චීන ගෝවා ( Chineese Cabbage)

කුලය - කෘසිපරේසියේ
උද්භිද විද්‍යාත්මක නම - බ්‍රසිකා චයිනෙන්සිස් (Brassica chinnensis)

නිර්දේශිත ප්‍රභේද

ප්‍රභේද - බර්පි, අර්ලි හයිබ්‍රිඩ්, මිචිලි, ක්‍රිස්ප්චෝයි

කෘසිපරේසියේ කුලයට අයත් මෙම භෝගයට චීන සම්භවයක් ඇත. පසුකාලීනව උතුරු ඇමරිකාවේ සහ යුරෝපයේ ප්‍රචලිත වී ඇත. ශාකයේ වර්ධන විලාශය අනුව ආකාර දෙකක් ඇත.

එනම් ගෙඩි ආකාරයට වර්ධනය වන හා විසිරුණු කොළ සහිත ප්‍රභේදයන්‍ය. චීන ගෝවා, වාර්ෂික වර්ධන විලාශයක් සහිත අඟල් 18-24 ක් පමණ උසට වර්ධනය වන භෝගයකි. ගෙඩි ආකාර ප්‍රභේදයේ දිගටි ස්වභාවයක් ගන්නා ගෙඩියක් හට ගනී.

දේශගුණික අවශ්‍යතා හා පස

චීන ගෝවා ශීත දේශගුණික තත්ත්ව යටතේදී හොඳින් වර්ධනය වේ. ප්‍රශස්ථ උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේට් අංශක 13-18 ක් පමණ වේ.

 
නමුත් උණුසුම් දේශගුණික තත්ත්වවලදී පාංශු තෙතමනය හොඳින් ඇත්නම් මනා වර්ධනයක් දැක ගත හැක. ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂි දේශගුණික කලාප අතරින් උඩරට තෙත් කලාපයේ මෙම භෝගය වර්ධනයට සුදුසු වේ.

හොඳින් ජල වහනය සිදුවන මැටි හෝ වැලි ලෝම පසක් වර්ධනයට සුදුසු වේ. එමෙන්ම භෝගයේ හිතකර වර්ධනයට පාංශු පී.එච්. අගය 5.5 - 6.5 ක පරාසයක පැවතිය යුතුයි.
බිම් සැකසීම
ගෝවා වගාවේදී මෙන්ම ක්ෂේත්‍රයේ පැළ සිටුවීමට පෙර තවානක් මඟින් බීජ ප්‍රරෝහණය කර පැළ ලබාගත හැක. තවාන් සැකසීමේදී වෙනත් තවාන් සකසන ලෙසම සියුම් වයනයක් සහිතව තවාන් පාත්ති සැකසිය යුතුය.


ක්ෂේත්‍රයේ පැළ සිටුවීමට පෙර බිම සෙ.මී. 30-40 ත් පමණ ගැඹුරට පෙරලා කැට පොඩිකර සියුම් වයනයකින් යුක්තවන ආකාරයට සකසා ගත යුතුය.

බීජ අවශ්‍යතාවය
හෙක්ටයාරයකට ග්‍රෑම් 250

 

වගා පිළිවෙත්

සිටුවිය යුතු කාලය
භෝගයේ ප්‍රශස්ථ වර්ධනය සිදුවනුයේ සිසිල් දේශගුණික තත්ත්ව වලදීය. එබැවින් මනා වර්ධනයක් ලබා ගැනීමට උඩරට තෙත් කලාපයේ ජනවාරි, පෙබරවාරි සහ ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර්, දෙසැම්බර් මාස, වගාවට වඩා යෝග්‍ය වේ.

 

සිටුවීම සහ පරතරය
සති 3-4 පමණ වයසැති බීජ පැළ ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීමට සුදුසුය. සමතලා බිමෙහි සැකසූ උස් පාත්තිවල පේළි අතර සෙ.මී. 50-60 ක් සහ පැළ අතර සෙ.මී. 30-45 පරතරයක් ඇතිව සිටුවිය යුතුය. වර්ග අනුව පරතරය වෙනස් වේ.

පැල සිටුවීමේ පරතරය

පොහොර යෙදීම
සාරවත් පසක මෙම භෝගය හොඳින් වර්ධනය වීම සිදුවේ. එබැවින් වගාව ස්ථාපිත කිරීමට ප්‍රථමයෙන් ප්‍රමාණවත් තරම් කාබනික පොහොර යෙදිය යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් කාබනික පොහොර හෙක්ටයාරයකට ටොන් 10 ක් පමණ ක්ෂේත්‍රයේ පැළ සිටුවීමට දින 4-5 ට පෙර දැමිය හැක. පසුව රසායනික පොහොර යෙදීම පහත පරිදි කළ යුතුය.

රසායනික පොහොර නිර්දේශය


පොහොර යෙදිය යුතු අවස්ථාව

හෙක්ටයාරයකට කිලෝග්‍රෑම්

 

යූරියා

 

සාන්ද්රො සුපර් පොසපේට්

 

මියුරේට් ඔෆ් පොටෑෂ්

 

මූලික පොහොර (පැළ සිටුවීමට දිනකට ප්‍රථමයෙන්)

110

270

75

සිටුවා සති 3 කට

110

-

-

සිටුවා සති 6 කට පසු

110

-

75


සෑම සති තුනකටම වරක් යොදන්න.
සෑම මාස හයකටම වරක් සාන්ද්‍ර සුපර් පොස්පේට් හෙක්ටයාරයකට කි.ග්‍රෑ 135 ක් යොදන්න.

ජල සම්පාදනය
පාංශු තෙතමනය මෙම භෝගයේ වර්ධනයට තීරණාත්මක සාධකයකි. බීජ පැළ ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවා, ක්ෂේත්‍රයේ ස්ථාවර වනතුරු ප්‍රමාණවත් තරම් ජලය සැපයිය යුතුය. පසුව වර්ෂාපතනය අනුව ජලය සැපයීම තීරණය කළ හැක.

වල් පැළෑටි පාලනය
අතින් වල් පැළ ගලවා ඉවත් කළ යුතුය.

අස්වනු නෙළීම

අස්වනු නෙලීම
අස්වනු නෙලීමට ගතවන කාලය භෝග ප්‍රභේදය අනුව වෙනස් වේ. සාමාන්‍යයෙන් ක්ෂේත්‍රයේ පැළ සිටුවා දින 60 ත් 95 ත් අතරදී අස්වනු නෙලාගත හැක.

ගෙඩිය හොඳින් වර්ධනය වූ පසු, පස් මට්ටමෙන්ම ගෙඩිය කපා ඉවත් කරයි.

අස්වැන්න - හෙක්ටයාරයකට ටොන් 30-40

 
අස්වනු සැකසීම හා ඇසිරීම

අස්වනු සැකසීම

අස්වනු නෙලීමෙන් පසු බාහිරින් පවතින පත්‍ර කිහිපයක් ගලවා ඉවත්කර සුදුසු ඇසුරුමක අසුරා වෙළඳපළට යැවිය හැක.