ගෝවා (Cabbage)

උද්භිද විද්‍යාත්මක නම - බ්‍රසිකා ඔලෙරාසියා (Brassica oleracea)
කුලය
- කෘසිපරේසියේ

නිර්දේශිත ප්‍රභේද

උඩරට තෙත් කලාපය

එක්සෝටික්
කොල පැහැති ගෙඩිය සාමාන්‍ය තද ගතියෙන් යුත් පැතලි රවුම් හැඩයෙන් යුක්ත වේ. දින 80-85 දී අස්වැන්න නෙලාගත හැක.

හර්කියුලස්
කොලපාට ගොරෝසු පත්‍රවලින් යුත් ඉතාමත් තද ස්වභාවයක් සහිත රවුම් ගෙඩි වේ. දින 100-105 දී අස්වැන්න නෙලාගත හැකිය.


මැදරට

එක්සෝටික්
ගෙඩිය කොල පැහැ සාමාන්‍ය තද ගතියෙන් යුත් පැතලි සිට රවුම් හැඩයෙන් යුක්ත වේ.

ඒ.එස්. ක්‍රොස්
දින 85-90 අස්වැන්න නෙලාගත හැකි මධ්‍යස්ථ තද ගතියෙන් යුක්ත පැතලි ගෙඩි වේ.

කේ.වයි. ක්‍රොස්
දින 85-90 අස්වැන්න නෙලාගත හැකි මධ්‍යස්ථ තද ගතියෙන් යුක්ත රවුම් ගෙඩි වේ.

ග්‍රීන් හොට්
තද ගතියෙන් යුතු ගෝලාකාර ගෙඩි සහිත මෙම ප්‍රභේදයේ අස්වැන්න දින 90-95 දී ලබාගත හැක. කිලෝග්‍රෑම් එකක පමණ බරකින් යුතු ගෙඩි ඇතිවේ.

ග්‍රෑන්ඩ් මොයිස්ට්
තද ගතියෙන් යුතු ගෝලාකාර ගෙඩි සහිත මෙම ප්‍රභේදයේ අස්වැන්න දින 90-95 දී ලබාගත හැක. කිලෝග්‍රෑම් එකක පමණ බරකින් යුතු ගෙඩි ඇතිවේ.

දේශගුණික අවශ්‍යතා

ශීත දේශගුණයට ගෝවා භෝගය වඩාත් හොඳින් ඔරොත්තු දෙන අතර, වියළි කලාපයේද වගාකළ හැකිය. නමුත් විවිධ කෘමි පාරිසරික කලාපවලට නිර්දේශිත ප්‍රභේද වගාකළ යුතුවේ.

පස
පී.එච්. අගය 6-6.5 වන පස වගාව සඳහා ඉතාමත් සුදුසුය. ආම්ලික බව වැඩි වූ විට ගෝවා බරවා රෝගයට පාත්‍රවීමේ ඉඩකඩ වැඩි වේ. කාබනික ද්‍රව්යෙඅ අඩංගු සාරවත් පසක් වගාව සඳහා තෝරා ගන්න.

බිම් සැකසීම

සෙන්ටිමීටර් 30-40 ගැඹුරට පස පෙරලා හොඳින් බිම් සකස් කරන්න. ආම්ලික පසක් නම් හෙක්ටයාරයකට ටොන් 2 ක් පමණ අළුහුණු යෙදිය යුතුය.

බීජ අවශ්‍යතාවය

හෙක්ටයාරයකට ග්‍රෑම් 200 - 250 කි.

වගා පිළිවෙත්

පරතරය

ගෝවා වගාවෙහිදී භාවිතා කරන සම්මත වගා පරතරය සෙන්ටිමීටර් 50x40 කි. බොහෝ ගෝවා ප්‍රභේද මෙම පරතරය පවත්වාගත් විට කිලෝග්‍රෑම් 2-2 1/2 ප්‍රමාණයේ ගෙඩි ඇති කරයි. එහෙත් වෙළෙඳුන් හා පාරිභෝගිකයින්

වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ ග්‍රෑම් 750-1000 ප්‍රමාණයේ ගෙඩි වලට බව සමීක්ෂණ වලින් පැහැදිලිවී ඇත. මෙම ප්‍රමාණයේ ගෙඩි ලබා ගැනීම සඳහා පේළි අතර පරතරය සෙන්ටිමීටර් 40 හා පළල සෙන්ටිමීටර් 30 පවත්වා ගැනීම සුදුසුය.

