වට්ටක්කා (Pumpkin)

උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය - කුකර්බීටා මැක්සිමා (Cucurbita maxima)

කුලය - කුකර්බිටේසි

නිර්දේශිත ප්‍රභේද

ඒ.එන්.කේ. රුහුණු

ගෙඩි ඒකාකාරි හැඩයකින් යුක්තය. ප්‍රමාණයෙන් කුඩාය. (කිලෝග්‍රෑම් 2 - 2 1/2) කෙටි කාලීන ප්‍රභේදයකි. (මාස 2 - 2 1/2) කෙටි වර්ෂා කාලයක් වගා කිරීමට යෝග්‍යයි. කුඹුරු ඉඩම්වල, කන්න අතර කාලයේ ද වගාවට සුදුසුය. පිට පොත්ත ඝනය, මදය කහ පාටය. ප්‍රවාහනය කිරීමට ඉතා යෝග්‍ය වේ.


පද්මා

කෙටි කාලීන ප්‍රභේදයකි. දිගටි හැඩැති ගෙඩි පිට පොත්ත තද කොළ පැහැතිය. මේරූ විට තැඹිලි කොළ පැහැයක් ගනී. ගෙඩි කුඩාය. කිලෝග්‍රෑම් 1 ක් පමණය. මදය ඝණකම්ය. වැල් පැතිරී නොවැඩේ. අඩු පරතරයකින් වගා කළ හැක.

දේශීය වර්ග

හැඩය හා ප්‍රමාණය විවිධාකාරය. වර්ෂා ජලයෙන් නම්, කන්නයට පමණක් වගාකළ හැකිය. මදයේ පැහැය, කහ සිට තැඹිලි දක්වා වෙනස් වේ.

දේශගුණික අවශ්‍යතා

මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 500 දක්වා වූ ප්‍රදේශවල වියළි හා අතරමැදි කලාපයේ වගාකළ හැකි බෝගයකි.

පස

හොඳින් ජලය බැස යන කාබනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු පසක හොඳින් වැවේ. යෝග්‍ය පී.එච්. පරාසය 5.5 - 7.5 වේ.

බිම් සැකසීම

සෙන්ටිමීටර් 20 - 30 ගැඹුරට පස පෙරළා තරමක් රළු වයනයක් ඇතිවන පරිදි කැට පොඩිකර ගන්න. දිග පළල හා ගැඹුරට සෙන්ටිමීටර් 30 බැගින් වන පරිදි වළවල් සකස්කර ගන්න. හොඳින් දිරූ කාබනික ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 05 ක් එක් වළකට එකතුකර මතුපිට පස් සමඟ මිශ්‍ර කරන්න. එම මිශ්‍රණයෙන්ම පොළොව මට්ටමේ සිට සෙන්ටිමීටර් 10 ක් උසට මුදුන් කරන්න.

බීජ අවශ්‍යතාවය

හෙක්ටයාරයකට බීජ කිලෝග්‍රෑම් 01 යි.

වගා පිළිවෙත්

පරතරය

ඒ.එන්.කේ. රුහුණු - මීටර් 2.5 x මීටර් 2.5

දේශීය වර්ග - මීටර් 3 x මීටර් 3

පද්මා - මීටර් 1.5 - මීටර් 1.5

සිටුවීමේ කාලය
රුහුණු වර්ගය
ජලය සැපයීම කළ හැකිනම් ඕනෑම කාලයක සිටුවීම කළ හැක.

දේශීය වර්ග
නියම කන්නයට වගා කිරීම වඩා සාර්ථකය.

බීජ සිටුවීම

යල - මැයි මාසය තුළ

මහ - ඔක්තෝබර් මාසය තුළ


පොහොර යෙදීම

යෙදිය යුතු කාලය

යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.

ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි. ග්‍රෑ/ හෙක්.

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්
කි. ග්‍රෑ/ හෙක්.

මූලික පොහොර

75

200

60

පැළ මතුවී සති 4 පසු

75

-

60

පැළ මතුවී සති 8 පසු

75

-

60

ජල සම්පාදනය

බීජ පැළවී අවසන් වන තෙක් දිනපතා ජලය යොදන්න. පසුව දින 5 - 7 ට වරක් ජලය යෙදීම සෑහේ.

වල් පැළෑටි පාලනය

බීජ පැළවී සති 3 කින් වල් නෙළීම සිදුකර වසුනක් ලෙස පිදුරු යොදන්න. (අතින් වල් නෙළීම වඩා සුදුසුය)

අස්වැන්න නෙළීම

ගෙඩි මත පිටිමය ස්වභාවයක් දිස්වන විට නෙළා ගන්න.

ඒ.එන්.කේ. රුහුණු - මල් පිපී දින 40 කින්

දේශීය වර්ග - මල් පිපී දින 60 කින්

අස්වැන්න

සෑම වර්ගයකම අස්වැන්න හෙක්ටයාරයකට කිලෝග්‍රෑම් 15,000 - 25,000 වේ.

