදේශක,කම්කරු )හා අනියම් රැකියා බිහි කිරීම
 6. (දේශීය ආහාර විකිණීමේ ස්වයං රැකියා)

කෘෂි තාක්ෂණ උද්‍යාන සැලැස්ම - බටඅතAgro Technology Park - Bata atha


කේ.ආර්.ඩබ්ලිව්. කීර්ති

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

0472227166

0715624866

keerthikodi.sl@gmail.com

ටී.ඩී. වික්‍රමසූරිය

සංවර්ධන නිලධාරී

0779991154

priyantha1234@gmail.com

ආර්.එම්.නිලූකා සදමාලි

සංවර්ධන නිලධාරී

0773064171

nilu.ranasinghe@yahoo.com

ඒ.එල්.ඒ.හර්ෂනී

ප්‍රධාන ලිපිකරු

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

0716934757

එස්.බී. තිළිණි පෝෂිකා

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

0712586229

එච්.ඩබ්ලිව්. සහබන්ධු

ගොවිපළ ලිපිකරු

0718105055

harshasahabandu@yahoo.com

එච්.ඒ.තිලකරත්න

ගොවිපළ කළමණාකරු

0717425430
කේ.ඒ.එන්.එම්.කස්තුරිආරච්චි

සහකාර ගොවිපළ කළමණාකරු

0714910908

nadeekamadhupani@gmail.com

ආර්.එම්.එස්.එන්.රත්නායක

සහකාර ගොවිපළ කළමණාකරු

0712108812

sepalinisansala@gmail.com

එන්.කේ.කුමානායක

කෘෂිකර්ම උපදේශක

0702197945

nishali.kumanayaka@gmail.com

එච්.ජී.එන්.එස්.රත්නප්‍රිය

කෘෂිකර්ම උපදේශක

0717767559

nsrathnapriya92@gmail.com

එච්.පී.සී.යුරේෂා

කෘෂිකර්ම උපදේශක

0713598087

youre.lk@gmail.com

කේ.ටී.එම්.රංගන

තාක්ෂණ සහායක

0712580465

ktmrangana@gmail.com

ආර්.ජී.නදීෂා සදමාලි

තාක්ෂණ සහායක

0766670492

Nadeerathnayakag@gmail.com
ආර්.ගර්ෂණ ප්‍රියශාන්ත

තාක්ෂණ සහායක

0717289304

rgpriyashantha1987@gmail.com

ඒ.යු.විජේසේකර

තාක්ෂණ සහායක

0710796244

anuttara.udayanthi123@gmail.com

ඩී.ඩබ්ලිව්.උමාලි නර්මදා

තාක්ෂණ සහායක

0716184301

umalinarmada5@gmail.com

කේ.එම්.ජී.චතුරිකා විජේසිංහ

තාක්ෂණ සහායක

0710796244

jayainduchathurika@gmail.com

ඩබ්ලිව්.ටී.බී.මදුසංක

කෘෂි ව්‍යාප්ති සේවා නිළධාරි

0712116073

madusankabihan@gmail.com

කේ.ජී.පී.ප්‍රේමරත්න

කෘෂි ව්‍යාප්ති සේවා නිළධාරි

0724804343

Priyasangeeth1234@gmail.com

ඩී.එස්.පතිරාජ

කෘෂි ව්‍යාප්ති සේවා නිළධාරි

0775197645

pathirajadulan230@gmail.com
එච්.ඩී.කේ.ගුණසේකර

කෘෂි ව්‍යාප්ති සේවා නිළධාරි

0717914595

Kenathgunasekara93@gmail.com

එල්.බී.සී.ඩබ්ලිව්.ජයසිංහ

කෘෂි ව්‍යාප්ති සේවා නිළධාරි

0754233554

chamaracwj@yahoo.com

එච්.ඩබ්ලිව්.ජී.එම්.හේරත්

කෘෂි ව්‍යාප්ති සේවා නිළධාරි

0766627437

malindaherath345@gmail.com

එච්.ඩබ්ලිව්.එස්.කේ.හේරත්

කෘෂි ව්‍යාප්ති සේවා නිළධාරි

0774955183

kavindaherath123@gmail.comසේවාවන්
 1. පාසල් ළමුන්, උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්,ගොවි කණ්ඩායම් සදහා අවශ්‍ය කෘෂි තාක්ෂණික දැනුම බෝග ආදර්ශනයන් හා ප්‍රායෝගික උදාහරණයන් මගින් ලබා දීම.
 2. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිර්දේශිත නව බෝග ප්‍රභේද නිර්දේශිත ක්‍රම අනුව නව තාක්ෂනයන් භාවිතයෙන් වගා කිරීම ආදර්ශනය
 3. සංචාරකයින් (දෙස් විදෙස්) සදහා විනොදස්වාදය මෙන්ම ස්වභාව සෞන්දර්යේ ආශ්වාදය වින්දනයට අවස්ථාව ලබා දීම.
 4. ඉහළ ගුණාත්මයෙන් යුත් දේශීය ආහාර සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව සංචාරකයින්ට පහසු මිළකට ලබා දීම
 5. ගොවිපොළ නිෂ්පාදන පහසු මිළකට ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ලබා දීම
 6. මංගල ජායාරූප ලබා ගැනීම සදහා අවශ්‍ය පසුතල නිර්මාණ සැපයීමAssistant Director of Agriculture
Mr. L.R.W. Keerthi

0715624866

keerthikodi.sl@gmail.com

Office:
047-2227166


Mail
Address:

Agro Technology Park - Bat-atha


E- mail :
agroparkdoa@gmail.com

Phone
General :


047-2227166


fax
General :


047-2227166