කාගුණ තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම

2016 නොවැම්බර් සහ 2016/17 මහ කන්නය

 

2016/17 මහ කන්නයේ වර්ෂාව මේවනවිටත් ප්‍රමාද වී ඇති අතර, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනාවැකි පළ කරන ලද්දේ 2016/17 මහ කන්නයේ නොවැම්බර් මාසයේදී රටේ බොහෝ ප්‍රදේශ වල වර්ෂාපතනය සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අඩු විය හැකි බවයි. 2016 දෙසැම්බර් මාසයේදී මෙන්ම 2017 ජනවාරි මාසයේදී ද වර්ෂාව ඇති වන බවට පැහැදිලි සකුණක් ද නැත. එහෙත්, නැගෙනහිර පැසිෆික් සාගරයේ පවතින ප්‍රබල "ලා නිනා" තත්ත්වය දෙසැම්බර් අග භාගයේ දී වඩා ප්‍රබල විය හැකි අතර, 2017 වර්ෂයේ මුල් කාලයේදී එනම් ජනවාරි මස දී සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කළ හැකිය. (ඉදිරියට ඇති විය හැකි "ලා නිනා" තත්ත්වය ගැන අනාවැකි ඉදිරියේදී ඉදිරිපත් කරනු ලබන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.)

 

එබැවින්, කඩින්කඩ ඇති වන වැසි පුයෝජනයට ගෙන දිවයින පුරාම බිම් සැකසීමේ කටයුතු කරන ලෙසත්, වැව් වල ඉතිරිව තිබෙන ජලය බෝග වගාවන් සඳහා පමණක් යොදා ගැනීමට ඉතිරි කර තබා ගන්නා ලෙසත් තරයේ අවධාරණය කරනු ලැබේ. වැව් වල පවතින ජලය ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ නම්, වාරි මාර්ග ක්‍රම යටතේ වී වගා කරන ප්‍රදේශ වල මාස 3 වී ප්‍රභේද පමණක් වගා කරන ලෙස උපදෙස් දෙන අතර, ජල වහන තත්ත්වය හොඳ මට්ටමක පවතින කුඹුරු ඉඩම් වල වෙනත් ක්ෂේත්‍ර බෝග වගා කිරීමට යොමු වන ලෙසත් උපදෙස් ලබා දී ඇත. උඩරට ප්‍රදේශයේ වැසි ජලයෙන් කරනු ලබන වගා කටයුතු වලදී ද කෙටි ආයු කාලයක් ඇති සහ නියගයට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද වගා කිරීමටත්, ජනවාරි මාසයේදී සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් ඇති වීමේ හැකියාව සැලකිල්ලට ගන්නා ලෙසත් මෙයින් උපදෙස් දෙනු ලැබේ.