බණ්ඩක්කා (Okra)


උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය- ඇබෙල්මොස්චස් ඒස්කියුලැන්ටස් (Abelmoschus esculantus)

කුලය - මැල්වේසි

නිර්දේශිත ප්‍රභේද

එම්.අයි. 5

වියළි කලාපයේ මාස් කන්නය සඳහා ද අනෙක් කලාපවල යල මහ දෙකන්නයටම ද යෝග්‍ය වේ. කරල් ලා කොල පැහැයට හුරුය. පත්‍ර විචිත්‍ර වෛරස් රෝගයට පාත්‍ර වේ. දින 55-60 කදී පළමු අස්වැන්න නෙලා ගත හැක.

එම්.අයි. 7

වියළි කලාපයේ යල් කන්නය සඳහා ද අනෙකුත් කලාපවල යල, මහ දෙකන්නයටම ද යෝග්‍ය වේ. ලා කහ පැහැති කොළ පාට කරල් හට ගනී. පත්‍ර විචිත්‍ර වෛරස් රෝගයට පාත්‍ර වේ. දින 55 - 60 කදී පළමු අස්වැන්න නෙලා ගත හැක.

OKH1


දෙමුහුම් ප්‍රභේදයකි. තෙත් සහ අතරමැදි කලාපයේදී පත්‍ර විචිත්‍ර වෛරස් රෝගයට ඔරොත්තුදේ. ලා කොළ පැහැති මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කරල් හටගනී. දින 50 - 60 දී පළමු අස්වැන්න නෙළාගත හැක.

හරිත

තෙත් කලාපයට වඩා වියළි කලාපයේදී වඩාත් හොඳ වර්ධනයක් පෙන්වයි. යල මහ දෙකන්නයටම යෝග්‍ය වේ. කරල් කොල පැහැතිය. පත්‍ර විචිත්‍ර වෛරස් රෝගයට ඔරොත්තු ඳේ දින 50 කදී පමණ පළමු අස්වැන්න නෙලා ගත හැකිය.

දේශගුණික අවශ්‍යතා සහ පස
පස
ආම්ලික හෝ ක්ෂාරීය නොවන මනා ජල වහනයක් සහිත පසක් බෝගයේ සාර්ථක වර්ධනය සඳහා යෝග්‍ය වේ.
බීජ අවශ්‍යතාවය

හෙක්ටයාරයකට කිලෝග්‍රෑම් 4.5 කි.

වගා පිළිවෙත්

සිටුවීම හා පරතරය
පේලි අතර පරතරය සෙන්ටිමීටර් 90 ක් හා පැළ අතර සෙන්ටිමීටර් 60 පරතරයට (සෙන්ටිමීටර් 90 x සෙන්ටිමීටර් 60) වලවල් සකස්කර ඒවා දිරාපත්වූ ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් වලින් පුරවා ගැනීමෙන් පසු බීජ 3-4 ක් එකිනෙකට තරමක් දුරින් එක වලක සිටුවන්න. බීජ ප්‍රරෝහණය වේගවත් කිරීම සඳහාත්, ඒකාකාරී වගාවක් ලබා ගැනීම සඳහාත් බීජ සිටුවීමට පෙර පැය 24 ක කාලයක් ජලයේ පොඟවන්න. බීජ සිටුවා සති 2 කට පසු එක් වලක නිරෝගී ශක්තිමත් පැළ දෙකක් බැගින් ඉතිරිවන සේ වැඩි පැළ ඉවත් කරන්න.

සිටුවන කාලය
මහ කන්නයේදී සැප්තැම්බර් මස මුල සිට ඔක්තෝබර් මස මුල දක්වාත්, යල කන්නයේදී අප්‍රේල් මස සිට මැයි මස මුල දක්වාත් වගාව ඇරඹීම සඳහා සුදුසුය.


පොහොර යෙදීම
හොඳින් දිරූ කාබනික පොහොර හෙක්ටයාරයට ටොන් 10 ක් පමණ යොදා හොඳින් පසට කලවම් කරන්න. මෙයට අමතරව පහත සඳහන් පරිදි රසායනික පොහොර වගාවට ලබා දෙන්න.

යෙදිය යුතු කාලය

 

යූරියා කි.ග්‍රෑ/හෙ.

 

ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි. ග්‍රෑ/හෙ.

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි. ග්‍රෑ/හෙ.

මූලික පොහොර

50

195

25

සිටුවා සති 2

50

-

25

සිටුවා සති 5

100

-

50

සිටුවා සති 8

100

-

50

වල් පැළෑටි පාලනය
පැළ කුඩා අවධියේදී පැළ වටා වල් පැළෑටි අතින් ගලවා ඉවත් කරන්න. සෑම විටම වගාව වල් පැළෑටි වලින් තොරව තබා ගන්න. එමඟින් රෝග හා පළිබෝධ හානි අවම කර ගත හැක.

