කව්පි

වගා කරන ආකාරය

නියමිත කාලයට වගා කිරීම

වර්ෂා ජලයෙන් මහ කන්නයේ වගා කරන විට නොවැම්බර් මැදදී ද යල කන්නයේ දී අප්රේ ල් මස ලැබෙන පළමු වැස්සත් සමඟම දා වගාව ආරම්භ කිරීම සුදුසුය.අස්වනු නෙළන අවධියේදී වියළි කාළගුණ තත්වයක් තිබිය යුතුය.
සුදුසු බිමක් ‍තෝරා ගැනීම
ජල වහනය හොඳින් සිදුවන බිමක් ‍තෝරාගත යුතුය.පෙර කන්නයේ රනිල භෝග වගා නොකරන ලද බිමක් නම් වඩාත් සුදුසුය.

බිම් සැකැසීම

15–20 cm පමණ ගැඹුරට පස පෙරලා කැට පොඩිකර ගත යුතුය.සමතලා භූමියේ හෝ වැටි හා කාණු ක්ර මයට බීජ සි‍ටුවනු ලැබේ.
පොහොර යෙදීම - කි.ග්රෑ‍./හෙ.
මූලික පොහොර බීජ සි‍ටුවීමට පෙර
යූරියා 35
ට්රියපල් සුපර් පොස්පේට් 100
මියුරේට් ඔෆ් පොටෑෂ් 75
මතුපිට පොහොර
යූරියා 30 මල් පිපෙන අවධියේදී

බීජ සි‍ටුවීම

පේලි අතර පරතරය 30 cm හා පැළ අතර පරතරය 15 cm සිටින සේ බීජ සි‍ටුවීම කල යුතුය.බීජ අවශ්‍යතාවය 30 - 40 කි.ග්රෑස./හෙ. පමණ වේ.

බීජ ප්රරතිකාර කිරීම

සුදුසු දිලීරනාශකයකින් ග්රෑීම් 4 ක් බීජ කි.ග්රෑc. 1කට යෙදීම මඟින් බෝගය දිලීර රෝගවලින් ආරක්ෂා කරගත හැක.

නිර්දේශිත ප්රෂභේද

ප්ර්භේදය වයස(දින) පුෂ්පය බීජ අස්වැන්න kg/ha
බොම්බේ 75-90 දම් කැලැල් සහිත අළු දුඹුරු 1400
MI 35 60-70 සුදු ක්රී5ම්/සුදු 1500
විජය 60-70 දම් ලා දුඹුරු 1500
වරුණි 60-70 දම් රතු දුඹුරු 1600
ධවල 60-70 සුදු සුදු 1500

පැළ තුනී කිරීම

සි‍ටුවා සති 3 දී 6 දී පමණ එක් ස්ථානයක එක පැළයක් සිටින සේ පැළ ගලවා ඉවත් කළ යුතුය.

වල් මර්ධනය

සි‍ටුවා සති 3 දී 6දී වල් මර්ධනය කළ යුතුය.

ජල සම්පාදනය

පළමු සති 3 තුළ දි දින 4කට වරක් හා පසුව දින 7 කට වරක් ජල සම්පාදනය කල යුතුය.මල් පිපෙන හා කරල් පිරෙන අවස්ථාවේදී ජල සම්පාදනය ඉතා වැදගත් වේ.කෙසේ වෙතත් පසේ පවතින තෙතමනය අනුව ජලය සැපයිය යුතු අවස්ථාව තීරණ කළ යුතුය.

අස්වනු නෙලීම

පිදුරු පැහැ වූ කරල් වාර කිහිපයකදී නෙලා ගත යුතුය.නෙලා ගත් කරල් අව්වේ වියලා ගෝනිවල දමා ලීයකින් තැලීමෙන් බීජ වෙන්කරගත හැක.

ගබඩා කිරීම

කරල්වලින් වෙන්කරගත් බීජ පිරිසිදු කර අව්වේ හොඳින් වියලා ගත යුතුය.ගබඩා කර ඇති විටදී රනිල ගුල්ලාගේ හානියට ගොදුරු විය හැකි නිසා වරින් වර බීජ වියලීම කල හැක.

මැද කන්නයේ වගා කිරීම

මහ කන්නයේ අස්වනු නෙලාගත් පසුව නැවත යල කන්නයේ වී වගාව ආරම්භ කරන තෙක් මාස 2-3 ක පමණ කාලයක් කුඹුරු පුරන්ව පවතී.මෙම කාල සීමාව මැද කන්නය ලෙස හැඳින්වේ.වියළි කලාපයේ බොහෝ ප්රකදේශවල මහ කන්නයේ අස්වනු නෙලීම පෙබරවාරි මස දී ආරම්භ වන අතර නැවත යල කන්නය සදහා වගා කරනුයේ අප්රේේල් මාසයේ අග දී පමණය.
කුඹුරු වල ශේෂ වී ඇති තෙතමනය සහ, මෙම කාලය තුළදී බලාපොරොත්තු විය හැකි අතරින් පතර ලැබෙන වැසි උපයෝගි කර ගනිමින් කෙටි කාලීන රනිල භෝගයක් කුඹුරුවල සතු‍ටුදායකව වගා කළ හැකි බව පෙනී ගොස් තිබේ.මෙම භෝගයේ නඩත්තුව සඳහා වැඩි මහන්සියක් දැරීම අවශ්ය නැත.එහි අස්වැන්න වැඩි මුදලකට ඉතා පහසුවෙන් අලෙවි කරගත හැකිය.මෙම වගාව සඳහා ‍තෝරා ගත යුත්තේ හොඳින් හෝ මධ්යඉස්ථ ලෙස ජලය බැස යන කුඹුරු පමණි.කාන්දුවීම් මඟින් ජලය ලැබෙන කුඹුරු ද යොaග්ය වේ.
දින 50-70 කදී පමණ කාලයකදී අස්වනු ලබා ගත හැකි කෙටි කාලීන රනිල භෝග වර්ග මැද කන්නයේ වගාව සඳහා වඩා සුදුසුය.