Crop Suitability
Krushi SMS
Krushi SMS
Cropforcast
Procument
 
Procument 
Procument 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු

 

 

 

ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිළධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2019
සංවර්ධන නිලධාරි සේවය/ රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර සේවය

 

pdf

 

 

ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිළධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2019
කාර්යාල සේවක සේවය

 

pdf

 

 

ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිළධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2019
ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය

 

pdf

 

 

 

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයට අයත්
කෘෂිකර්ම උපදේශක/ පර්යේෂණ සහකාර/ ඉංජිනේරු සහකාර තනතුරු දරණ නිළධාරීන්ගේ
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2019

 

 

 

 pdf

 

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ MN -04 ඛාණ්ඩයට අයත්  
සංවර්ධන නිලධාරි, කෘෂිකර්ම මෙහෙයුම් නිළධාරි, වැඩසටහන් සහකාර සහ
MN -02 ඛාණ්ඩයට අයත්  රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර
තනතුරු වල වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු - 2019

 

 

 

 

pdf

 

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයට අයත්
තාක්ෂණ සහකාර තනතුර දරණ නිළධාරීන්ගේ
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2019

 

 

 

pdf

 

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික - අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගණය (PL -02-2006A) හා
ප්‍රාථමික ශිල්පීය සේවා ගණය (PL -03-2006A) තනතුරු දරන්නන්ගේ
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2019

 

(රියදුරු , පස් අදින යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු, ගබඩාකරු, යාන්ත්‍රික ශිල්පි, යන්ත්‍ර ශිල්පි, කාර්මික ශිල්පි,
පර්යේෂණ උප සහකාර, මී මැසි පාලක, බද්ධකරු, අරක්කැමි, බීජකරු, සංචාරක බංගලා භාරකරු)

 

 

 

 

 pdf