පැඟිරි කුලයේ ශාක - දිලීර රෝග

මැලියම් වෑස්සීම Phytophthora citrophthora


මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ පැඟිරි බෝග වගාවට විශාල ලෙස හානි කරන රෝගී තත්ත්වයකි. මෙය දිලීර වර්‍ග නිසා මෙන්ම විදුලි කෙටීම හා සුළං මඟින් සිදුවන හානි නිසා ද දැඩි හිරුරැස් කඳ මතට වැටීම නිසා ද හටගනී.

 • කඳෙහි පොත්ත පුපුරා මැලියම් වෑස්සේ.
 • පසුව පොත්ත ගැලවී වියළී යයි.
 • ගස ක්‍රමයෙන් දුර්වල වී යයි.
 • බොහෝ විට කඳෙහි අතු බෙදී ඇති ස්ථානවල ගම් වෑස්සීම දැකිය හැක.
 • අවසානයේදී මුළු අත්තම හෝ ගසම මියයා හැකිය.

ක‍දෙහි පොත්ත පුපුරා ඇති ශාකයක්

මර්දනය

 • ගොම සමඟ මිශ්‍ර කර දිය හුණු කඳේ ආලේප කිරීම
 • මඳ වශයෙන් සෙවන සැපයීම
 • තඹ අඩංගු දිලීර නාශකයක් පාප්පයක් ලෙස සකසා රෝගී අතුමත ආලේප කිරීම.
 • දරුණු ලෙස රෝගයට ගොදුරු වූ අතු කපා ගිනි තබන්න.
 • රෝගය හටගත් පසු බෝඩෝ මිශ්‍රණය යෙදීම.
 • නමුත් ලංකාවේ බහුලවම දැකිය හැක්කේ දැඩි හිරු රැස් නිසා ඇතිවන මැලියම් වෑස්සීමේ තත්වයයි.

රෝගී කොටස් කප්පාදු කිරීම