Fernando

DDR-එච්.ආර්.පී. ප්‍රනාන්දු මයා
ජංගම : 071-4405531
hrpf100@gmail.com

තැපෑල
ලිපිනය:

ආහාර පර්යේෂණ ඒකකය ,
තැ.පෙ. 53,
පේරාදෙණිය


විද්‍යුත් තැපෑල :

foodag@ids.lk
දුරකතන
සාමාන්‍ය :

081-2388246


ෆැක්ස්
සාමාන්‍ය :

081-2387398

senarathna

Hettiaarachchi

Rebera

Wijerathna

Wickkramasinghe

Karadawala

Karunasena

hitigedara

එස්. එම්. ඒ. සී. යූ. සේනාරත්න මෙය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

071-4425824
upulasen@gmail.com

ඩී. එන්. හෙට්ටිආරච්චි මෙය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
071-4484122
hettiarachchi.deepika
@yahoo.com


එස්.පී.රිබෙරා මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
071-8358392
srikanthi.rebeira@
yahoo.com


ඩී. කේ. විජේරත්න මිය පර්යේෂණ සහකාර
071-5308248
dulani8120@yahoo.comඩබ්. ආර්. ඩී. එම්. ඒ. කේ. වික්‍රමසිංහ මිය
කෘෂිකර්ම උපදේශක
071-8417358
wickramaamitha@
gmail.com

කේ. ඩබ්. පී. ඩී. කරඳවල මිය
සංවර්ධන නිලධාරි
071-3899235
prasadidarshika14@
gmail.com

ආර්. පී. යූ. කරුණාසේන මයා
පර්යේෂණ සහකාර
071-5885583
ranudi1990@gmail.com

ඩී. එල්. සී. එන්. හිටිගෙදර මිය
පර්යේෂණ සහකාර
077-4099733
nilminisuse@gmail.com