RRDI

අප ගැන

වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේ ප්‍රධාන පර්යේෂණ හා පරිපාලන ඒකකය ස්ථාපිතව ඇත්තේ බතලගොඩය. බෝඹුවල පිහිටුවා ඇති කලාපීය කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සහ ලබුදූවේ හා බෙන්තොට පිහිටුවා ඇති එහි උප පර්යේෂණ ස්ථාන මඟඟන් පහතරට තෙත් කලාපයේ ගොවීන්ගේ අවශ්‍යතා ඉටුකරනු ලබයි. එහෙත් අම්බලන්තොට පිහිටි වී පර්යේෂණ ස්ථානය දක්ෂිණ වී වගා තීරය සදහා වී වැඩිදියුණු කිරීමේ වගකීම දරයි. ආයතනයේ සියළුම පර්යේෂණ හා පරිපාලන කටයුතුවල වගකීම අධ්‍යක්ෂ, වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන වෙත පැවරී ඇත. ඊට අමතරව බතලගොඩ හා බෝඹුවෙල පර්යේෂණ ස්ථානවල නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, පර්යේෂණ ද, අම්බලන්තොට පර්යේෂණ ස්ථානයේ ස්ථානභාර පර්යේෂණ නිලධාරීද අදාල ස්ථානයන්හි පර්යේෂණ කටයුතු මෙහෙයවනු ලබයි.

වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය (RRDI), ගොවීන්ට ඔවුන් විසින් වගා කරනු ලබන වී ප්‍රභේදවල අස්වනු විභවය පිළිබදව විශ්වාසයක් ඇතිකර ගැනීමට හැකිවන පරිදි වැඩි අස්වැන්නක් ලබාදෙන නව වී ප්‍රභේද නිකුත් කරමින් සහ වැඩිදියුණු කරන ලද වී නිෂ්පාදන හා ආරක්ෂණ තාක්ෂණ හදුන්වා දෙමින් දිවයිනෙහි වී වගා කේෂ්ත්‍රයෙහිලා ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් අඛණ්ඩව ඉටුකරමින් සිටි. වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතතයේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන වැඩසටහන් යොමු වී ඇත්තේ ඉදිරි වසර 5 තුළදී නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩුකර සහ වී වල ධාන්‍යමය ගුණාත්මක බව වැඩි දියුණු කර දැනට හෙක්ටයාරයකට ලැබෙන ටොන් 3.6ක අස්වැන්න ටොන් 4.5 දක්වා වැඩි කිරීමට ගොවිපල ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීමයි.

වී පැලෑටියෙහි පෝෂක උපයෝජන කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීමට උපකාරීවන තාක්ෂණයක් වර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රයත්න දරණු ලැබීය. අවශ්‍යතා පදනම මත පොහොර භාවිතා කිරීමේ ක්‍රමයක් අත්හදා බලමින් සිටි. මෙවැනි ක්‍රමයක් යොදනු ලබන පොහොරවල සපලතාව උපරිම තලයකට ගෙන ඒමටද, නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩුකිරීමටද උපකාරීවනු ඇත. නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩුකිරීමේ වෙනත් ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක ක්‍රියාකාරකම් පිළිබදවද පරීක්ෂණ පැවැත්වේ.

