ඌනතා රෝග

 • ශ්‍රී ලංකාවේ බහුල වශයෙන් දැකිය හැක්කේ සින්ක් ඌණතා රෝගයයි.
 • විශේෂයෙන් නාරං වර්ග වල මෙම ඌනතාවය දැකිය හැක.
 • සින්ක් ඌනතාවය ඇති වූ ගස්වල ගෙඩි හට ගැනීම සීග්‍ර ලෙස අඩු වේ.
 • පස වියළීමේදී පසේ ඇති සින්ක් ගසට ලබාගත නොහැකි තත්වයට පත්වීමෙන් ඌණතාවය ඇතිවේ.


රෝග පාලනය

 • සින්ක් සල්පේට් ග්‍රෑම් 25 -30 ක් ජලය ලීටර් 15 – 16 ක දියකර වර්ෂයකට දෙවරක් ගසට ඉසීමෙන් ඌනතාවය මගහරවා ගත හැක.

සින්ක් ඌනතාවය ඇති ශාකයක්

පිළිල ශාක

 • ගස්වල කඳන් මත වැඩෙන පිළිල වගාවට විශාල ලෙස හානි කරයි.
 • කුරුල්ලන් පිළිල ශාකවල ගෙඩි කෑමෙන් බීජ ඔවුන්ගේ හොටයේ තැවරේ.
 • ඔවුන් වෙනත් ගසකට ගොස් හොටය ඇතිල්ලීමේදී එම ගසේ පිළිල ශාක බීජ තැන්පත් වේ.
 • පසුව මෙම බීජ පැළවී කඳ මත වැඩේ.
 • මෙම ශාකවල කොටස් ධාරක ශාකයේ කඳ තුළට වැඩී එයට අවශ්‍ය ජලය හා ඛණිජ ද්‍රව්‍ය ධාරක ශාකයෙන් ලබාගනී.
 • මේ නිසා ධාරක ශාකය දුර්වල වී පරිහානියට පත්වේ.

පිළිල කඳ මත වැඩී ඇති ආකාරය

රෝග පාලනය

 • පිළිල ශාක හටගත් අතු කපා ඉවත් කිරීම.
 • පිළිල ශාක ගලවා ඉවත් කිරීම.

පිළිල කඳ මත වැඩී ඇති ආකාරය