රෝග හා පළිබෝධ හානි

කෘමි පාලනය
ඉල් මැස්සා

මෙම මැස්සාගේ ගැහැණු සතා කුඩා ගෙඩි වල පොත්ත විද බිත්තර දැමීම නිසා ඇතිවන කීටයන් (පනුවන්) ඇතුළත කොටස් කා දැමීමෙන් ලපටි ඵල හා මල් හැලීම සිදුවේ. අවසානයේ ගෙඩි කුණු වී යාම සිදුවේ.

පාලනය

- පිදුරු වලින් ඵල ආවරණය කිරීම
- පෙරමෝන් උගුල් භාවිතය.
- ආසාදිත ගෙඩි කඩා විනාශ කර දැමීම
- ප්‍රෝටීන ඇම යෙදීම


රෝග පාලනය
යටිපුස් රෝගය

වර්ෂා කාලවලදී බහුලව වැළඳිය හැකිය. මෙම දිලීර රෝගය නිසා පත්‍ර මත කහ පැහැති කෝණාකාර පුල්ලි ඇති වේ. පසුව පත්‍ර දුඹුරු පැහැ ගැන්වී හැකිලී යයි. පත්‍ර යටි පැත්තේ අලු පැහැති බීජාණු සමූහ දක්නට ලැබේ.

පිටිපුස් රෝගය

වැඩි පරිසර උෂ්ණත්වයක් පවතින විටදී වැළඳිය හැකිය. දිලීරයක් මඟින් ඇති වේ. පත්‍ර කහ පැහැ වේ. පත්‍රවල දෙපැත්තේම සුදු පැහැති බීජාණු සමූහ දිස් වේ.

පාලනය

- ධාරක පැළෑටි හා කුකර්බිටේසි කුලයට අයත් වල් පැළෑටි වර්ග විනාශ කිරීම.
- හානිය වැඩි විට නිර්දේශිත දිලීරනාශක භාවිතා කිරීම.

යටිපුස් රෝගය සඳහා නිර්දේශිත දිලීරනාශක

දිලීරනාශකය

ජලය ලීටර් 10 දියකළ යුතු ප්‍රමාණය

මැන්කොසෙබ් 64% + මෙටලැක්සිල් 8% WP

ග්‍රෑම් 12.5

මෙට්‍රෑම් 55% + පයිරක්ලොස්ට්‍රොබින් 5% WG

ග්‍රෑම් 20

ඇසොස්ට්‍රොබින් 250g/l SC

මිලිලීටර් 10

කෙරොක්සිම් මීතයිල් 500g/l EC

මිලිලීටර් 14

පිටිපුස් රෝගය සඳහා නිර්දේශිත දිලීරනාශක

දිලීරනාශකය

ජලය ලීටර් 10 ක දියකළ යුතු ප්‍රමාණය

ෆ්ලුට්‍රයිපොල් 25% SC (Flutriafol) සාන්ද්‍ර තෛලෝදය, 25%

මිලිලීටර් 10

පොටෑසියම් බයිකාබනේට් 82% කුඩු

ග්‍රෑම් 15

කැබිරියෝටොප්

ග්‍රෑම් 20

Krescxim methyl 500g/EC

ග්‍රෑම් 14


මෘදු කුණුවීමේ රෝගය

දිලීර හෝ බැක්ටීරියා මඟින් ඇති වේ. කඳෙහි පාමුල හා, ඵල මතුපිට මෘදු කුණුවීමක් හට ගනී.

පාලනය

- අධික තෙතමන හා ආර්ද්‍රතාවය මඟ හැරීම.
- පස බුරුල්කර වාතාශ්‍රය දියුණු කිරීම.
- නිර්දේශිත දිලීරනාශකයක් යෙදීම.

විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය

පත්‍ර මත කොළ හා කහ පැහැති පුල්ලි ඇති වේ. පත්‍ර බොකුටු වී රැලි වැටී, පැල්ලම් ද ඇතිවේ.

පාලනය

- රෝග ලක්ෂණ දුටු විගස රෝගී පැළ ගලවා විනාශ කරන්න.
- කෘමිනාශක යොදා සුදු මැස්සන් වැනි රෝග වාහකයන් මර්දනය කරන්න.

වැඩි විස්තර කරවිල වගාවේ වෛරස් රෝග පාලන ක්‍රම යටතේ සඳහන් කර ඇත.

වැඩි විස්තර කරවිල වගාව, ඉල් මැස්සා පාලනය බලන්න.

පසු අස්වනු කටයුතු

හොඳින් මේරූ ගෙඩි වියළි ස්ථානයක මාස 6-8 ක කාලයක් ගබඩාකර තබාගත හැක.

වට්ටක්කා වගාව පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු