පැඟිරි කුලයේ ශාක - බැක්ටීරියා රෝග

පිළිකා හා හොරි රෝගය  Xanthomonas citri

 • රෝග ලක්ෂණ කොළ, අතු රිකිලි හා ගෙඩිවල ඇති විය හැක.
 • කුඩා පැළ වැඩි වශයෙන් මෙම රෝගයට ගොදුරු වේ.
 • දුඹුරු පැහැ රවුම් කැලැල් වටා තද කහ පාට වූ ප්‍රදේශ හට ගනී.
 • මෙවැනි කැලැල් පත්‍රෙය් දෙපසම හට ගන්නා නිසා පත්‍ර විකෘති හැඩයක් ගනී.
 • ගස් දුර්වල වේ. 

 
 

රෝගී ඵල සහිත ශාකයක්

මර්දනය

 • ගස්වල රෝගී අතු ඉවත්කර පුළුස්සා විනාශ කිරීම
 • සුදුසු තඹ අඩංගු දිලීරනාශකයක් යෙදීම
 • දිලීරනිශක යෙදීමෙන් පසු අනිකුත් රෝගවලින් ද ආරක්ෂා කරගත් විට පිළිකා රෝගයට පාත්‍රවීම අඩුකර ගත හැකිය.
 • පලිබෝධ හානි අවම කිරීම
 • නිරෝගී රෝපණ ද්‍රව්‍ය භාවිතය
 • වගාව දිරිමත්ව පවත්වාගෙන යාම


රෝගී වූ පැළයක්