පැළ සිටුවීම

සති 3-4 පමණ වයසැති නිරෝගී දිරිමත් පැළ ගලවා සවස් කාලයේදී සිටුවීම ඉතාමත් වැදගත්ය. පැළ සිටුවා දිනකට දෙවරක් ජලය යොදන්න.

පොහොර යෙදීම

- ආම්ලික පසක් නම් පැළ සිටුවීමට දින 14 කට පෙර අළුහුණු යොදන්න.

- පැළ සිටුවීමකට සතියකට පමණ පෙර කුකුල් පොහොර හෙක්ටයාරයකට ටොන් 10 වනසේ වලවල්වලට දමා පස් සමඟ
හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.

- පැළ සිටුවීමට දින 2 පමණ පෙර මූලික පොහොර වශයෙන් නිර්දේශිත රසායනික පොහොර මිශ්‍රණය යොදන්න.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය සඳහා

යෙදිය යුතු කාලය

යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්

ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි. ග්‍රෑ/ හෙක්

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්

මූලික පොහොර

-

275

75

සති 2 දී

110

-

-

සති 5 දී

110

-

75

සති 8 දී

110

-

-

බදුල්ල හා සෙසු ප්‍රදේශ සඳහා

යෙදිය යුතු කාලය

යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්

ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි. ග්‍රෑ/ හෙක්

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්

මූලික පොහොර

110

275

75

සති 3 දී

110

-

-

සති 6 දී

110

-

75

ජල සම්පාදනය

පැළ සිටවූ මුල් දිනවල, දිනකට දෙවරක් බැගින් ජලය යොදන්න. ඉන්පසු දිනකට එක් වරක් ජලය සැපයීම සෑහේ.

එහෙත් වගාවට මාස 1 1/2 පමණ වූ අවස්ථාවේ සිට (ගෙඩි හට ගැනීම සහ විශාලවන අවස්ථාවේදී) ප්‍රමාණවත් ජල සැපයුමක් ලබා දීමට වගබලා ගන්න.

වල් පැළෑටි පාලනය

වල් මර්දනය පිළිබඳව විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුය. මතුපිට පොහොර යෙදීමට පෙර වල්පැළ ඉවත් කරන්න.

අස්වනු නෙළීම

ප්‍රභේදය අනුව අස්වනු නෙලීමේ කාලය වෙනස් වේ (දින 90-110 අතර). ප්‍රමාණයට වඩා මේරීම නිසා ගෙඩි පුපුරන බැවින් අස්වනු නෙලීමට සුදුසු තත්ත්වයට පත් වූ විට නෙලාගත යුතුවේ. උදේ වරුවේ අස්වනු නෙලිය යුතු අතර, තද හිරු එළිය ඇතිවිට අස්වනු නෙලීම නුසුදුසුය. ගෙඩියට හානි නොවන සේ පිටතින් ආවරණ පත්‍ර 2-3 සමඟ ප්‍රවේශමෙන් නෙලා ගන්න.


අස්වැන්න

සාමාන්‍ය අස්වැන්න හෙක්ටයාරයකට මෙට්‍රික්ටොන් 40 පමණ වේ.

රෝග හා පළිබෝධ හානි

රෝග පාලනය

දියමලන් කෑම (Fusarium, Phythium, Rhizoactonia විශේෂ)

තවාන් දැමීමට පෙර පිළිස්සීම මඟින් හෝ දිලීරනාශක භාවිතයෙන් (තයෝෆිනේට් මීතයිල් හෝ තිරාම් අඩංගු) පසෙහි පවතින රෝග කාරක අවම කිරීම, බීජ ප්‍රරෝහණය වූ පසු රෝගය ඇතිවන්නේ නම් ඉහත දිලීර නාශක ද්‍රාවණයක් පස හොඳින් තෙත්වන ලෙස යෙදීම.

 

යටිපුස් රෝගය (Peranospora parasitica)

ගෝවා තවාන්වල දැකිය හැකි රෝග යකි. වර්ෂාව සහිත කාලගුණය ඇතිවිට බහුලය. පාලනය සඳහා තවාන් වර්ෂාවෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආවරණය කිරීම, උදෑසන හිරුඑළිය පවතින විට ආවරණය ඉවත්කොට සූර්යාලෝකය ලැබෙන්නට සැලැස්වීම හා ටෙබුකොනාසෝල් අඩංගු දිලීර නාශකයක් (මිලිලීටර් 3.5 ජලය ලීටර් 10 ට මිශ්‍ර කර) එක්වරක් පමණක් යෙදීම සුදුසුය.