ජාත්‍යන්තර වී පර්යේෂණ ආයතනයේ (IRRI), හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ (ADB), අරමුදල්වලින් ක්‍රියාත්මක වන දෙමුහුම් වී ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය හා තාක්ෂණික සහයෙන්ද, චීන මහජන සමූහාණ්ඩුවේ තාක්ෂණික සහයෙන්ද දෙමුහුම් වී පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ලැබීය. වී අස්වැන්නෙන් ක්ෂණික වර්ධනයක් අත්කර ගැනීමේ ප්‍රයත්නයක් ලෙසින් මොරෙයියන් කිහිපයක්, දෘඪ තෘණ දණ්ඩක් හා සවිමත් සංයුක්ත ඒකාක්ෂයක් සහිත `නව ශාක කාණ්ඩය` වශයෙන් නවීකරණය කරන ලද ශාක ආකෘතියක් ඇති ප්‍රභේද වැඩිදියුණු කිරිම උදෙසා අභිජනන වැඩසටහන් ආරමිභ කරනු ලැබීය. සාම්ප්‍රදායික ප්‍රභේද (බණ්ඩාර හෑත්තෑව) සහ ජාත්‍යන්තර වී පර්යේෂණ ආයතනයෙන් හදුන්වා දී ඇති ප්‍ර‍භේද අභිජනන වැඩසටහන සඳහා යොදා ගැණුනි.
වී වගාකරුවාට හානිදායක ලෙස බලපෑම් කරනු ලබන වෙනස් වන වෙළදපොල ප්‍රතිපත්තිවලට එදිරිව යමින් වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය (RRDI), අපච නිෂ්පාදන කරන අපේම වී වලින් ස්වයං - යැපී‍මේ මඟක් එලිපෙහෙලි කරගැනීමේ උත්සාහයක නිරතවෙයි. මෙම ජයග්‍රහනය ලගා කර ගැනීමේදී විශිෂ්ඨ ගුණාත්මකභාවයකින් හෙබි ඉහළ අස්වැන්නක් ලබාගැනීම සදහා තාක්ෂණය නොකඩවා සංවර්ධනය කිරීම ඊට මහඟු පිටුබලයක් වෙයි. පසුගිය වසර පහ තුළදී කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙම කේෂ්ත්‍රය අත්කර ගෙන ඇති ජයග්‍රහන පිළිබඳව ආපසු හැරී බලන විට වි නිෂ්පාදනයේ දස ගුණයක වර්ධනයක්ද, අස්වැන්නේ සාමාන්‍ය අගයේ 5.5ක වර්ධනයක්ද දැකිය හැකිය. එකක කේෂ්ත්‍ර ඵලයකින් ලබාගත හැකි අස්වැන්නේ වර්ධනය වැඩි දියුණු කරන ලද නිෂ්පාදන තාක්ෂණ යොදා ගැනීමෙන් විශාල පරිමාණයකින් වැඩිකර ගත හැකිවෙයි.

වර්තමානයේදී රටෙහි සහල් අවශ්‍යතාවයෙන් සියයට අනූහයක් (96%) ‍මෙහිම නිපදවනු ලබයි. එසේවුවද, වැඩිවන ජනගහනයේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අනාගතයේදී වඩවඩාත් වී නිෂ්පාදනය කිරීම අවශ්‍ය වේ. සමහර ජෛව සාධක, ජෛව සාධක හා සමාජීය සාධක අඛණ්ඩව ඵලදායිතාවය සීමා කිරීම සහ අවම ඉඩම් ප්‍රමාණයකින්, ශ්‍රම දායකත්වයකින් හා ජල ප්‍රමාණයකින් මෙන්ම සීමා කරන ලද රසායන භාවිතයකින් යුතුව වී නිෂ්පාදනය වර්ධනය කිරීම සඳහා අපට බල කරනු ලැබ තිබීම හේතුවෙන් මෙය දැඩි අභියෝගයක් වෙයි.

එබැවින්, වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය (RRDI), කේෂ්ත්‍රයෙහි ඍජු වර්ධනය, පාංශු සාරතාව හා එහි තිරසාරත්වය, පළිබෝධ, රෝග සහ වල්පැලෑටි පාලනය පශ්චාත් අස්වනු හා ධාන්‍ය ගුණාත්මකභාවය හා නිෂ්පාදන තාක්ෂණ යන කරුණුවලට අදාලව පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය ක්‍රියාකාරකම් අඛණ්ඩව සවිබල ගන්වනු ලබයි.
දැක්ම
වී නිෂ්පාදනයේ විශිෂ්ඨත්වය මගින් ජාතියේ සෞභාග්‍ය අත්කර ගැනීම
මෙහෙවර
වී වගාවේ ඵලදායිතාවය හා ලාභදායි බව සහ වී වල ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීමෙහිලා අවශ්‍ය තාක්ෂණය සංවර්ධනය කිරීම හා ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා වන ජාතික මධ්‍යස්ථානය ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම.

ආචාර්ය
ඒ.පී. බෙන්තොට
ආචාර්ය
ආර්.එස්.කේ. කීර්තිසේන