පැගිරි කුලයේ ශාක - වෛරස් රෝග

ට්‍රිස්ටෙසා වෛරස් රෝගය

 • බද්ධ ගස්වලට පමණක් හටගනී.
 • බීජ මඟින් රෝගය පැතිරීමක් සිදු නොවේ.
 • බද්ධ සන්ධි ස්ථානයේ පොත්තට හට ගන්නා අතර හට ගන්නා අතර පොත්තේ ඇති ආහාර පරිවහනය කරන නාල අවහිර කරයි.
 • මේ නිසා ගසේ මුල් වලට ලැබෙන පෝෂණය නොලැබී යාමෙන් මූල මණ්ඩලය දුර්වල වේ.
 • ගසට පෝෂණය උරා ගැනීමේ හැකියාව ක්‍රමයෙන් අඩුවී පත්‍රවල විවිධ ඌණතා ලක්ෂණ දැකිය හැකි වේ.
 • ළපටි පත්‍රවල නාරටි පළමුව කහපාට වේ.
 • පත්‍ර කුඩා වේ. විකෘති වී පත්‍ර හැලීයාම සිදුවේ.

වෛරස් රෝගය දරුනු ලෙස වැළඳුන ශාකයක්

 • කුඩා රිකිලි විශාල ලෙස හට ගැනීම ඒවා පසු මැරීම.
 • කොළදාව අඩු වීම
 • ගස සම්පූර්ණයෙන්ම කහ පැහැයට හැරීම සහ දුර්වල වීම
 • ක්‍රමයෙන් ජල හිඟ ලක්ෂණ පෙන්වා දුර්වල වීම, හදිස්සියේ මල් ඵල හට ගැනීම හා පසුව ගස මිය යාම
 • කළු කූඩිත්තන් හා වෙනත් කූඩිත්තන් කිහිප වර්ගයක් මඟින් රෝගය පැතිරේ.
 • රෝගී ගස්වල කඳේ සහ අතුවල ඇතුල් පොත්තේ දික් අතට සිදුරු හටගනී.
 • මෙම රෝගී ගස් ඉක්මනින් මැරී නොයන අතර හොඳින් පාලනය කරන්නේ නම් යම් තරමක් දුරට නඩත්තු කර අස්වැන්නක් ද ලබාගත හැක.

පත්‍ර වල දක්නට ලැබෙන කළු කූඩිත්තන්

මර්ධනය

 • රෝගයට ඔරොත්තු දෙන ග්‍රාහක තෝරාගෙන බද්ධ පැළ නිපදවන්න.
 • රෝගයට ඔරොත්තු දෙන දේශීය වර්‍ග වගා කරන්න.
 • රෝගය වැළඳී ඇති ගස් ගලවා පුළුස්සා දමන්න.
 • රෝගය පතුරවන කූඩිත්තන් මර්ධනය කරන්න.

රෝගය වැළඳුනු ඵල

 • රෝගය වැළඳීගෙන එනවිට වැඩිපුර කාබනික පොහොර යෙදීම හා දියර පොහොර යෙදීම.
 • හොඳින් පසේ තෙතමනය පවත්වාගෙන යාම මඟින් ගස දුර්වල වීම අඩුකර ගත හැකිය.
 • වාහකයින් පාලනය.
 • රෝගී ශාක ගලවා විනාශ කිරීම.
 • රෝගයට ඔරොත්තු දෙන ග්‍රාහක බද්ධ කිරීමේදී යොදා ගැනීම.

හීන් නාරං, රෆ් ලෙමන්

යෙදීමට සකස් කරන ලද කාබනික ද්‍රව්‍ය