 

කළු කුණුවීම (Xanthomonas campestris)

මේරු ගෝවා පත්‍ර වල දාරයේ කහ පැහැති පැල්ලම් ඇතිවේ. පාංශු බැක්ටීරියාවක් වන මෙය ජල සම්පාදනයේදී හෝ අධික වර්ෂාව නිසා පස් විසිරෙන විට පත්‍ර මතට වැටීමෙන් රෝගය වැළඳේ. බැක්ටීරියාව සඳහා රසායනික පාලන ක්‍රම නැත. නින්ජා හා සමුරායි යන ගෝවා ප්‍රභේද මෙම රෝග යට ඔරොත්තු දෙන බව පර්යේෂණ මඟින් තහවුරු වී ඇත. කුඩා පරිමාණ වගා වලදී පසට වසුනක් යෙදීම හා ජල සම්පාදනයේදී පස් නොවිසිරෙන ලෙස ජලය යෙදීම, අස්වැන්න නෙළූ පසු ආසාදිත පත්‍ර ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කොට විනාශ කිරීම ආදිය මඟින් හානිය අවම කළ හැක.

 

සුදු පුස් රෝගය (Sclerotinia sclerotriorum)

ශීත දේශගුණය සහිත නුවරැළිය දිස්ත්‍රික්කයේ දැකිය හැක. ගෝවා ගෙඩියෙහි මතුපිට පත්‍ර කළුපැහැ වීම හා කඳෙහි පාමුළ කුණුවීම සිදුවේ. තෙතමනය වැඩි උදෑසන කාලයේදී කඳෙහි පාමුල සුදුපැහැ දිලීර ජාලය හෝ දුඹුරු පැහැයට හුරු අබ ඇට වැනි ගෝලාකාර ස්ක්ලෙරෝෂියා දැකිය හැකිය. දිලීර නාශක යෙදීම සාර්ථක විසඳුමක් නොවන හෙයින් ආසාදිත ශාක පස් සමඟම ගලවා ඉවත් කිරීම සුදුසුය.

 

මෘදු කුණුවීම (Erwinia carotovora)

බැක්ටීරියා රෝගයකි. වර්ෂාව සහිත උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්ව ඇතිවිට හානිය වැඩිවේ. ගෝවා ගෙඩියෙහි අභ්‍යන්තර කොටස දුඟඳක් සහිතව කළු පැහැති කුණුවීමකට ලක්වේ. හොඳින් ජලය බැසයන ලෙස පස සකස් කිරීම, ආසාදිත ශාක ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කිරීම මඟින් රෝගය අවම කළ හැක.

 

බරවා රෝගය (Plasmodiophra brassicae)
පී.එච්. අගය අඩු (ආම්ලික) පස්වල වගාකළ විට වගාවට බරපතල හානි ඇතිකරන රෝගයකි. ශාකවල මුල් මහත්වී අලයක් වැනි ස්වභාවයකට පත්වේ. හානිය නිසා වගාවෙහි අස්වැන්න මුළුමනින්ම විනාශ විය හැක. රෝග කාරකය පසෙහි දීර්ඝ කාලයක් පවතින නිසාත් දිලීරය ඇතිකරන දැඩි බීජාණු රසායන ද්‍රව්‍ය වලින් විනාශකළ නොහැකි නිසාත් මර්ධනය අපහසුය. වගාවට පෙර පස් පරීක්ෂාකර බලා අවශ්‍ය නම් අළුහුණු යොදා පී.එච්. අගය ඉහළ නැංවීම, රෝගය වැළඳුනු ගෝවා ශාකවල මුල් ගලවා පුළුස්සා දැමීම (මේවා කොම්පෝස්ට් සකස් කිරීම සඳහා භාවිතා නොකළ යුතුය.) හා ගෝවා කුළයේ නොවන බෝග (බෝංචි, තක්කාලි, අර්තාපල්) සමඟ වසර හතරක් පමණ බෝග මාරුවක් සිදුකිරීම මඟින් රෝගය අවම කළ හැක.

 

ගෝවා වගාව පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු