කැකිරි

උද්භිද විද්‍යාත්මක නම
- කුකුමිස් මෙලෝ (Cucumis melo)

කුලය - කුකර්බිටේසියේ

 

 

 

නිර්දේශිත ප්‍රභේද

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිර්දේශ කළ ප්‍රභේදයන් නොමැති නමුත් දේශීයව වගා කරන ප්‍රභේද රාශියක් ගොවීන් අතර ප්‍රචලිතය.

දේශගුණික අවශ්‍යතා සහ පස

උෂ්ණ පරිසර තත්ත්ව ප්‍රිය කරන බෝගයකි. සෙන්ටිග්‍රේඩ් 300-350 අතර පරාසයක බෝගය සාර්ථකව වර්ධනය වේ. වියළි කලාපයේ මෙන්ම තෙත් කලාපයේද වගා කළ හැකි බෝගයකි. මෙම බෝගය මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1000 ක් පමණ උස් වූ ප්‍රදේශ දක්වා වගා කළ හැකි වේ. වසර පුරාම වගා කළ හැකි බෝගයකි.

පස
පුළුල් පරාසයක පස් වර්ග පවතින ඉඩම්වල වගා කළ හැකි වන අතරම කාබනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු හොඳින් ජල වහනය වන පස වගාව සඳහා වඩාත් සුදුසුය. පසෙහි පී.එච්. අගය 5.5-7.5 අතර වීම මෙම බෝගය සඳහා සුදුසු වේ.

බිම් සැකසීම

සෙන්ටිමීටර් 20-30 ගැඹුරට පස පෙරළා තරමක් රළු වයනයක් ඇති වන ලෙස කැට පොඩි කර ගන්න. දිග, පළල හා ගැඹුර සෙන්ටිමීටර් 30 බැගින් වන පරිදි වළවල් සකස් කර ගත හැකිය. සැකසූ වළවල් දිරූ කාබනික ද්‍රව්‍ය වැඩි ප්‍රමාණයකින් පුරවා මතුපිට පස සමඟ මිශ්‍ර කර ගන්න. පොළව මට්ටමේ සිට සෙන්ටිමීටර් 10 ක් පමණ උසට වල මුදුන්කර ගන්න.

බීජ අවශ්‍යතාවය

හෙක්ටයාරයකට බීජ ග්‍රෑම් 500 ප්‍රමාණවත් වේ. ග්‍රෑමයකට බීජ 90-100 පමණ අඩංගු වේ.

වගා පිළිවෙත්

පරතරය
මීටර් 1x1 කි.

බීජ සිටුවීම
සකසා ගත් වලවල් වල බීජ 3-4 පමණ සිටුවා ගන්න. සති 2 දී එක වලක සාර්ථකව වැඩී ඇති පැළ 2 ක් පමණක් ඉතිරිවන ලෙස වැඩි පැළ ගලවා දමන්න.

පොහොර යෙදීම

යෙදිය යුතු කාලය

යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.

ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.

මූලික පොහොර

75

200

60

පැළ මතු වී සති 2 පසු

75

-

60

පැළ මතු වී සති 05 පසු

75

-

60


ජල සම්පාදනය

බීජ පැළ වන තෙක් දිනපතා ජලය යෙදීම අවශ්‍යවේ. ඉන්පසු අවශ්‍යතාවය හා දේශගුණික තත්ත්ව අනුව දින 3-4 කට වරක් ජලය යෙදීම ප්‍රමාණවත් වේ. අනවශ්‍ය ලෙස ජල සම්පාදනය වැල් හා ගෙඩි කුණු වී යාමට හේතු විය හැකිය. පස් වියළී යාම අඩු කිරීමට පිදුරු වැනි වසුනක් යොදා ගත හැකිය.

වල් පැළෑටි පාලනය
වගාව ස්ථාපනය කර මුල් කාලයේදී වල් පැළ පාලනය කිරීම වැදගත් වේ. වසුන් යෙදීම මඟින් ද වල් පැළ පාලනය කරගත හැකි වේ.

අස්වනු නෙළීම


අස්වැන්න නෙළීම

ගෙඩි හොඳින් මේරූ විට පිහියක් වැනි ආයුධයකින් නටුව කපා නෙළා ගන්න.

අස්වැන්න
හෙක්ටයාරයකට කිලෝග්‍රෑම් 25,000 - 30,000 කි.

අස්වනු සැකසීම හා ඇසිරීම

හොඳින් මේරූ ගෙඩි වියළි තත්ත්ව යටතේ සති 2-3 පමණ කාලයක් ගබඩා කර තබා ගත හැකිය.

රෝග හා පළිබෝධ හානි

කෘමි පාලනය
ඉල් මැස්සා, අවුලකපෝරා කුරුමිණියා, එපිලැක්නා කුරුමිණියා, කූඩිත්තා සහ සුදු මැස්සා කැකිරි වගාවට හානි කරන කෘමීන් වේ.

ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන ක්‍රම අනුගමනය කිරීමෙන් කෘමි හානි පාලනය කර ගත හැකි වේ.

 

රෝග පාලනය
යටි පුස් රෝගය, පිටි පුස් රෝගය හා මෘදු කුණු වීමේ රෝගය කැකිරි වගාව සඳහා වැළඳිය හැකි දිලීර රෝග කිහිපයකි. ජල වහනය දියුණු කිරීම, පස බුරුල් කර වාතනය දියුණු කිරීම හා නිර්දේශිත දිලීර නාශක යෙදීම මඟින් පාලනය කර ගත හැකි වේ.