නීරා ලීක්ස් ( Neera Leeks)

උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය - ඇලියම් ටියුබරෝසම්( Allium tuberosum)

ඉංග්‍රීසි නාමය - චයිනිස් චයිව්ස්

ජපන් නාමය - නීරා

රෝපණය කිරීම

බීජ මගින් බෝ කර ගන්නේ නම් බී ළූණු තවාන් කරන ආකාරයට තවාන් සකස් කර ගෙන පැළ සෑහෙන පමණ ලොකු වු පසු ගලවා සිටු විය යුතුය. තවානෙන් හෝ පඳුරු වලින් ගලවා ගත් පැළ තමන් සාත්තු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන තත්වය අනුව සෙන්ටි මීටර් 15x15, 15x20 ආදී පරතර වලට එක වලක පැළ 1-2 ක් සිටුවීම සෑහේ. නිසි ආකාරයට හොඳින් සාත්තු කරන්නේ නම් පරතරය වැඩි කළ යුතුය. සිටුවීමට පෙර කොම්පෝස්ට්, ගොම හා රසායනික පොහොර මිශ්‍රණය පාත්තියට කලවම් කළ යුතුය.

පොහොර යෙදීම

වර්‍ග මීටර් 10 ක් සඳහා යෙදිය යුතු රසායනික පොහොර ප්‍රමාණය ග්‍රෑම්

යූරියා

ට්‍රිපල් සුපර් ෆොස්ෆේට්

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්

මූලික යෙදුම

50

100

50

මතුපිට යෙදුම සති 4 කට වරක්

50

-

-

මතුපිට යෙදුම සති 12 කට වරක්

-

-

25

මතුපිට යෙදුම මාස 6 කට වරක්

-

100

-

සෑම මාසයකට හෝ දෙකකට වරක් ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර අවශ්‍ය තරම් යෙදීමෙන් කොළ අස්වැන්න වැඩි කර ගත හැකිය. වගුවේ දක්වා ඇති පරිදි සති 4 කට වරක් මතුපිට පොහොර ලෙස යුරීයා යෙදීමෙන්ද සති 8 කට වරක් මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් යෙදීමෙන්ද මාස 6 කට වරක් ට්‍රිපල් සුපර් ෆොස්ෆේට් යෙදීමෙන්ද යහපත් ප්‍රතිඵල ලැබේ. අළු මිශ්‍ර ගොම පොහොර වලට විශාල ප්‍රතිචාරයක් දක්වන අතර, ගොම පොහොර හා ජලය යෙදීමෙන් හොඳ කොළ අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකිය. අස්වැන්න නෙලීමෙන් පසු ඉක්මණින් කොළ නැවත ලියලන්නේද පොහොර හා ජලය ලැබෙන ආකාරයටය. එම නිසා පොහොර යෙදීම සහ ජලසම්පාදනය පැළයේ අවශ්‍යතාවය පරිදි කළ යුතුය.

අස්වැන්න

නීරා එක පැළයක් පමණක් එක වලක සිටෙව්වද, එය ගොයම් පඳුරක් මෙන් රෛයිසෝමයන් පඳුරු ලියලා වැඩේ. එක් එක් රිකිල්ල ඉතා කුඩා ලීක්ස් පැළයකට සමානය. එහෙත් අස්වැන්න රැස් කිරීමේදී ලීක්ස් වල මෙන් පැළය ගැලවීමක් නොකළ යුතුය. ව්‍යාජ කඳට උඩින් කොළ පමණක් කපා මුලින් සහ අගින් දෙපොලකින් මිටි බැඳ ඊට සුදුසු පරිදි පෙට්ටියක අසුරා වෙළඳපොළට යැවිය හැක. පොළොවට උඩින් ඉතිරි වන ව්‍යාජ කඳින් නැවත කොළ මතු වේ. ව්‍යාජ කඳ සමඟ අස්වැන්න නෙළුවහොත් කොළ ලියලීම ප්‍රමාද වේ. මේ අන්දමින් වර්‍ෂ 20-30 හෝ ඊට වඩා බොහෝ දිගු කාලයක් වුවද නිසි පරිදි නඩත්තු කලහොත් නීරා පාත්තියක් පවත්වා ගෙන යා හැක.

රෝග හා පලිබෝධ

රෝග හා පලිබෝධ ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් වාර්තා වී නැත. විදේශ රටවලද රෝග සහ පලිබෝධ සම්බන්ධයෙන් දැන ගැනීමට නැත. නීරා කොළයේ ඇති සැර ගතිය නිසාත්, සුදු ළූණු වලට සමාන රසයක්ද ඇති නිසාත් සමහර විට ස්වභාවයෙන්ම රෝග හා පළිබෝධකයින්ට ඔරෝත්තු දෙනවා විය හැකිය.

නිරා ලීක්ස් වගාව පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු