පැගිරි කුලයේ ශාක - පලිබෝධ

පලතුරු මැස්සා
Bractocera kandiensis

 • විනිවිද පෙනෙන පියාපත් සහ කහ පැහැ හිසක් සහිත කෘමියෙකි.
 • බොහෝ විට පැසුනු ගෙඩිවලට හානි කරයි.
 • ගෙඩි සිදුරු කර බිත්තර දමයි.
 • බිත්තර වලින් පිටවන කීටයන් නිසා හානිය සිදුවේ.
 • හානියට පත් ගෙඩි අතින් තදකල විට සතුන් සිදුරු කර ඇති ස්ථාන වලින් යුෂ පිටතට පැමිණේ.
 • හානිය නිසා ළපටි ගෙඩි හැලී යයි.
 • තරමක් මෝරා ඇති ගෙඩි තුළ ඉහඳ පණුවන් දැකගත හැකිය.
 • හානියට පත්වූ ගෙඩි ගබඩා කර තැබූ විට කීටයා ගෙඩියට ගමන් කළ ස්ථානයෙන් කුණුවීම ආරම්භ වේ.

මර්දනය

 • ගස් යට වැටී ඇති ගෙඩි එකතුකර පොලිතීන්ව බෑගයට එකතුකර කට තදින්ල ගැටගසා අව්වෙ තබන්න.
 • මීතයිල් ඉයුජිනෝල් (පලතුරු මැස්සාගේ පෙරොමෝන) නැමැති රසායන ද්‍රව්‍ය සහිත උගුල් ක්ෂේත්‍රෙය් තැනින් තැන තැබීම.
 • ප්‍රොටීන ඇම කෘමිනාශකයක් සමග මිශ්‍ර කර ගසක ස්ථානීයව යෙදීමෙන්

මීතයිල් ඉයුජිනෝල් උගුල