අස්වැන්න නෙළීම

බීජ සිටුවා දින 50 සිට 100 දක්වා කාලය තුළ අස්වනු වාර 25 ක් පමණ නෙළිය හැක. ගුණාත්මය පවත්වා ගැනීම සඳහා දිනක් හැර දිනක් ළපටි කරල්වල නටුව පිහියකින් කපා නෙළා ගන්න.


අස්වැන්න
දේශගුණික කලාපය, කන්නය හා ප්‍රභේද අනුව අස්වනු ප්‍රමාණයන් වෙනස් වේ. සාමාන්‍යයෙන් හෙක්ටයාරයකට මෙට්‍රික්ටොන් 10-15 ක් පමණ අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකිය. OKH1 ප්‍රභේදය හෙක්ටයාරයට ටොන් 30 ක පමණ වැඩි අස්වැන්නක් ලබාදේ.

අස්වැන්න සැකසීම

හැකිතාක් උදෑසන අස්වනු නෙළීම ආරම්භ කරන්න. නෙලාගත් පසුව තද සූර්යාලෝකයට නිරාවරණය කරන්න. රෝග හා කෘමි හානිවලට ලක්වූ කරල්, විකෘති හැඩයක් සහිත හා මේරූ කරල් තෝරා ඉවත් කරන්න.

හොඳින් වාතාශ්‍රය ලැබෙන ඇසුරුම්වල බහා ප්‍රවේශමෙන් වෙළඳපොළට යවන්න.

රෝග හා පළිබෝධ හානි

කෘමි පාලනය

පත්‍ර කීඩෑවන්

වගාවේ වයස සති 2-3 සිට කීඩෑ උවදුරට පාත්‍ර විය හැක. රෝගය බරපතල නම් නිර්දේශිත කෘමිනාශක යොදන්න. Acetamiprid 200g/l SL - 16 ml/ 16l

කරටි සහ කරල් විදින්නා
ලපටි පැළ වල කරටි විදීම හා කරල් මත සිදුරු ඇති කරයි. හානිය අධික නම් නිර්දේශිත කෘමිනාශක යොදන්න.

කෘමිනාශකය

දියකළ යුතු ප්‍රමාණය

ක්ලෝරැන්ත්‍රැනිලිපෝල් 20% SC

මිලිලීටර් 3 / ජලය ලීටර් 16

ටෙබුෆෙනොසයිඩ් 200g/l SC

මිලිලීටර් 25 / ජලය ලීටර් 16

Neem seed kernel Extract

ග්‍රෑම් 40 / ජලය ලීටර් 1

Azadiractin 1% EC

මිලිලීටර් 4 / ජලය ලීටර් 1


කොල හකුලන දළඹුවා
පත්‍ර හැකිලීම සිදුකරයි. හානි වූ පත්‍ර විනාශ කිරීම මඟින් රෝගය වළක්වා ගත හැකිය. හානිය අධික නම් පමණක් නිර්දේශිත කෘමිනාශක යොදන්න.


රෝග පාලනය
පිටිපුස් රෝගය
පත්‍ර මතුපිට සුදු පැහැති පැල්ලම් දැකිය හැකිය. හානිය අධික නම් නිර්දේශිත දිලීරනාශකයක් යොදන්න. තයෝෆනේට් මීතයිල් (ටොප්සීන්) 70% WP 6g, ක්ලොරොතැලෝනිල් (ඩැකොනිල්) 20g හෝ ට්‍රාකොනසෝල් (ඩොර්මාර්ක්) 15 ml ජලය ලීටර් 10ක දියකර ඉසින්න. කාබන්ඩර්සම් 20 WG/7g ජලය ලීටර් 10.


විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය
බෝගයේ මුල් වර්ධන අවධියේදී මෙය වැළඳුනහොත් අස්වැන්න 80% ක් පමණ අඩු වේ.

සුදු මැස්සා මඟින් මෙම රෝගය ව්‍යාප්ත වන අතර, රෝගය වළක්වා ගැනීම සඳහා නිර්දේශිත කාලයේදී බීජ සිටුවීම වාහක කෘමින් විනාශ කිරීම, ධාරක ශාක විනාශ කිරීම, රෝගයට පාත්‍ර වූ පැළ ගලවා විනාශ කිරීම කළ යුතුය. නමුත්, වඩාත් සාර්ථක වන්නේ ප්‍රතිරෝධි ප්‍රභේද වගා කිරීමයි.

බණ්ඩක්කා වගාව පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු